Ketencoördinator strafrechtketen

Directie Strafrechtketen

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 april
 • Vacaturenummer BD23/DSK/230108
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gezocht: Ketencoördinator voor de regio Amsterdam. Een gloednieuwe functie, die jij samen met je collega Ketencoördinatoren vorm kunt geven. Houd jij van een stevige uitdaging en ken je de strafrechtketen goed? Dan is dit je kans om jouw kennis en ervaring in te zetten om de samenwerking binnen de strafrechtketen op regionaal/arrondissementaal niveau te verbeteren.

Wat ga je doen?
In deze nieuwe functie ben jij de verbinder tussen de verschillende organisaties uit de strafrechtketen in jouw regio/arrondissement en het landelijke niveau. Jij kent de strafrechtketen door en door en weet hoe de ketenorganisaties werken. Je komt vaak bij hen over de vloer en bespreekt dan de hick ups van de dagelijkse praktijk en mogelijke oplossingsrichtingen. Doordat je een kijkje in ieders keuken krijgt, snap je de logistiek en de uitdagingen waar de keten voor staat en wat dat van de verschillende organisaties vraagt. Het is aan jou om de rode draden hieruit te filteren en samen met de partners helpen de ketensamenwerking te verstevigen en de gezamenlijke aanpak en afspraken te coördineren, aan te jagen en te faciliteren. Vervolgens ondersteun je de ketenpartners bij de uitvoering, deel je jouw kennis en monitor je de voortgang. Data uit de periodieke ketenmonitor helpt je hierbij. Je jaagt aan als dat nodig is en hebt het lef om te escaleren om het proces verder te helpen.

Afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt, met name op het gebied van het verkorten van de doorlooptijden en het terugbrengen van de voorraden, vertaal je naar mogelijke concrete acties in jouw regio/arrondissement. Je zoekt daarbij continu naar mogelijkheden om de onderlinge samenwerking aan te jagen en te versterken. Zo draag je in deze functie heel concreet bij aan een meer veilige en rechtvaardige samenleving.

Als Ketencoördinator werk je op tactisch en strategisch niveau. Je staat schouder aan schouder met de collega’s uit de keten. Je hebt regelmatig overleggen met de operationeel leidinggevenden van de ketenpartners. Daarnaast sluit je aan bij diverse werkoverleggen en bestuurlijke overleggen bij ketenpartners en ketenbrede overleggen. Je onderhoudt nauwe contacten met de ketenprocescoördinatoren van ZSM, de procesregisseurs van CJIB/AICE, het Hoofd Verkeerstoren en de collega’s van de Zorg- en Veiligheidshuizen in jouw regio/arrondissement en indien nodig met de lokale bestuurlijke leiding van de bij de keten betrokken instanties.

Uiteraard komen de Ketencoördinatoren uit het hele land periodiek samen, om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en op weg te helpen. Je werkt in verbinding met de Directie Strafrechtketen die een verbindende rol speelt in de ondersteuning van het netwerk van de verschillende ketencoördinatoren in de arrondissementen.

Jouw werkplek kan iedere dag een andere zijn. Je werkt vanuit huis of bij een van de ketenpartners waar je die dag een overleg hebt. Op deze manier leer je de ketenpartners nog beter kennen.

Wie ben jij?
De strafrechtketen is divers en veelzijdig. Dat zie je ook terug in de collega’s die werken in de strafrechtketen. Juist de verschillen maken ons wendbaar en weerbaar. Daarom is iedereen welkom, ongeacht je hobby’s, cultuur, gender, voorkeuren, beperking of afkomst.

De ideale kandidaat voor de functie van Ketencoördinator:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau, met meerjarige werkervaring waarvan minimaal 3 jaar binnen de strafrechtketen.
 • heeft lef, houdt van aanpakken, is optimistisch en is een doorzetter.
 • doorziet processen, systemen en de bijbehorende belangen en kan deze beïnvloeden.
 • is een verbinder, die zich (organisatie)onafhankelijk kan opstellen en oprecht geïnteresseerd is in de rollen en motivaties van collega’s.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Als je op dit moment in dienst bent bij een van de organisaties in de strafrechtketen, wordt je gedetacheerd bij de Directie Strafrechtketen (DSK). Kom je van buiten de strafrechtketen? Dan kom je in tijdelijke dienst bij DSK.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Solliciteren en vragen
Zoals je in deze vacature al hebt kunnen lezen, zijn we op zoek naar extraverte kandidaten met lef. Dat zien we ook graag terug in jouw sollicitatie. Laat ons zien wat jij in huis hebt en giet je sollicitatie in een inspirerende en creatieve vorm. We ontvangen graag uiterlijk 9 april 2023 jouw sollicitatie.

Je kunt tot en met 9 april 2023 solliciteren op de functie voor Amsterdam via het sollicitatieformulier.

Jouw sollicitatie wordt bekeken door een selectiecommissie. Daarna volgen er gesprekken. Is er een klik en wil jij graag aan de slag in Amsterdam, dan volgt er een arbeidsvoorwaardengesprek met de Directie Strafrechtketen.

Vragen?
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Jeroen Steenbrink (plaatsvervangend hoofdofficier parket Amsterdam), via zijn secretariaat: [email protected] of 088 - 699 35 04.

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Daniëlle van Veen (secretaris AJB Amsterdam), [email protected] of 06 256 433 53.

Solliciteren kan via www.strafrechtketen.nl/ketencoordinator/solliciteren. 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent werkzaam op regionaal/arrondissementaal niveau en werkt functioneel, inhoudelijk voor een regionaal overleg waar alle betrokken partners in zijn vertegenwoordigd.

Opgave regio Amsterdam
De belangrijkste ketenproblemen die spelen in de regio Amsterdam in relatie tot het Actieplan Strafrechtketen zijn:

 1. Tekort aan zittingscapaciteit in relatie tot de instroom. Dit heeft effect op elke zaakstroom vanwege de onderlinge samenhang. Dit probleem speelt in de volle breedte bij alle typen zaken; van Politierechter en Kinderrechter tot de meervoudige kamer en Mega-zittingen.
 2. Hoge en oplopende doorlooptijden, met speciale aandacht voor jeugd- en zedenzaken en de landelijke kritieke processen. De oplopende doorlooptijden worden o.a. veroorzaakt doordat zaken steeds ingewikkelder en complexer worden. Ook de capaciteitsproblemen bij ketenpartners dragen bij aan het oplopen van de doorlooptijden.
 3. Selectiviteit van strafzaken. Via een keuzeproces moeten de juiste zaken gefilterd worden die via het strafrecht afgewikkeld worden. Dit vergt onder andere een betere afstemming in de straf- en zorgketen.

Rol ketencoördinator in Amsterdam
Als ketencoördinator ga je in de regio Amsterdam aan de slag met het:

 • verkorten van de doorlooptijden en terugdringen voorraad strafzaken.
 • zoeken van mogelijkheden om zaken anders af te doen (binnen de strafrechtketen), met oog voor werken vanuit de bedoeling en welk effect wordt beoogd met de strafrechtelijke route. Hierdoor komt meer capaciteit vrij voor de zaken waar een afwikkeling in het strafrecht nodig is.
 • optimaliseren van de ketensamenwerking tussen de betrokken partijen in de regio Amsterdam.

Daarnaast zijn er nog een aantal andere onderwerpen die spelen. Tijdens de eerste periode dat je bij ons aan de slag bent, maak je een kennismakingsronde langs alle ketenpartners. Zij delen dan met jou de andere buikpijndossiers waar zij een kans voor jou zien om verbetering in te brengen. Jij bundelt alle onderwerpen en doet een voorstel aan het Arrondissementaal Justitieel Beraad (AJB, een strategisch overleg tussen de regionale bestuurders van ketenpartners) met de onderwerpen waarvan jij inschat dat je daarop impact kunt maken.

Het AJB is ook het gremium waaraan jij verantwoording aflegt over jouw werkzaamheden. In het AJB zijn de volgende ketenpartners vertegenwoordigd: Openbaar Ministerie, Rechtbank, politie, (jeugd)reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland, advocatuur, Veilig Thuis, gemeenten, Inforsa, Halt, Levvel en RIEC.

Over de regio Amsterdam
Werken in de regio Amsterdam betekent werken in en nabij de bruisende hoofdstad van Nederland. Een kleurrijke stad met een rijke historie en cultuur. Je komt te werken in een unieke, dynamische en grootstedelijke omgeving. Het werkterrein betreft de gemeentes Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze gemeentes laten zich kenmerken door veel afwisseling, een breed werkterrein, interessante zaken en midden in de actualiteit. Met medewerkers met diverse (culturele) achtergronden en opleidingen.
Werken in de regio Amsterdam betekent dat je openstaat voor – en kan omgaan met – verschillen in perspectief, achtergrond én inzicht. Dat vraagt een manier van omgaan met elkaar – nieuwsgierig en open naar de ander – juist waar er verschillen zijn. Dat betekent dat hier ruimte en aandacht voor moet zijn in de dagelijkse interactie en overleggen.

Directie Strafrechtketen

Achtergrondinformatie
In de zomer van 2020 verscheen het PwC-rapport ‘Doorlichting Strafrechtketen’. De conclusie luidde dat er een grote urgentie is om het functioneren van en samenwerking binnen de strafrechtketen te optimaliseren. Op basis daarvan hebben de politie, OM, de Rechtspraak, ministerie van Justitie en Veiligheid, CJIB en overige executiepartners zoals DJI, 3RO en Raad voor de Kinderbescherming de handen ineen geslagen en het Actieplan Strafrechtketen ontwikkeld.

Uitgangspunt bij het opstellen van het Actieplan was aansluiting op wat in de regio’s al gebeurt. Het moet gaan om verbeteringen die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd en die zichtbaar effect hebben voor slachtoffers, verdachten en de samenleving. Daarom is gekozen om naast het betekenisvol afdoen van zaken de focus ook te leggen op versnelling van doorlooptijden en het terugdringen van de voorraden in het gehele proces via de inzet van (super)snelrecht en ZSM op veelvoorkomende criminaliteit (VVC) en bepaalde vormen van high impact crimes (HIC). Voor deze delictsoorten is gekozen vanwege de grote impact ervan op de samenleving en het grote aandeel (ruim 70%) ervan in de totale instroom. Het Actieplan Strafrechtketen vormt de basis voor functie van Ketencoördinator.

Directie Strafrechtketen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Steenbrink, plaatsvervangend hoofdof

088-6993504

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daniëlle van Veen, secretaris AJB Amsterdam

06-25643353

Solliciteren?

Directie Strafrechtketen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketencoördinator strafrechtketen

Directie Strafrechtketen
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsadviseur informatie witwassen & corruptiebestrijding

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketentoezichthouder Afval (36 uur / 1 fte)

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon