Kwantitatief onderzoeker toekomstgericht onderzoek

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk tot 1 januari 2026
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 27 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer SCP210024
 • Plaatsingsdatum 30 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag is op zoek naar breed inzetbare onderzoekers om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het nieuwe Meerjarenplan. Dit plan bestaat uit zeven samenhangende onderzoeksprogramma’s die elk gericht zijn op een maatschappelijke vraagstuk dat de komende jaren relevant is. Als onderzoeker draag je bij aan beter geïnformeerd overheidsbeleid op verschillende urgente thema’s. Werk met impact op de hele samenleving.

Brede welvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke en beleidsagenda. Politici en beleidsmakers hebben behoefte om vanuit een breder perspectief naar welvaart te kijken. Brede welvaart is dan ook meer dan alleen inkomen, koopkracht en economische vooruitgang. Het gaat ook over materiële en immateriële aspecten van maatschappelijke vooruitgang, zoals gezondheid, onderwijs, tijd om te zorgen voor kinderen of ouderen, veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale relaties en de natuur. Kortom: brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden.

Ook wordt er steeds vaker voorkeur gegeven voor het toepassen van een breed welvaartsperspectief bij het maken van de begroting en het opstellen en evalueren van beleid. En gaat het om brede welvaart, dan komen er complexe vraagstukken naar boven. Dus: werk aan de winkel voor het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag. En voor jou. Jij als kwantitatief onderzoeker ontwikkelt namelijk modellen om op basis van kwantitatieve gegevens naar de toekomst te kijken. Hiermee bied je handelingsperspectieven voor beleid.

Meewerken aan het nieuwe onderzoeksprogramma Schaarste, welvaart en welbevinden is voor jou een mooie kans om impact te hebben op het beleid en de begroting van de toekomst. En om het perspectief van brede welvaart daarin te verankeren.

Voor dit programma is het SCP is op zoek naar een kwantitatief geschoold onderzoeker die samen met collega’s simulaties, modellen en scenario’s ontwikkelt, waarmee we beter zicht krijgen op de welvaart in de toekomst. Door het maken van toekomstverkenningen en het in beeld brengen van mechanismen in de huidige samenleving bieden we beleidsmakers waardevolle inzichten en handelingsperspectieven. Zo helpen we hen om adequaat te reageren op urgente maatschappelijke vraagstukken.

Als onderzoeker werk je in een team waarin jij samen met andere onderzoekers aan de slag gaat met toekomstverkenningen. Samen met anderen breng jij het SCP een stap verder op dit terrein. Jullie hebben dus een mooie pioniersrol. Om deze rol tot een succes te maken onderhoud je goede contacten met betrokken collega’s en externe partners, zoals kennisinstituten, andere planbureaus en beleidsdepartementen.

Al met al kun je rekenen op een wetenschappelijke positie in een boeiend onderzoeksveld met actuele thema’s. En een positie waarin je bruggen slaat tussen onderzoek en beleid, tussen inhoud en methode en tussen heden en toekomst. Kom jij ons programma versterken?

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het onderzoeksprogramma Schaarste, welvaart en welbevinden richt zich op het vergroten van inzicht in brede welvaart en op de daarbij te maken beleidsafwegingen. We onderzoeken het vraagstuk over brede welvaart vanuit de uitdagingen die bij schaarste komen kijken. Wat jouw functie extra interessant maakt, is dat ons onderzoeksprogramma nog maar net is gestart en het team nieuw is. Dit biedt jou de kans je functie naar eigen inzicht in te vullen en je nog verder te ontwikkelen.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 start het nieuwe Meerjarenplan dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Christine Carabain, programmaleider Schaarste welvaart en welbevinden

06–25778961

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jenny Lekahena, hr-ondersteuner (ma/di/do)

06–11697065

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwalitatief onderzoeker toekomstgericht onderzoek

Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie

Planbureau voor de Leefomgeving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend financieel beleidsmedewerker gevolgen toeslagenaffaire

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon