Kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 11 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer FZ 22-33
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“De ene dag bereken ik de kosten van een lagere benzineaccijns, de andere dag heb ik een gesprek met VWS en het RIVM over rookpreventie en de prijselasticiteit van tabak. Een mooie afwisseling tussen politiek, ramingen en onderzoek met gezellige collega’s die een gezond kritische houding hebben. Dat is kort gezegd mijn werk bij AFP/analyse” Iris Boukris, kwantitatief beleidsmedewerker.

Als kwantitatief beleidsmedewerker ben je onderdeel van de afdeling Analyse van de directie Algemene Fiscale Politiek (AFP). Je bent verantwoordelijk voor de ramingen van de budgettaire effecten van het fiscale beleid. Daarvoor is niet altijd een kant-en-klaar ramingsmodel beschikbaar: discussies over aannames en de uitlegbaarheid van uitkomsten vormen daardoor ook een belangrijk onderdeel van het ramingswerk. Naast het ramingswerk onderbouw en evalueer je beleidskeuzes op doelmatigheid en doeltreffendheid.

Een impactvolle baan? Nou en of! Je adviseert de minister en de staatssecretaris over onder andere (budgettaire) consequenties van een fiscale maatregel en draagt bij aan onderzoeken naar en evaluaties van de effectiviteit van het beleid. Zo ben je bijvoorbeeld betrokken bij de vormgeving van wetswijzigingen in box 3, de heffing op inkomen uit vermogen. Jouw analyses van integrale aangiftebestanden van de Belastingdienst of CBS-data geven de politici inzicht in wie hiervan baat hebben, en wie er door de wijzigingen op achteruit gaan. Met het beantwoorden van Kamervragen, voorafgaand of tijdens een debat in de Tweede Kamer, ben je soms heel druk bezig. Jouw analyses vormen namelijk een essentieel onderdeel van de besluitvorming over beleid: inhoud en kosten van beleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onderdelen van het belastingstelsel worden geëvalueerd en tegen het licht gehouden: is de aftrek van hypotheekrente doelmatig en doeltreffend? En wat kan verbeterd worden om de doelen van het beleid beter of meer gericht te behalen. Wanneer een dergelijke evaluatie of onderzoek op jouw dossier plaatsvindt, ben jij degene die het onderzoek initieert en vormgeeft. We vinden jouw stem en (nieuwe) inzichten belangrijk en zien jou dan ook al snel als expert op het betreffende dossier.

Als kwantitatief beleidsmedewerker ben je breed inzetbaar, wat jou alle ruimte geeft om jezelf verder te ontwikkelen op verschillende beleidsterreinen. Afhankelijk van jouw voorkeuren en onze prioriteiten op de kortere termijn bekijken we gezamenlijk welk dossier jij oppakt. Dat kan bijvoorbeeld liggen op het terrein van milieu/energie/mobiliteit, of rond het brede vraagstuk van belasting op vermogens. Je gaat zelfstandig aan de slag, maar kunt altijd terecht bij je collega’s voor hulp of advies. Je staat er dus zeker niet alleen voor. Samen met circa twintig betrokken, enthousiaste en zeer intrinsiek gemotiveerde collega’s met diverse achtergronden werk je aan verschillende grote of kleine dossiers tegelijkertijd.

Soms volop in de politieke belangstelling en altijd actueel, maar ook met oog voor de lange termijn middels (evalutie)onderzoek. Hierbij werk je nauw samen met andere afdelingen binnen het directoraat-generaal Fiscale Zaken, met andere directies binnen het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ook schakel je regelmatig met het Centraal Planbureau, het Centraal Bureau voor de Statistiek, en met andere ministeries.

Ben jij onze nieuwe kwantitatief onderlegde collega? Heb je een brede interesse in maatschappelijke vraagstukken en werk je graag in een dynamische omgeving? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wil je eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met Rocus van Opstal (06-55692895) of Erik Kranendonk (06-52783279).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (“opdrachtgever”) intensief contact met de uitvoering (“opdrachtnemer”) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Directie Algemene Fiscale Politiek
De directie Algemene Fiscale Politiek geeft adviezen aan de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie van Financiën over het financieel-economische beleid en in het bijzonder het fiscale beleid. Onze directie vervult in het fiscale wetgevingsproces binnen het ministerie een adviserende en coördinerende rol. De directie is verantwoordelijk voor het ramen van de budgettaire effecten van fiscale maatregelen en het evalueren van fiscale regelingen, zoals specifieke aftrekposten. We werken aan de Nederlandse inbreng op fiscaal gebied binnen de EU en de OESO. We verrichten lange-termijnstudies naar de gevolgen van aanpassingen in het fiscale stelsel. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Belastingdienst.
Onze directie bestaat uit vijf afdelingen: Strategie en Parlementaire aangelegenheden, Europese en Internationale Zaken, Analyse, Opdrachtgeverschap en Bestuursondersteuning.

Afdeling Analyse

De afdeling Analyse is primair verantwoordelijk voor de ramingen van de kwantitatieve en voornamelijk budgettaire effecten van het fiscaal beleid en voor de evaluatie van de bestaande fiscale instrumenten. De doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid staan daarbij voorop. Een zeer breed scala aan onderwerpenkomt binnen de afdeling aan bod; van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tot btw en benzineaccijns en van ondernemingsklimaat tot milieu- en energievraagstukken. Daarnaast is de afdeling medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van een strategische visie op de fiscaliteit. Dit komt onder meer tot uitdrukking in onze rol bij de onderzoeks- en evaluatieagenda, betrokkenheid bij fiscale studiecommissies en deelname aan relevante OESO-overleggen. Je werkt op een afdeling met een zeer open cultuur, gericht op samenwerking, creativiteit en kwaliteit.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rocus van Opstal

06-55692895

Erik Kranendonk

06-52783279

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Michelle Gilissen, HR adviseur

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteuner Parlementaire stukkenstroom

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Informatievoorziening en -huishouding

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Begrotingszaken

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon