Ketencoördinator strafrechtketen

Directie Strafrechtketen

 • Stand­plaats Den Bosch
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD23/DSK/230093
 • Plaatsingsdatum 9 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gezocht: Ketencoördinator voor Oost Brabant. Een gloednieuwe functie, die jij samen met je collega Ketencoördinatoren vorm kunt geven. Houd jij van een stevige uitdaging en ken je de strafrechtketen goed? Dan is dit je kans om jouw kennis en ervaring in te zetten om de samenwerking binnen de strafrechtketen op regionaal/arrondissementaal niveau te verbeteren.

Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie ben jij de verbinder tussen de verschillende organisaties uit de strafrechtketen in jouw regio/arrondissement en het landelijke niveau. Jij kent de strafrechtketen door en door en weet hoe de ketenorganisaties werken. Je komt vaak bij hen over de vloer en bespreekt dan de hick ups van de dagelijkse praktijk en mogelijke oplossingsrichtingen. Doordat je een kijkje in ieders keuken krijgt, snap je de logistiek en de uitdagingen waar de keten voor staat en wat dat van de verschillende organisaties vraagt. Het is aan jou om de rode draden hieruit te filteren en samen met de partners helpen de ketensamenwerking te verstevigen en de gezamenlijke aanpak en afspraken te coördineren, aan te jagen en te faciliteren. Vervolgens ondersteun je de ketenpartners bij de uitvoering, deel je jouw kennis en monitor je de voortgang. Data uit de periodieke ketenmonitor helpt je hierbij. Je jaagt aan als dat nodig is en hebt het lef om te escaleren om het proces verder te helpen.

Afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt, met name op het gebied van het verkorten van de doorlooptijden en het terugbrengen van de voorraden, vertaal je naar mogelijke concrete acties in jouw regio/arrondissement. Je zoekt daarbij continu naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking aan te jagen en te versterken. Zo draag je in deze functie heel concreet bij aan een meer veilige en rechtvaardige samenleving.

Als Ketencoördinator werk je op tactisch en strategisch niveau. Je staat schouder aan schouder met de collega’s uit de keten. Je hebt regelmatig overleggen met de operationeel leidinggevenden van de ketenpartners. Daarnaast sluit je aan bij diverse werkoverleggen en bestuurlijke overleggen bij ketenpartners en ketenbrede overleggen. Je onderhoudt nauwe contacten met de ketenprocescoördinatoren van ZSM, de procesregisseurs van CJIB/AICE, het Hoofd Verkeerstoren en de collega’s van de Zorg- en Veiligheidshuizen in jouw regio/arrondissement en indien nodig met de lokale bestuurlijke leiding van de bij de keten betrokken instanties.

Uiteraard komen de Ketencoördinatoren uit het hele land periodiek samen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en op weg te helpen. Je werkt in verbinding met de Directie Strafrechtketen die een verbindende rol speelt in de ondersteuning van het netwerk van de verschillende ketencoördinatoren in de arrondissementen.

Jouw werkplek kan iedere dag een andere zijn. Je werkt vanuit huis of bij een van de ketenpartners waar je die dag een overleg hebt. Op deze manier leer je de ketenpartners nog beter kennen.

Wie ben jij?
De strafrechtketen is divers en veelzijdig. Dat zie je ook terug in de collega’s die werken in de strafrechtketen. Juist de verschillen maken ons wendbaar en weerbaar. Daarom is iedereen welkom, ongeacht je hobby’s, cultuur, gender, voorkeuren, beperking of afkomst.

De ideale kandidaat voor de functie van Ketencoördinator:
• heeft een academisch werk- en denkniveau, met meerjarige werkervaring waarvan minimaal 3 jaar binnen de strafrechtketen.
• heeft lef, houdt van aanpakken, is optimistisch en is een doorzetter.
• doorziet processen, systemen en de bijbehorende belangen en kan deze beïnvloeden.
• is een verbinder, die zich (organisatie)onafhankelijk kan opstellen en oprecht geïnteresseerd is in de rollen en motivaties van collega’s.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Als je op dit moment in dienst bent bij een van de organisaties in de strafrechtketen, wordt je gedetacheerd bij de Directie Strafrechtketen (DSK). Kom je van buiten de strafrechtketen? Dan kom je in tijdelijke dienst bij DSK. Op deze pagina vind je meer informatie over de arbeidsvoorwaarden als je in dienst komt bij DSK.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om cursussen te volgen en word je waar nodig thuisgemaakt in bijvoorbeeld de ZSM-werkwijze en de wereld van veel voorkomende criminaliteit (VVC) en high impact crime (HIC). Learning by doing zal echter je voornaamste leerschool zijn. In deze functie ontwikkel je je tot expert op het gebied van de strafrechtketen en ketensamenwerking.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Solliciteren en vragen
Zoals je in deze vacature al hebt kunnen lezen, zijn we op zoek naar extraverte kandidaten met lef. Dat zien we ook graag terug in jouw sollicitatie. Laat ons zien wat jij in huis hebt en giet je sollicitatie in een inspirerende en creatieve vorm. We ontvangen graag uiterlijk 29 maart 2023 jouw sollicitatie. Om te solliciteren ga naar www.strafrechtketen.nl/ketencoordinator/solliciteren .

Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je nog een vraag over de vacature? Neem voor inhoudelijke vragen gerust contact op met Leo Melkert (Bestuurssecretaris bij het OM), [email protected] of 06 183 062 46. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Pauline Kennis (Afdelingshoofd HRM, Rechtbank Oost-Brabant), [email protected] of 06 115 999 35.

Sollicitatieprocedure
Je kunt tot en met 29 maart 2023 solliciteren op de functie voor Oost-Brabant via het sollicitatieformulier.

Voor meer informatie kijk op strafrechtketen.nl/ketencoordinator.

Jouw sollicitatie wordt bekeken door een selectiecommissie. Daarin zitten:
• Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie parket Oost-Brabant
• Wilbert Paulissen, eenheidschef van politie Oost-Brabant
• Annette Claassen, regiomanager Zuid-Oost, Slachtofferhulp Nederland
• Michiel de Ridder, directeur Directie Strafrechtketen

Er worden drie tot vijf kandidaten uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek met de selectiecommissie. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 3 april. Daarna volgt er mogelijk nog een tweede gesprek. Afhankelijk van de situatie kan een assessment ook deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Is er een klik en wil jij graag aan de slag in Oost-Brabant, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek met de Directie Strafrechtketen.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent werkzaam op regionaal/arrondissementaal niveau en werkt functioneel, inhoudelijk voor een regionaal overleg waar alle betrokken partners in zijn vertegenwoordigd.

Over de regio Oost-Brabant
De partners van de strafrechtketen in Oost-Brabant zijn het unaniem eens dat de doorlooptijden in de keten moeten worden verbeterd. Dit is nodig om het strafproces te versnellen en het vertrouwen van burgers erin te versterken. De ketenpartners werken daarom sinds 2018 gezamenlijk vanuit het Ketenpact Oost-Brabant, waarin zowel de 1e als 2e lijn is vertegenwoordigd. In het Ketenpact hebben de partners afgesproken te investeren in het verkorten van de doorlooptijden. Zonder afbreuk te doen aan de individuele taak en positie van elke afzonderlijke ketenpartner. Gezamenlijk wordt onderzocht op welke manier bestaande (logistieke) werkwijzen kunnen worden verbeterd.

Doelen Ketenpact Oost-Brabant
Het Ketenpact heeft tot doel:
• inzicht te krijgen in de ketenknelpunten voor de doorlooptijd van strafzaken;
• als keten samen te werken aan het innoveren van de strafrechtketen om doorlooptijden te verkorten;
• op een actiegerichte manier als strafrechtketen innovatieve werkwijzen te testen die verkorting van de doorlooptijd realiseren.

Veranderaanpak
Het Ketenpact Oost-Brabant heeft een veranderaanpak geformuleerd. Dit is een integrale aanpak, die inzet op alle schakels van de strafrechtketen. Daarmee werken we vanuit een kwalitatieve focus aan het realiseren van de beste maatschappelijke relevante interventie. Een interventie die leidt tot begrip van maatschappij, verdachte en overige betrokkenen. Daarbij wordt rekening gehouden dat de interventie:
• past bij de zwaarte van het delict.
• rekening houdt met context verdachte en omgeving.
• waar mogelijk gericht is op recidive vermindering.
• een zo kort mogelijke doorlooptijd heeft.

Focus voor 2023-2024
Voor Oost-Brabant willen we in 2023 en 2024 onderzoek doen naar en meer gebruik maken van methodes om zaken ook op andere manieren te behandelen en af te doen dan door de Officier van Justitie of de Strafrechter. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de logistieke component. Onze focus ligt daarbij op VVC-zaken en lichte HIC.

Rol ketencoördinator in Oost-Brabant
In de lijn met het Ketenpact Oost-Brabant ga je als ketencoördinator aan de slag met het verkorten van doorlooptijden en het effectief en efficiënt afdoen van de goede zaken op de goede wijze. Er lopen al een aantal initiatieven op dit gebied. Jouw rol is om de ketenpartners te helpen om de afgesproken doelstellingen te behalen. Waar je kansen ziet om initiatieven aan elkaar te verbinden, doe je dat.

Het Ketenpact kent een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is het gremium waaraan jij verantwoording aflegt en afstemt over jouw werkzaamheden. In de VvE zijn de volgende ketenpartners vertegenwoordigd: Openbaar Ministerie, Rechtbank, Gerechtshof, politie, Stichting Reclassering Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en Novadic-Kentron (Stichting Verslavingsreclassering GGZ).

Directie Strafrechtketen

Achtergrondinformatie
In de zomer van 2020 verscheen het PwC-rapport ‘Doorlichting Strafrechtketen’. De conclusie luidde dat er een grote urgentie is om het functioneren van en samenwerking binnen de strafrechtketen te optimaliseren. Op basis daarvan hebben de politie, OM, de Rechtspraak, ministerie van Justitie en Veiligheid, CJIB en overige executiepartners zoals DJI, 3RO en Raad voor de Kinderbescherming de handen ineen geslagen en het Actieplan Strafrechtketen ontwikkeld.

Uitgangspunt bij het opstellen van het Actieplan was aansluiting op wat in de regio’s al gebeurt. Het moet gaan om verbeteringen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en die zichtbaar effect hebben voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. Daarom is gekozen om naast het betekenisvol afdoen van zaken de focus ook te leggen op versnelling van doorlooptijden en het terugdringen van de voorraden in het gehele proces via de inzet van (super)snelrecht en ZSM op veelvoorkomende criminaliteit (VVC) en bepaalde vormen van high impact crimes (HIC). Voor deze delictsoorten is gekozen vanwege de grote impact ervan op de samenleving en het grote aandeel (ruim 70%) ervan in de totale instroom. Het Actieplan Strafrechtketen vormt de basis voor functie van Ketencoördinator.

Directie Strafrechtketen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lotte Hagen

06-46935330

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lotte Hagen

06-46935330

Solliciteren?

Directie Strafrechtketen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketencoördinator strafrechtketen

Directie Strafrechtketen
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Regioadviseur arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Project Management Officer

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon