• Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 15, schaal 16
  €6.640 - €10.133 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 15 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DGBD/KI&S-PM 2407, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

De keten is gericht op een langjarig, zeer complex, strategisch en organisatiebreed vraagstuk in het politiek-bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld, met grote impact op de strategische organisatie en grote financiële consequenties. Als ketenmanager verricht je werkzaamheden waarbij de resultaten gericht zijn op integratie van het eigen domein met andere domeinen. Het gaat om resultaten die richtinggevend zijn in de omslag naar meer vraag gestuurd opereren in de interactie.

De opgave voor de ketenmanager Interactie ziet de komende tijd vooral op:
De verdere digitalisering van de dienstverlening waarbij de invulling van het contact met de burgers, bedrijven en intermediairs centraal staat, de allocatie van IV-middelen voor Interactie, het toepassen van Rijksbrede kaders over privacy beveiliging en autorisatie van burgers en bedrijven, de transformatie van de voortbrenging naar Scaled Agile Framework (SAFE) en de belastingdienst specifieke invulling daarvan én het verder invullen van de lijn-keten sturing.
Je bent (samen met de ketenvoorzitter) het boegbeeld van de keteninteractie en verantwoordelijk voor de aansturing van de keten, die werkt over de directies en onderdelen heen. Je opereert onafhankelijk van onderdelen en vertegenwoordigt de hele keten voor continuïteit, vernieuwing en verbetering van de processen. Dit doe je met kennis van de processen en de bijbehorende informatievoorziening; en met inzicht in structuur, werking en besturing van de keten.

Ketensturing vraagt een effectieve samenwerking, onderling vertrouwen en dialoog. Je bent rechtstreeks aanspreekpunt voor- en onderhoudt intensieve contacten met ketenpartners (directeuren van dienstonderdelen of vertegenwoordigers daarvan). Je werkt nauw samen met de ketenmanagers van de andere ketens.

Je legt verantwoording af aan de ketenvoorzitter, in dit geval de uitvoeringsdirecteur KI&S. Samen met de ketenpartners stel je een ketenjaarplan op, waarin op elk niveau staat welke inzet van de afzonderlijke ketenpartners voor de keten afgesproken is. Je stuurt op het behalen van deze doelstellingen en adviseert over de benodigde sturings- en verantwoordingsinformatie. Je hebt oog voor de verschillen in de uitvoering bij de diverse onderdelen en bent vasthoudend waar het de bredere ketendoelstellingen betreft. Je legt vraagstukken in de processen bloot, komt met voorstellen voor oplossingen en voert deze waar mogelijk door.

Meer over jouw toekomstige afdeling

KI&S is de klantenservice van de Belastingdienst. KI&S is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan en de massale interactie met burgers en bedrijven en voor het beheren en vernieuwen van de interactie-kanalen. Dit gebeurt via de kanalen website, social media, portals, Belasting Telefoon (telefonie) en berichten (brieven en digitale berichten).

Directies binnen de Belastingdienst werken samen in ketens voor het realiseren van taken en doelstellingen die verder reiken dan die van het eigen dienstonderdeel. Om het eigenaarschap van een keten te versterken is per keten een directeur van de uitvoering tevens verantwoordelijk voor een of meerdere ketens. Voor het goed laten functioneren van een keten wordt de uitvoeringsdirecteur bijgestaan door een fulltime ketenmanager. Deze ketenmanager wordt op zijn beurt ondersteund door een ketenbureau.

De keten Interactie ontwikkelt generieke voorzieningen voor een structurele, optimale werking van de keten. Hierbij kun je onder andere denken aan een generiek portaal en een CRM-systeem, waardoor het o.a. voor burgers en bedrijven eenvoudiger is om de weg te vinden in de digitale belastingdienst, maar ook de vernieuwing van de domeinarchitectuur en het totale portfolio. Kortom: alles wat er komt kijken bij interactie.

De keten Interactie wordt daarbij ondersteund vanuit de afdeling Centrale Functies. Bij de Centrale Functies werken circa 80 medewerkers verdeeld over vier afdelingen:
- Het Bureau Ketenondersteuning (BKO) dat als ondersteunende staf verantwoordelijk is voor de keten Interactie en de jaarplancyclus van de keten Interactie. In de keten Interactie werken alle dienstonderdelen van de Belastingdienst samen aan het beheer en de vernieuwing van het interactie-palet van de Belastingdienst. Het ketenbureau bereidt de besluitvorming voor en draagt zorg voor het programma- en portfoliomanagement. In het ketenbureau Interactie zijn ongeveer 16 fte werkzaam.

 • Het Bureau Directeursondersteuning (BDO) dat hoogwaardige bestuurlijke ondersteuning aan het managementteam van KI&S levert
 • Het Bureau Advies & Ondersteuning (BAO) dat het MT van K&S adviseert en ondersteunt op het gebied van diverse bedrijfsvoeringsonderwerpen.
 • Het Bureau Project- en Programmamanagement dat het MT en de keten Interactie project- en programmamanagers levert voor de complexe KI&S brede projecten en programma’s én het MT KI&S ondersteunt in het bieden van portfoliomanagement van deze projecten en programma’s.

Het ministerie van Financiën

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Ministerie van Financiën
Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Rob van Vlerken 06-15601874

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Van 19 juli -12 augustus Ton Emmerik 06-50158678

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon