• Utrecht
 • Universitair Master
 • 38 uur
 • schaal 13
  €6.237 - €7.851 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571504, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Lead Solution Architect
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

1. Vertaalt kaders van Enterprise Architectuur in technische kaders voor IT INFRA Solutions en draagt deze uit door;
Enterprise Architectuur kaders te interpreteren tot specifieke kaders voor IT Infra producten en diensten, inclusief het adopteren van relevante principes, standaarden en regelgeving;
Het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën, concepten technieken, ontwerpen en methodieken.
Het vertalen van verschuivingen in beleids-, bedrijfs- of operationele doelstellingen naar kaders en richtlijnen;
Het uitvoeren van toegepast (technisch) onderzoek met als doel innovatieve technische kaders te formuleren;
het leveren van richtinggevende technology push op de strategische roadmaps van corporate behoeftestellers (CDS);
het afstemmen met solution architecten in andere afdelingen JIVC teneinde draagvlak te creëren voor het (door)ontwikkelen en innoveren van de infrastructuur technologie
Op basis van de door hem vastgestelde kaders technische aansluitvoorwaarden te definiëren voor de solutions van de entiteit IT Infrastructuur en deze uitdragen naar de afnemers van die producten en diensten;
Op basis van de door hem vastgestelde kaders richtlijnen op te stellen en uit te dragen voor Engineers en Ontwerpers werkzaam binnen de entiteit IT Infrastructuur;
Het stimuleren, handhaven en toezien op naleving van de vastgestelde architecturen die relevant zijn voor het IT Infrastructuur domein;
Het optreden als technisch IT Adviseur naar andere afdelingen JIVC en de defensieonderdelen, CDS en CIO in het bijzonder.

2. Integreren van halffabricaten geproduceerd door onderdelen van de entiteit IT Infrastructuur tot volwaardige IT-diensten die afgenomen worden door:
Het uitwerken van de vereiste integrale solution architectuur op basis van specifieke doelarchitecturen en de eigen technische kaders;
Het organiseren van technische afstemming tussen leverende teams (van halffabricaten);
Het controleren of de realisatie verloopt volgens de kaders, voorwaarden, richtlijnen die door ICS/Solution Architectuur zijn vastgesteld;
Het zo nodig bijstellen van Solution Architecturen voor productieve diensten om te zorgen dat zowel bestaande als nieuwe solutions blijvend binnen kaders worden geleverd;

3. Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor een integrale Solution (de wat)door:
het opstellen van het Programma van Eisen m.b.t. solution specificaties;
het vaststellen van de minimaal te leveren performance van de Solution;
het adviseren van de Solution Manager over te hanteren Service Levels en hoe deze technisch te realiseren ten behoeve van kosteneffectieve producten en diensten.

4. Stelt technische impact analyse (GIA, Globale Impact Analyse) op door:
Het beoordelen van de impact op Functionaliteit, Architectuur, Systeemomgeving, Beveiligingsaspecten.
Het analyseren en vertalen van probleemstellingen naar een solution ontwerp of startarchitectuur;
Het- op basis van toegepast (technisch) onderzoek - analyseren en selecteren van de best toepasbare solution architectuur, in voorkomend geval onderbouwd door een risico analyse;
Het toetsen van concept ontwerpen op juistheid, bruikbaarheid, integraliteit en toepasbaarheid;
Het inschakelen van andere instituten en instellingen bij complexe vraagstukken;
Het bewaken en beoordelen van de kwaliteit van geïmplementeerde PSA's en solution ontwerpen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het domein Materieel Logistiek en Financiën [M&F].

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

De Sectie Planning en Business-IT alignement (Sectie Plan) is het loket en de enige voordeur voor de keten M&F IT. Sectie Plan heeft als taak het opstellen van het meerjarig integraal productieplan van de afdeling, het uitvoeren van het intake-proces van nieuwe opdrachten en het (helpen bij het) opstellen van behoeftestellingen en requirements. De sectie levert specifieke, domein gebonden expertise voor de verschillende bedrijfsprocessen. In deze sectie bevinden zich de kennisgebieden voor de volgende bedrijfsfuncties: operationeel optreden en transport management; projectmatig werken, verwerven (inkopen), afstoten en financiën; (her)bevoorrading; (wapen)systeemmanagement en systeemonderhoud; business intelligence en data integratie. Afhankelijk van het aanbod van de werkzaamheden zal de nadruk liggen op regie-, instandhoudings-, project- en ontwikkelactiviteiten. In het materieel logistieke en financiële domein is altijd sprake van een integrale aanpak met expertise die op meerdere gebieden inzetbaar is. De sectie bewaakt daarom de samenhang der dingen waarbij intensief met de bedrijfsvoering wordt samen gewerkt. Inzet van kennis en expertise in het voortraject voor projecten is primair gericht op projectkaart, PSA en Projectvoorstel, waarna overdracht naar Change plaatsvindt voor de realisatie.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 64.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Thomas Gijsbertse

06-10192273

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Maasland
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)

Senior IT Solution Architect

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Universitair Master
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon