• Oranjestad, St. Eustatius
 • WO bachelor
 • 36 uur
 • Medisch / verzorging
 • Solliciteer voor 28 mei 2024 Nog 6 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: RCN/E/24/14, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

De Keurmeester - Dierenarts valt onder de Unit Veterinaire Diensten voor directe instructies. De belangrijkste focus voor deze functie ligt op het ondersteunen van het NEPP-programma, met name het project voor het verwijderen van zwervende dieren, waarbij de taak omvat, maar niet beperkt is tot, het verwijderen/ruimen van de rondzwervende dieren waarbij vleesinspectie van belang is.
Andere taken zijn onder meer het verlenen van veterinaire diensten aan vee, waaronder het verlenen van preventieve zorg, het behandelen van grote dieren en het verlenen van veterinaire voorlichtingsdiensten aan boeren. Deze functie is projectmatig en wordt gefinancierd voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Meer over de functiegroep Zorgprofessional

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid veterinaire diensten werd opgericht in september 2019. De eenheid

Sint Eustatius heeft een uitvoeringsagenda opgesteld waarin de doelen en acties van het NEPP op een SMART-manier zijn gedefinieerd. Er worden verschillende doelen geïdentificeerd en mijlpalen moeten worden gehaald en gecoördineerd met belanghebbenden op lokaal en nationaal niveau. Ook sub programma’s en projecten binnen het uitvoeringsplan van NEPP, zoals het integrale programma Landherstel, maken deel uit van de uitvoering. Binnen het programma Landherstel zijn er vijf pijlers waar het programma zich op richt:

 1. Vrij grazende dieren (programma voor het verwijderen en bestrijden van losplopende dieren)
 2. Capaciteit en organisatie van het Landbouwloket
 3. Duurzame landbouwontwikkeling
 4. Herbebossing
 5. Voedselveiligheid & Veterinaire zaken / renovatie slachthuis

De eerste pijler van Landherstel betreft het in juli 2022 gestarte project van het weghalen of bestrijden van rondzwervende dieren op Sint Eustatius, waarvan de schatting + 14.000 bedraagt. Het doel voor het eiland is om in 2025 geen zwervende dieren meer te hebben; Daarom nemen de extra eisen en druk binnen het slachthuis en haar medewerkers toe voor deze beoogde periode. Met de extra binnengebrachte (rondzwervende) dieren voor de dagelijkse slacht en de implementatie van meerdere ploegendiensten in het slachthuis, zal de werkdruk rondom de keuring en de daaruit voortvloeiende vleeskwaliteit toenemen. Het hebben van een extra dierenarts met expertise op het gebied van vleeskwaliteitsinspectie maakt mogelijk de werklast en dagelijkse verantwoordelijkheid te delen en ervoor te zorgen dat de inspecties gedurende het hele project voor rondzwervende dieren worden voortgezet.

Openbaar Lichaam St. Eustatius

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is een bijzonder orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een van de drie BES-eilanden, naast Bonaire en Saba, en sinds 1 januari 2011 hebben deze eilanden een bijzondere status die verschilt van de typische gemeentestructuur in Nederland. De bestuursstructuur van Sint Eustatius bestaat uit een eilandsbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten, maken de eilanden geen deel uit van een Nederlandse provincie.

Het lokale bestuur op Sint Eustatius wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, zoals het afgeven van vergunningen en het ondertekenen van overeenkomsten. Het bestuurscollege wordt ondersteund door een team van ambtenaren, waarbij de eiland secretaris aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie. De eilandsraad daarentegen fungeert als de volksvertegenwoordiging en onderwerpt het bestuurscollege aan controle.

Verder is er een Rijksvertegenwoordiger die optreedt als liaison tussen de Nederlandse centrale overheid in Den Haag en de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vertegenwoordiging is gevestigd
op Bonaire en informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie op de eilanden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn Voorham, Programmasecretaris PPMO

+599 3184812

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Het department of Personnel and Organization

+599 3182931

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Assistent Pedagoog m/v

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Infrastructuur m/v

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager Financiële Dienstverlening

Ministerie van BZK, Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN)
 • Stand­plaats Kralendijk
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon