• Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Fiscaal
 • Solliciteer voor 4 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4602, Plaatsingsdatum: 8 juli 2024

Onze afdeling zorgt voor de verbinding tussen het uitvoerings- en handhavingsbeleid en de dagelijkse uitvoerende praktijk van de regiokantoren van MKB. We werken met ongeveer 40 collega’s en hebben rollen als handhavingsadviseur, coördinator Fiscale Dienstverleners-aanpak, coördinator Intensief Toezicht en Externe Samenwerking en expert toegepast wetenschappelijk onderzoek. We houden ons onder meer bezig met gedragspsychologie, dienstverlening, invordering, formeel recht, projecten en (business) analyse.
We wisselen voortdurend kennis en ervaring uit met collega’s op de regiokantoren en de landelijke afdelingen. Samen komen we tot een doeltreffende en doelmatige handhavingsaanpak voor MKB ondernemers en fiscaal dienstverleners.

Dit doe je bij de Belastingdienst

De uitvoerings- en handhavingsstrategie en de handhavingsaanpak Belastingdienst vormen voor jou een belangrijke basis. De kern van deze kaders is dat we op basis van wetenschappelijk onderzoek en vanuit handhavingsregie bepalen welk handhavingsinstrument het meest passend is om het gewenste fiscale gedrag te stimuleren. De handhavingsinstrumenten variëren van dienstverlening, het uitoefenen van toezicht tot aan opsporing.

In je werk richt je je op samenwerking met de regiokantoren MKB waar de daadwerkelijke uitvoering van de handhaving plaatsvindt. Je trekt samen op met de andere landelijke afdelingen Operatie, Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, Data & Security. Het resultaat van deze samenwerking is een goed uitvoerbare handhaving op de kantoren binnen de geldende kaders zodat we bedrijven in staat stellen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen (compliance).

Je onderhoudt een groot netwerk binnen MKB en met de andere uitvoerings- en concerndirecties. Je hebt dit netwerk nodig om het advies dat je schrijft ten behoeve van de handhavingsaanpak ook verder te brengen. Je bent daarin helder over de onderbouwing van je advies, over hoofd- en bijzaken en je bent vasthoudend om te komen tot besluitvorming. Deze vaardigheden zet je ook in op moment dat er een vraag of verzoek bij je komt. Het is telkens belangrijk te bepalen hoe de vraag te beoordelen binnen het grotere geheel. Heeft het prioriteit, past het bij onze kerntaken? De complexe en steeds veranderende omgeving vraagt erom dat we focus weten te houden.

Je collega’s binnen de afdelingen brengen een breed scala aan ervaring en kennis met zich mee. Je draagt er aan bij dat we deze combineren en dat we elkaar versterken.

Een bijzondere baan, omdat...

 • je in brede zin adviseert over de handhaving van MKB, waaronder de uitvoering van nieuwe wetgeving
 • je nota’s schrijft voor besluitvorming over handhavingsvraagstukken en je meewerkt aan vaste producten, die onderdeel uitmaken van een cyclus van planvorming, uitvoering en evaluatie.
 • je bijdraagt aan het keuzeproces voor de klantbehandeling binnen MKB.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Binnen MKB werk ik aan de handhaving en het toezicht van 2,2 miljoen entiteiten. Ik werk samen met veel verschillende collega’s en disciplines van andere uitvoeringsdirecties en Fiscaal Juridische Zaken tot MKB kantoren en de afdeling operatie. Kortom: een afwisselende en dynamische functie.” Gerrit, landelijk handhavingsadviseur.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

 

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Gerrit de Graaf - Landelijk Handhavingsadviseur MKB 06 - 31 66 80 60

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Hendrik van Nieuwkoop - Adviseur werving & selectie 06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon