• Den Helder
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 568290, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

1. Adviseert en ondersteunt het Hoofd bureau Kwaliteitsbewaking, in directe samenwerking met H-Veiligheid en H-VKL, t.b.v. de realisatie van kwaliteitsbewaking WOHI en bijbehorende beleid binnen het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), door:

 • het zich op de hoogte houden en interpreteren van ontwikkelingen op het expertisegebied teneinde te adviseren m.b.t. WOHI en om te zetten naar richtlijnen en voorschriften op het gebied van WOHI;
 • het coördineren en uitvoeren van steekproefsgewijze proces- en productverificaties van de WOHI-audits tijdens opleidingen, trainingen en bij operationele inzet in binnen- en buitenland van CZSK-eenheden;
 • het controleren van onderhoudswerkzaamheden aan en de staat van onderhoud van binnen CZSK aanwezige WOHI materialen; uitvoering van genoemde werkzaamheden vindt plaats in overleg met de betrokken commandanten en hun beheerders.
 • het rapporteren van de onder bovengenoemd punt onderkende bevindingen aan de bevoegde autoriteiten
 • het doen van aanbevelingen teneinde gebreken te doen herstellen c.q. te voorkomen,;
 • het initiëren van maatregelen ter verbetering en het bewaken van de voortgang van de verbeteringsmaatregelen.
 • het bijdragen aan en uitvoeren van interne V&M- audits, specifiek op het gebied van WOHI;
 • het uitvoeren van WOHI gerelateerde onderzoeken op basis van specifieke vraagstukken;
 • het verzamelen van informatie over specialistische of meer complexe (met elkaar verweven) producten en/of diensten op het gebied van Werken op Hoogte conform afspraken, beschikbaarheid, helder onderbouwd en afgestemd;
 • het ondersteunen en begeleiden van collega¿ s binnen het expertisegebied Werken op Hoogte;
 • het toetsen van beleid van aanpalende terreinen op consequenties voor het eigen aandachtsgebied.

2. Levert een bijdrage aan het veiligheidsbewustzijn op het gebied van Werken op Hoogte, door:

 • het toezien op de correcte uitvoering van de bepalingen over het Werken op hoogte.
 • het toezien op de correcte uitvoering van de bepalingen over het gebruik van materiaal, zoals klimtuig en ander specifieke WOHI-middelen.
 • het ondersteunen bij onderzoeken bij incidenten of ongevallen waarbij sprake was van Werken op Hoogte (WOHI).

3. Levert een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling op het gebied van Werken op Hoogte, door:

 • het leveren van specialistische bijdragen op het vakgebied kwaliteitsbewaking;
 • het geven van advies bij het (mede) opstellen dan wel aanpassen van de documentatie en de voorschriften op het gebied van Werken op Hoogte.
 • het deelnemen aan nationale en internationale conferenties en deze opgedane kennis delen met collega¿s binnen het expertisegebied Werken op Hoogte Industrie

4. Levert een bijdrage aan het opleidingsproces WOHI, door:

 • het optreden als observer/trainer bij werkzaamheden op hoogte binnen DMI of DOPS
 • het ondersteunen van opleidingseenheden bij oefeningen en opleidingen;
 • het optreden als gastdocent op het gebied van Werken op Hoogte Industrie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Veiligheid, Kwaliteit en Leefomgeving (VKL) van de Directie Integrale Bedrijfsvoering & Besturing (DIB&B) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De afdeling VKL heeft tot doel het organiseren en inrichten van de CZSK-organisatie voor veiligheid en leefomgeving. Afdeling VKL organiseert en regelt de bedrijfsvoering van het CZSK zodanig in dat deze voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving t.a.v. veiligheid (Arbowet) en milieu (milieuwet- en regelgeving). Daarnaast is afdeling VKL verantwoordelijk voor het strategisch Vastgoedplan CZSK en beheert zij de portefeuille Vastgoed- en Ruimtelijke Ordening voor CZSK. Naast het beheer en certificering van het VMMS verzorgt de afdeling ook trendanalyses op het gebied van veiligheid en milieu aan de hand van risico-inventarisaties en voorvallen. Bovendien organiseert en faciliteert Afdeling VKL de CZSK-interne integrale auditing ten aanzien van de diverse compliance gebieden.

Afdeling VKL functioneert daarbij tevens als directe adviseur in voornoemde taakgebieden van C-ZSK, PC-ZSK, (tevens in zijn rol als Objectvergunninghouder CZSK), de Admiraliteitsraad en in algemenere van de diverse decentrale objectvergunninghouders en hoofden van eenheden in hun verantwoordelijkheid als (decentraal) werkgever.

Afd. VKL bestaat uit een Hoofd VKL, een bedrijfsbureau Procesbeheersing, en de Bureaus Veiligheid, Kwaliteitsbewaking en Leefomgeving. Het SBV&M is gehuisvest in de Albatros op Marinebasis Den Helder.

Functionaris is belast met het opstellen van de Instructie Werken op Hoogte Industrieel bij CZSK; teven sop de controle en bewaking van kwaliteit van werken op het gebied van werken op hoogte, anders dan het opereren en verplaatsen in de operationele context van het Korps Mariniers.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ L. Zijlstra, Hfd Stafbur Veiligheid & Milieu

0613952514

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coordinator duurzaamheid

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Hoofd sectie milieu

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Hoofd afdeling Veiligheid Kwaliteit en Leefomgeving

Ministerie van Defensie
 • Den Helder
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 14
  €6.537 - €8.795 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon