Keuringsassistent medische aanstellingskeuringen Defensie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €2.394 - €3.072
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Niveau MBO - 3
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 28 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 533974
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Voordat militairen bij Defensie aan de slag kunnen, krijgen zij een (sport)medische aanstelingskeuring bij het Marine Etablissement Amsterdam. Die wordt verzorgd door de sectie Medische Keuringen, onderdeel van de divisie Personeel en Organisatie. Als keuringsassistent voer je enkele medische onderzoeken uit en draag je bij aan een succesvolle inzet van de Krijgsmacht.

Jij bent verantwoordelijk voor de gastvrije ontvangst en begeleiding van kandidaten. Je verricht enkele medische onderzoeken, waaronder een gehoortest, spirometrie en visustesten. Ook zorg je voor de afname van de fysieke testen die de kandidaten ondergaan, deze vinden plaats op het sportveld in de buitenlucht en binnen in de sporthal. Verder lever je als keuringsassistent een bijdrage aan de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld op roulatiebasis de medische balie te bemensen en bij te dragen aan andere taken binnen de sectie. De medische balie is de plek waar alle keuringsactiviteiten gemonitord en gestuurd worden.

Hoe een dag voor de kandidaten bij de aanstellingskeuring er uit ziet kan je in het volgende filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=u_H1TjKiiUw

 • Je hebt een afgeronde opleiding op mbo 3-niveau (doktersassistent, sport, voeding of verzorgende is een pre).
 • Uit je eerdere werkervaring blijkt dat je servicegericht en klantvriendelijk bent en dat je over organisatorische en administratieve vaardigheden beschikt.
 • Relevante competenties voor deze functie zijn: communiceren, flexibel, integer, klantgericht, nauwkeurig, resultaatgericht, samenwerken, verantwoordelijk.
 • Je bent bereid om incidenteel op andere locaties te werken.
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.394 Max. €3.072 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een brutotegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen het bedrijfsbureau van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DC PL) van de divisie Personeel en Organisatie (DPOD). De DPOD is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando.
Kerntaken van het DC PL zijn het optimaal kwantitatief en kwalitatief vullen van de Defensieorganisatie en het begeleiden van medewerkers naar een nieuwe baan bij einde dienstverband.

Dit betekent dat het DC PL jaarlijks ruim 4000 talenten aan een uitdagende en zinvolle baan bij Defensie
helpt. Dit begint met meer dan vijf miljoen bezoekers van de website www.werkenbijdefensie.nl en bijna 10.000 kandidaten die zich inschrijven voor voorlichtingen. Er vinden meer dan 7000 psychologische
gesprekken en tussen de 4000 en 5000 medische keuringen plaats. Maar het DC PL helpt ook elk jaar bijna 400 collega’s aan een baan buiten de organisatie.

Bij het DC PL draait alles om een tevreden klant en een gemotiveerde kandidaat. Dat vraagt van de organisatie om een integrale aanpak, waarbij alle expertise op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, samenwerking met het civiel onderwijs, selectie & keuring,
organisatie & personeelsplanning en employability wordt gebundeld om de kandidaat optimaal te begeleiden. Maatwerk en flexibiliteit zijn daarbij essentieel. Vanuit diezelfde visie voert DC PL de regie op de in-, door- en uitstroom van mensen. Om daarin succesvol te zijn, investeert DC PL voortdurend in de expertiseontwikkeling van collega’s en in de relatie met de (maatschappelijke) partners.

Missie: het DC PL beweegt talent voor Defensie
Visie: vroegtijdig mensen vinden, binden, boeien en laten groeien

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J.M. Harrems, Hoofd Keuringsassistenten

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw A.M.J. Buitink, Adviseur P&O

06-82 61 25 14

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Selectiepsycholoog

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HR analist - Organisatie & Personele planner (O&P planner)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Formatieadviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon