Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Kwaliteitsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 18 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 2986
 • Plaatsingsdatum 3 december 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

In de Rijks Justitiële Jeugdinrichting worden jeugdigen op grond van een vrijheidsbenemende maatregel opgevoed en begeleid. Een jonge doelgroep. Regels, procedures en protocollen zijn dan ook erg belangrijk. En daar kom jij om de hoek kijken. Want jij werkt als kwaliteitsmedewerker aan de ontwikkeling en het beheer van een (geautomatiseerd) kwaliteitsmanagementsysteem.


Binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) vertaal jij regelgeving in hanteerbare procedures en protocollen en je stelt het kwaliteitshandboek samen. Je verricht interne kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken en audits op basis van de gehanteerde kwaliteitsnormen. De resultaten daarvan zet je vervolgens om in verbeteracties en -adviezen.


Je treft voorbereidingen en coördineert, samen met de directiesecretaris, inspectiebezoeken en externe audits. Daarnaast signaleer en rapporteer je over (stagnaties in) de uitvoering van (interne) audits, inspectiebezoeken en de kwaliteits- en tevredenheidsonderzoeken aan de directie en het lijnmanagement. Je adviseert hen ook gevraagd en ongevraagd over de kwaliteitszorg.


Ook het beheer en onderhoud van het HKZ-certificaat valt onder jouw verantwoordelijkheid, net als het verzorgen van een prospectieve risico-inventarisatie. En je zorgt voor een continue verbetering van de plan-do-check-act-cyclus. Met jouw helicopterview houd jij overzicht en weet je afwijkingen in processen te voorkomen. Jij creëert draagvlak en commitment binnen de drie locaties van de RJJI als het gaat om uniforme werkwijzen en het deelnemen aan verbetertrajecten.

Functie-eisen

 • Je hebt theoretische kennis van het vakgebied en kennis van de HKZ.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de organisatorische processen en verhoudingen.
 • Je hebt inzicht in bedrijfsvoeringprocessen, in het bijzonder die binnen een inrichting.
 • Je kunt audits uitvoeren en rapportages opstellen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke (advies)vaardigheden.
 • Je kunt uit de voeten met softwaresystemen zoals kwaliteitsmanagementsystemen en het Microsoft Office-pakket.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven. 

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Voor alle medewerkers van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) geldt een centrale aanstelling met een standplaats. Doordat de RJJI uit drie locaties bestaat, kun je zowel op locatie Den Hey-Acker, De Hunnerberg of De Hartelborgt worden ingezet.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. De RJJI is een inrichting voor jeugdigen waar zij op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. De plaatsing gebeurt bijvoorbeeld op basis van voorlopige hechtenis, jeugddetentie, vreemdelingenbewaring, nachtdetentie of zelfmelding.


Jongeren kunnen hier geplaatst worden om in een strafrechtelijk kader te werken aan maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Hiervoor heeft de RJJI pedagogische trajectprogramma’s ontwikkeld, gebaseerd op rust, regelmaat en structuur. Deze trajectprogramma’s worden aangevuld met verschillende soorten onderwijs, trainingen en een vrijetijds- en vormingsaanbod.


Je werkt binnen het centrale bestuursbureau en legt verantwoording af aan de algemeen directeur.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer B. van Els, Algemeen directeur

08807-41752

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Strategisch portfoliomanager ICT-projecten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon