Kwantitatief onderzoeker programma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur tot 31 december 2025
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 4 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-577(SCP
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag is op zoek naar een wetenschappelijk onderzoeker met ervaring met kwantitatief onderzoek om bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering van complexe onderzoeksprojecten. Deze onderzoeksprojecten moeten de overheid en maatschappij gedragswetenschappelijke inzichten bieden voor beter geïnformeerd beleid.

Het programma
Je wordt onderdeel van het onderzoeksprogramma Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen. Dit programma ligt op het grensvlak van de sociale wetenschap (in het bijzonder de gedragswetenschap) en bestuurskunde en onderzoekt de mate van overeenkomst tussen de visies van burgers en overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven. Ook onderzoeken we in hoeverre aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we te verklaren waarom beleid al dan niet succesvol is om op die manier bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid. Bij de uitwerking hiervan richten we ons op een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder een leven lang ontwikkelen, bestaanszekerheid en duurzaamheid.

Wat ga je doen?
Samen met je collega’s werk je aan mixed-methodsprojecten op het grensvlak van beleid en de samenleving. Je draagt bij aan alle stappen van de onderzoekscyclus: stakeholdergesprekken, vertaling van maatschappelijke opgaven naar concrete onderzoeksvragen, het opstellen van een onderzoeksdesign, dataverzameling, data analyse, rapporteren en het schrijven van aanbevelingen. Je past de sociaal-wetenschappelijke kennis die je meebrengt toe in onderzoeksprojecten, maar ook in de bredere ontwikkeling van het programma. Daarnaast bewaak je de kwaliteitsnormen van het SCP, zorg je ervoor dat onderzoek aansluit bij beleidsopgaven en landt in beleid, vertegenwoordig je de organisatie en onderhoud je goede contacten met betrokken partijen in beleid, maatschappij en wetenschap.

Wat zoeken we?
We zoeken een onderzoeker die bekend is met kwantitatieve onderzoeksmethoden en die ervaring heeft met het uitvoeren van complexe en beleidsrelevante onderzoeken. De functie vraagt om recente sociaal-wetenschappelijke kennis op het gebied van de centrale thema’s van het programma: visies van de overheid en burgers op maatschappelijke opgaven, gedragswetenschappen en de effectiviteit van beleid. Kwalitatieve onderzoekservaring en ervaring met onderzoek naar technologisering is niet noodzakelijk, maar wel een pré.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 start het nieuwe Meerjarenplan dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anne Roeters, programmaleider

06-33049356

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena, HR-ondersteuner (ma/di/do bereikbaar)

06-11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatievoorziening en ICT (1 fte)

Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior onderzoeker Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon