Lead transitiemanagement bij IT-Infra bij JIVC

 • Kromhoutkazerne
 • WO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 11 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 569057, Plaatsingsdatum: 9 mei 2024

Stap in de uitdagende rol van Lead transitiemanagement bij IT-Infra bij JIVC
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie? Draag dan bij aan onze grootschalige IT-transformatie bij JIVC IT-Infrastructuur (IT-Infra)! Binnen het bedrijfsbureau van ICS (Infrastructuur Centrale Services), hebben we een uitdagende positie beschikbaar als Lead transitiemanagement.

Wat ga je doen?

IT Infra is een jonge organisatie die ontstaan is uit een reorganisatie in 2023 en bestaat uit vijf afdelingen. Binnen het Bedrijfsbureau IT Infra, gepositioneerd binnen de afdeling ICS werkt een transitieteam dagelijks aan de continue doorontwikkeling van de vijf afdelingen van IT Infra. Het hoofdaandachtspunt is de omschakeling van een vraaggestuurd operatiemodel naar een operatiemodel gericht op aanbodsturing en operational excellence. Hierin leveren we maximaal gestandaardiseerde en geautomatiseerde producten/ diensten vanuit een relevant portfolio, en leveren alleen maatwerk bij uitzondering. Deze verandering gaat zowel over de harde aspecten (besturing) als zachte aspecten (cultuur, ondernemerschap) van de verandering.Je krijgt daarom te maken met een breed scala aan verantwoordelijkheden,. Dit omvat onder andere:

 • Je adviseert en ondersteunt het management team van IT infra op inrichtingsvraagstukken
 • Je leidt het transitieteam en draagt zelf ook inhoudelijk bij aan de veranderingen en de continue doorontwikkeling van IT Infra.
 • Je zorgt voor verbinding met de belangen van de diversestakeholders, om een soepele en blijvende verandering te waarborgen. Dit houdt ook in dat je actief bijdraagt aan het omgaan met transitie- en reorganisatievraagstukken, waarbij je niet alleen oplossingen bedenkt maar ook betrokken bent bij de implementatie ervan.
 • Je onderhoudt nauw contact met afdelingshoofden om hen te informeren over en informatie op te halen betreffende ontwikkelingen in bedrijfsvoering.
 • Daarnaast los je communicatievraagstukken op ter voorbereiding van diverse activiteiten en bijeenkomsten.
 • Je waarborgt eenheid en samenhang in het transitieteam, zodat iedereen efficiënt en effectief kan werken.
 • Je bouwt relatienetwerken op, onderhoudt deze en gebruikt ze effectief. Daarnaast neem je deel aan complexe projecten, zowel intern als extern.

Naast deze verantwoordelijkheden ben je ook belast met de functionele aansturing van het transitieteam, waarbij je onder andere verantwoordelijk bent voor:

 • Het plannen, organiseren en bewaken van de veranderingen met het transitieteam en in samenwerking met de afdelingen van IT Infra.
 • Het optimaliseren/verbeteren van relevante informatievoorzieningen zoals jaarplannen, werkinstructies, procedures in bijvoorbeeld dashboards of andere informatiebronnen, om zo relevante informatie effectief te presenteren.

Jouw rol gaat verder dan alleen leidinggeven!

Jouw rol is cruciaal voor IT Infra. Je begeleidt niet alleen jouw team bij het uitwerken en implementeren van plannen om benodigde veranderingen te realiseren, maar je werkt daarin ook zelf actief mee als senior adviseur en bent de inhoudelijke veranderexpert van IT Infra. Daarom sta je ook in nauw en voortdurend contact met het MT van IT Infra. Om van deze rol en het transitieteam van IT-Infra een succes te maken is veranderkracht en daarmee de brede inzet van de organisatie nodig. Als jij enthousiast wordt van samenwerken op alle niveau’s, vooruitkijken en het begeleiden van verandering, dan is dit de perfecte kans voor jou! Solliciteer vandaag nog en geef mede inhoud aan de toekomst van IT Infra.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je wordt onderdeel van de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS). Als afdeling maken we deel uit van het Commando Materieel en IT (COMMIT) en vallen we onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). We nemen je trapsgewijs mee in deze structuur zodat je een beeld krijgt van de afdeling én de organisatie daaromheen.

Het JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Binnen het JIVC leveren de vijf afdelingen van IT-Infra alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doen zij samen met al hun ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatiemodel gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd.
Als afdeling ICS zijn we onderdeel van IT-Infra en zijn we verantwoordelijk voor de integrale levering van de IT-infrastructuur producten en diensten (“solutions”). We zijn regiehouder tussen IT-Infra en de overige JIVC-afdelingen, de regiegroepen en het CIO-office. We kennen drie secties: Solution & Production (S&P), Demand, Portfolio & Servicemanagement (DPS) en het Bedrijfsbureau (BB).

Het Bedrijfsbureau IT Infra ondersteunt de vijf afdelingen van IT Infra in hun bedrijfsvoering. Ruim 70 VTE gemotiveerde collega’s leveren met hun inzet elke dag een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Defensie IT. Van beleidsadvisering tot toegangsverlening op locaties. Op deze manier draagt het Bedrijfsbureau IT Infra concreet bij aan een veilig Nederland. In deze rol maak je onderdeel uit van het MT van het Bedrijfsbureau.

Commando Materieel en IT

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yassine Oustou, Recruiter

06-57756388

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Bedrijfsbureau

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1ste Beheerder ICT bij PSD Bureau Crypto

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland - Kantorencomplex
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ontwerper Passieve Infrastructuur – Cable Management

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 11 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon