Kwalitatief onderzoeker toekomstgericht onderzoek

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk tot 1 januari 2026
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SCP210023
 • Plaatsingsdatum 30 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werk met impact op de hele samenleving: dat heb jij als (parttime) kwalitatief onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met jouw analyses en onderzoek draag je namelijk bij aan beter geïnformeerd overheidsbeleid op verschillende urgente thema’s. Jouw focus ligt daarbij op kwalitatief toekomstgericht onderzoek binnen Schaarste, welvaart en welbevinden; een van de programma’s uit het nieuwe meerjarenplan.

Brede welvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke en beleidsagenda. Politici en beleidsmakers hebben behoefte om vanuit een breder perspectief naar welvaart te kijken. Brede welvaart is meer dan alleen inkomen, koopkracht en economische vooruitgang. In brede zin gaat welvaart ook over materiële en immateriële aspecten van maatschappelijke vooruitgang, zoals onderwijs, gezondheid, sociale relaties, tijd om te zorgen voor kinderen of ouderen, veiligheid, de kwaliteit van de leefomgeving, en de natuur. Kortom: brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden.

Ook gaan er steeds vaker stemmen op voor het toepassen van een breed welvaartsperspectief bij het maken van de begroting en het opstellen en evalueren van beleid. En gaat het om brede welvaart, dan komen er complexe vraagstukken naar boven. Dus: werk aan de winkel voor het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. En voor jou. Als kwalitatief onderzoeker draag jij hier namelijk bij aan het beleid van de toekomst.

Het nieuwe onderzoeksprogramma waaraan jij verbonden bent, speelt de komende jaren een grote rol in de beleids- en begrotingscyclus. Een mooie kans voor jou om het brede welvaartsperspectief hierin te verankeren.

Binnen het team richten zich een aantal onderzoekers op toekomstverkenningen. Samen met hen breng je het SCP een stap verder op dit terrein. Jullie hebben dus een mooie pioneersrol. Jij zal je gaan richten op kwalitatief en toekomstgericht onderzoek. Op basis van je onderzoek schets je een toekomst. Dit doe je met behulp van (narratieve) scenariostudies of andere toekomstgerichte kwalitatieve methodes. Denk aan interviews met mensen over toekomstbeelden of expertinterviews over trends. Op basis daarvan bied je handelingsperspectieven.

Welke invloed heeft de kwaliteit van leven van huidige generaties op die van toekomstige generaties? En wat betekent dit voor het beleid? Hierover adviseer je beleidsmedewerkers van verschillende departementen, maar ook lokale of regionale beleidsmedewerkers. Om deze rol tot een succes te maken onderhoud je goede contacten met betrokken collega’s en externe partners, zoals kennisinstituten, andere planbureaus en beleidsdepartementen. Ga jij de uitdaging aan om bij te dragen aan goed geïnformeerd overheidsbeleid en een welvarende samenleving?

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het onderzoeksprogramma Schaarste, welvaart en welbevinden richt zich op het vergroten van inzicht in brede welvaart en op de daarbij te maken beleidsafwegingen. We onderzoeken het vraagstuk over brede welvaart vanuit de uitdagingen die bij schaarste komen kijken. Wat jouw functie extra interessant maakt, is dat ons onderzoeksprogramma nog maar net is gestart en het team nieuw is. Dit biedt jou de kans je functie naar eigen inzicht in te vullen en je nog verder te ontwikkelen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 start het nieuwe Meerjarenplan dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Christine Carabain, programmaleider Schaarste welvaart en welbevinden

06–25778961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena, hr-ondersteuner (ma/di/do)

06–11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwantitatief onderzoeker toekomstgericht onderzoek

Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Onderzoeksmedewerker Gezondheid en Maatschappij

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur kennisproducten digitale archivering

Nationaal Archief
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon