Kwartiermaker National Coordination Centre

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.376 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20211105_13
 • Plaatsingsdatum 9 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij dé pionier die nationale en Europese ambtelijk-bestuurlijke samenwerking weet te koppelen en een sterke motivatie voelt om vanuit overheidscoördinatie de complexe cyberspace veiliger te maken? Dan zoeken wij jou!

De digitale veiligheid wordt voortdurend bedreigd. In nationaal en Europees verband trekken overheden en de private sector stellingen op tegen de bedreigingen.
Nederland en Europa nemen de digitale dreiging serieus. In de samenleving groeit het gevoel van onveiligheid in de digitale ruimte. Op meerdere niveaus wordt weerstand tegen de dreigingen georganiseerd en zo heeft de EU het initiatief genomen om een Europees netwerk op te zetten.
In Boekarest is het 'European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre' gevestigd en elke lidstaat wordt gevraagd een 'National Coordination Centre' op te richten. Zo ook in Nederland en RVO is de organisatie die het NCC zal huisvesten.

Het NCC zal geen operationele cyber security werkzaamheden onernemen. De takenlijst is evenwel omvangrijk, maar in de kern gaat het om: 'positioneren als Informatiecentrum voor EU- en nationale programma’s en bevorderen van de continuïteit en synergie in het bestaande netwerk van stakeholders (zowel publiek als privaat)'. Meer concreet vertaald, betekent dat onder andere:

 • Registratie van leden van de nationale cybersecurity community en community management.
 • Schakelpunt voor alle overheidsinstanties op het cyberdomein (inclusief leden van programmacommissies en wetshandhaving).
 • Netwerkknooppunt op Europees niveau.
 • Informatieknooppunt voor nationale en Europese programma’s en financiering.
 • Raadpleging van nationale belanghebbenden, leidend tot routekaarten, agenda, werkprogramma's op EU-niveau.
 • Beheer van middelen uit Europa tbv de missie en doelen van het Europees cybersecurity beleid.
 • Schakelpunt tussen het European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre (ECITRCC) en het nationale netwerk.

Dit is nog maar een greep uit de taken en het is veilig te stellen dat het NCC een druk bestaan krijgt. Daarom zoeken wij een stevige kwartiermaker, die de schouders eronder zet om het NCC van de grond te tillen. Dat begint allereerst met het schrijven van een voorstel voor de EU om de beschikbare middelen te ontvangen voor de opzet en eerste exploitatiekosten van het NCC. In 2022 zal het werk overgaan in het daadwerkelijk op- en inrichten van het NCC tot het coördinatie centrum dat is toegerust op de taken zoals die zijn beschreven. Meer documentatie daarover is opvraagbaar bij de onderstaande contactpersoon.
Recentelijk heeft de staatssecretaris van EZK een nationale aanpak voor Cybersecurity geïnitieerd. Deze aanpak behelst een samenwerkingsplatform dat onderzoek, innovatie en onderwijs op dit terrein zal bundelen. De ondersteuning van het samenwerkingsplatform is ook bij RVO ondergebracht. Nauwe samenwerking met het NCC is wenselijk en ligt voor de hand om de ontwikkelingen in Europa op het gebied van Cybersecurity nauwlettend te volgen en op kansen in te spelen.

Als kwartiermaker annex programmamanager zul je het NCC binnen RVO opbouwen en vorm geven. Dat betekent onder andere het neerzetten van een herkenbare structuur, opbouwen van kennis en expertise over dit onderwerp, opbouwen van een netwerk en opzetten van een strategie om daadwerkelijk het nationale centrum van Europese coordinatie te zijn.

Ingewikkeld? Ja, zeker! Maar je staat er niet alleen voor. In deze rol zal je nauw samenwerken met de opdrachtgever EZK en contacten onderhouden met de andere departementen en stakeholders die bij dit onderwerp betrokken zijn. Daarnaast word je ondersteund door meerdere collega's van meerdere afdelingen van RVO, maar jij bent de regisseur van dit proces van opbouwen!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt in de directie Nationale Programma's (NP), één van de zes directies van RVO. NP werkt aan een duurzaam en internationaal concurrerend Nederland. Dat doen we door op een heel groot aantal onderwerpen ondersteuning te bieden aan vooral de Nederlandse ondernemers. Één groot onderwerp daarin is het bevorderen en ondersteunen van innovatie. Daartoe beschikken we over een scala aan diensten en producten om innovatie vooruit te helpen en te laten renderen.
De afdeling OVS richt zich op het stimuleren van publiek-private samenwerking, kennisontwikkeling, kenniscirculatie, innovatie en ondernemerschap. De afdeling verzorgt de uitvoering van het beleid gericht op R&D en innovatie, stimuleert innovatie (met name in het MKB), moedigt kennisoverdracht en kennisvalorisatie aan en organiseert innovatiegericht inkopen. EZK is een grote opdrachtgever en - in dit verband - is de directie Digitale Economie van dat ministerie onze belangrijke counterpart.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Vincent Stokman, Afdelingsmanager OVS

06-52775949

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator laadinfrastructuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Zwolle, Den Haag, Roermond, Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur laadinfrastructuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur monitoring duurzaam bouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Utrecht, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon