Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Landelijk vaktechnisch coördinator Controle

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20190711
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Landelijk vaktechnisch coördinator controle zijn betekent dat je als een spin in het web zit, waarbij heel veel verbindingen via jou lopen. Je benadert het werk vanuit de inhoud waarbij het belangrijk is om de bestuurlijke en politieke dimensies te onderkennen. Er is bijna geen dag die hetzelfde patroon heeft en dat vraagt de nodige flexibiliteit en prioritering.

Kun jij hoofd- van bijzaken onderscheiden en snel komen tot de kern van de zaak? Over­zie jij de voor de organisatie relevante ontwikkelingen? Wil jij jezelf altijd blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? Zit dienstverlening in jouw bloed en ben je tegelijkertijd ook probleem- en conflict-oplossend? En beschik jij over uitstekende kennis van de controle? Ben jij onze nieuwe Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle bij het team Landelijke Coördinatie van de Corporate Dienst Vaktechniek?

De functie van Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle maakt onderdeel uit van de vaktechnische topstructuur. Als Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle houd jij je bezig met complexe, zeer specialistische, vaak politiek en/of publicitair gevoelige onderwerpen op beleidsvormend en strategisch gebied. Daarvoor werk je samen met andere onderdelen van de Belastingdienst en afdelingen binnen het Ministerie van Financiën. Inhoudelijk ben je vooral bezig met vraagstukken op het terrein van controle en toezicht en de daarbij behorende relevante rechtsgebieden. Je legt waar nodig verbanden met andere belastingmiddelen en processen. Je adviseert in complexe casuïstiek en over gesignaleerde verbeterpunten, waarbij je rekening houdt met conflicterende belangen en zorgt voor aansluiting op en afstemming met bestuurlijke, politieke en strategische doelstellingen. Ook geef je advies over voorgenomen wet- en regelgeving; hierbij houd je rekening met politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Signalen uit de praktijk kunnen je aanleiding geven om wet- of regelgeving te initiëren. Je sluit aan bij de kennisgroep Vaktechniek Toezicht. De kennisgroepen zijn onderdeel van het fiscale netwerk, waarbinnen jij verantwoordelijk bent voor de landelijke coördinatie van de vaktechniek. Je stuurt via de fiscale infrastructuur de vaktechnisch coördinatoren controle op de verschillende kantoren van de Belastingdienst in het land op vaktechnisch gebied aan. Daarbij vervul je naast een coördinerende vanzelfsprekend een belangrijke motiverende en stimulerende rol. Binnen het onderdeel Landelijke Coördinatie werk je nauw samen met de andere landelijke vaktechnisch coördinator controle, de andere landelijk vaktechnisch coördinatoren voor de overige belastingmiddelen en processen en de andere collega’s werkzaam bij of verbonden aan de Corporate Dienst Vaktechniek.

Functieprofiel

Het functieprofiel strategisch inspecteur uit de functiefamilie Toezicht van het Functiegebouw Rijk, schaal 15, is van toepassing.

Als Landelijk Vaktechnisch Coördinator Controle ben je een gezaghebbend specialist die bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van de Belastingdienst. Je bent, met het oog op eenheid van beleid en uitvoering, belast met de coördinatie van de vaktechniek over de segmenten heen. Je beschikt over uitstekende kennis van de diverse vormen van toezicht die de Belastingdienst hanteert en draagt de visie op responsief handhaven uit. Daarmee bevorder je compliance. Uiteraard heb je ook een open oog voor andere middelen en processen. Verder onderhoud je, voor jouw aandachtsgebied, een adequaat in- en extern (vaktechnisch) netwerk.

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde opleiding tot registeraccountant (RA);
 • Je hebt inzicht in politieke verhoudingen en de bestuurlijke context van vraagstukken;
 • Je beschikt over adequate kennis van de controle en andere relevante middelen en processen en hebt affiniteit met EDP-audit en statistical audit;
 • Je bent op de hoogte van de wetenschappelijke ontwikkelingen op de vakgebieden corporate governance, audit en handhaving;
 • Je bent vertrouwd met de relevante ontwikkelingen ten aanzien van klantbehandeling en toezicht; 
 • Je beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit;
 • Onafhankelijkheid;
 • Visie;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Creativiteit.

Wat vinden we nog meer belangrijk?

Je bent in staat de verbinding tussen vaktechniek en management te leggen. Je bent een initiatiefrijke teamspeler die knopen durft door te hakken. Je bent stressbestendig en gewend om veel ballen in de lucht te houden. Je bent betrokken, hebt verantwoordelijk­heids­gevoel én je bent flexibel.

Standplaats is Den Haag en de plaats van tewerkstelling wordt in onderling overleg bepaald.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met:

Arie de Bakker, Afdelingshoofd Landelijke Coördinatie, 06-52485556 of Connie van der Heide-Ruigrok, Landelijk vaktechnisch Coördinator controle, 06-21679268.

Voor informatie over de selectieprocedure Marise Hazenberg 06-48135880.

Digitaal solliciteren

Richt je sollicitatie met CV, vóór 22 september 2019, aan Astrid Sahatoe-Bisseswar a.p.sahatoe@minfin.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

Organisatie

De Corporate Dienst Vaktechniek (CD VT) is een vaktechnisch expertisecentrum voor fiscaliteit, uitvoering, toezicht en handhaving. De CD VT adviseert, bewaakt en verbindt op het snijvlak van beleid en uitvoering en draagt op die manier bij aan de compliance van burgers en bedrijven.

De CD VT is één van de Corporate Diensten binnen de Belastingdienst. De CD VT bundelt hoogwaardige vaktechnische kennis en expertise op het terrein van fiscaliteit, handhaving en toezicht. Dit komt tot uitdrukking op het snijvlak van uitvoering en beleid en in de landelijke coördinatie. De CD VT verzorgt de vaktechnische infrastructuur en stelt kennis over naleving en handhaving beschikbaar. Er wordt pro-actief en oplossingsgericht gewerkt, vakmanschap en specifieke deskundigheid van de medewerkers staan centraal bij het ontwikkelen van producten en diensten, waarbij kwaliteit op peil wordt gehouden en waar nodig wordt verbeterd.

De Corporate Dienst bestaat uit vier onderdelen: Brieven en Beleidsbesluiten, Landelijke Coördinatie, Kennisgroepen en Handhaving.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht. De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis (www.DGBD.nl). Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen. De directie Midden- en Kleinbedrijf is een van de uitvoeringsdirecties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arie de Bakker, Afdelingshoofd Landelijke Coördinatie

06-52485556

Connie van der Heide-Ruigrok, Landelijk vaktechnisch Coördinator controle

06-21679268

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marise Hazenberg

06-48135880

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

strategisch teamleider van de directie Grote Ondernemingen (Eindhoven)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd locatie Breda bij de directie MKB van het DG Belastingdienst

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker verzekeraars

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon