Ketenmanager Ketenbureau voor Derdenbeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 30 november Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 34/22-19
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil je een belangrijke schakel zijn voor de schuldhulpverlening? En werken op het snijvlak van beleid en uitvoering in de keten derdenbeslag? Weet jij het totaaloverzicht te behouden en ben je goed in het creëren van draagvlak én de ideeën ook ten uitvoer brengen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die in 2021 inwerking is getreden, heeft een belangrijke impact op ruim 1,4 miljoen burgers die kampen met problematische schulden. Wordt er beslag gelegd op een inkomen om schulden af te lossen, dan moet er een minimumbedrag overblijven om van te leven: de beslagvrije voet. Dit bedrag kunnen burgers controleren via de rekentool op de website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze tool is gebaseerd op een rekenmodule die achter de schermen draait van het Ketenbureau Derdenbeslag. Goed functionerende technologie én adequaat beheer is daarom voor alle partijen van groot belang. Zit er een fout in de rekenmodule? Dan heeft dit een groot impact op de burger of kan dit zomaar leiden tot Kamervragen. Het politiek-bestuurlijke aspect én de maatschappelijke impact die je in deze functie hebt, maken jouw baan als Ketenmanager uniek.

Als Ketenmanager geef je zowel hiërarchisch als functioneel leiding aan het team van 8 medewerkers van het Ketenbureau Derdenbeslag, een dynamisch onderdeel van de directie PDV/ DGSZI van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de ondersteuning van de samenwerking in de keten verzorgt. Het Ketenbureau organiseert, jaagt aan, monitort en faciliteert de samenwerking in de keten samen met de belangrijke ketenpartners en stakeholders. De keten bestaat onder andere uit de volgende partners: de Belastingdienst, UWV, BKWI, IB, SNG, KBvG, VNG, SVB, LBIO, CJIB, gemeenten en waterschappen en ICT leveranciers. Binnen SZW wordt veelvuldig samengewerkt met adviseurs en professionals van o.a. PDV, het programma Geldzorgen en de afdelingen Armoede & Schulden, CIO Office, FEZ en WJAB.

Rondom de beslagvrije voet ben je als Ketenmanager verantwoordelijk voor het geheel van de vertaling van de externe wet- en regelgeving, beleid en contractafspraken naar interne procedures, beheer-, release- en testprocessen en protocollen, zodanig dat een en ander ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd in de keten en vertaald naar de burger. Daarbij heb je te maken met beleid, de koers van het ministerie en het DG, de uitdagingen die spelen bij onze ketenpartners en leveranciers, de veranderende wet- en regelgeving en niet in de laatste plaats de burger (eindgebruiker). Zo ben jij van waarde voor mensen in Nederland die met schulden kampen.

Als Ketenmanager draag je de daarnaast de verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering en uitvoering van de ingerichte processen zoals o.a. rapportages, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en financiën. Je zorgt voor een adequate bezetting, organiseert een functionele teamstructuur en bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het teamplan en de verdere ontwikkeling van een enthousiast team. Je bent ambitieus en de kunt de koers van het bureau enthousiast en met energie verder uitzetten. Je bepaalt doelen voor het team, ontwikkelt de ingezette trajecten en adviseert op strategisch niveau over de opzet, bestaan en werking van de keten Derdenbeslag.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Zonder formele invloed weet jij op inspirerende wijze mensen mee te krijgen en gezamenlijk doelen te bereiken.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen, waardoor je makkelijk de verbinding weet te maken tussen mensen en partijen met verschillende belangen, en tussen het strategisch en beleidsmatig niveau bij de directoraten-generaal en het operationeel niveau bij uitvoeringsorganisaties.
 • Je hebt aantoonbare ervaring op gebied van het leidinggeven aan organisatieonderdelen, teams, programma’s en of multidisciplinaire projecten;
 • Ervaring binnen de rijks en of gemeentelijke overheid en/of een van de convenant- c.q. ketenpartijen op een functie die ligt op het terrein van de schuldhulpverlening is een pré, ten behoeve van de inhoudelijke en organisatorische continuïteit;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met informatievoorziening/informatiemanagement en de rol die informatie speelt in de taakvelden van de deelnemende organisaties, ICT-architectuur en de maatschappelijke schuldenproblematiek zijn gewenst, om de inhoudelijke risico’s goed te kunnen inschatten en beheersen.
 • Je hebt kennis van bestuurlijk informatiemanagement en ketensamenwerking, een zakelijke en omgevingsbewuste instelling en kunt van daaruit de bestaande visie van het ketenbureau verder ontwikkelen en uitdragen.
 • Je hebt een belangstellende houding en draagt bij aan een open cultuur waarin je stimuleert dat collega’s onderling feedback geven en ontvangen.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7493,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Vanwege de samenstelling van het directieteam worden vrouwen met nadruk gevraagd om te solliciteren.
 • Solliciteren? Jouw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD xxx-xx naar: wervingenselectiebabd@minbzk.nl
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Bij SZW zijn we bezig met een organisatieontwikkeling, met de nadruk op een praktijkgerichte en open werkwijze. Dat betekent dat we om ons werk goed te doen, contact zoeken met de mensen voor wie we het doen. Als manager lever je een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkeling. Je geeft medewerkers de ruimte om in gesprek te gaan met de mensen om wie het gaat. Je stimuleert bij medewerkers een open houding en een transparante werkwijze. Zodat we als organisatie toegankelijk en begrijpelijk zijn voor de samenleving en elkaar.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Walter van Benthem

06 500 35 764

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise architect

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Businessanalist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Servicemanager Ketenbureau voor Derdenbeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon