Levensmiddelentechnoloog met kennis van microbiologische voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 11 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 46742
 • Plaatsingsdatum 20 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voedselveiligheid: daar wil jij jouw wetenschappelijke expertise graag voor inzetten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werk je in Utrecht voor Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO). Hier breng jij als coördinerend specialistisch adviseur jouw wetenschappelijke kennis in op het gebied van microbiologie en levensmiddelentechnologie.

Je komt te werken binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling van BuRO. Je werkt in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers en dierenartsen. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Van kip tot koe, van stal tot slachthuis, van boer naar bord, deze baan bruist van variatie in breedte en diepgang. Microbiële risico’s zijn er van groot tot klein, waarbij je voor je advies op zoekt gaat naar dat ene puzzelstukje of een hele mozaïek waarmee je de meeste impact hebt op de weg naar een gewaarborgde voedselveiligheid. Elke dag werken we als team aan het verbeteren van de voedselveiligheid in Nederland door de microbiële risico’s van levensmiddelen in kaart te brengen om hiermee het risicogericht toezicht te ondersteunen.

Wat ga je doen?
Je voert binnen het dossier ‘microbiologische voedselveiligheid’ wetenschappelijke risicobeoordelingen uit en daarover adviseer je. Als adviseur za je met name werken aan wetenschappelijke risicobeoordelingen. Deze kunnen zo breed zijn als een hele levensmiddelenproductieketen, of juist specifiek gericht zijn op een onderdeel daarvan.

Als coördinerend specialistisch adviseur microbiologische voedselveiligheid ben je verantwoordelijk voor de wetenschappelijke vraagstellingen rondom de beoordeling van microbiologische voedselveiligheid in verschillende situaties, van boer naar bord en dus in verschillende fasen van de productieketen. Je hebt gespecialiseerde kennis en ervaring in diverse disciplines. Je bent bekend met microbiologische risico’s in levensmiddelen en HACCP. Je signaleert relevante knelpunten, zoals bijvoorbeeld bij de opkomst van nieuwe type levensmiddelen of productieprocessen. Je beoordeelt de microbiologische voedselveiligheidsrisico’s in Nederland (en Europa) en je ondersteunt advisering daarover aan de directies van de NVWA en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Primair staat dat je op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren in een complex speelveld van diverse productieketens en stakeholders. Je leidt en begeleidt daarbij wetenschappelijke onderzoeksprojecten en zet daarvoor je gespecialiseerde knowhow en ervaring in diverse disciplines van de microbiologie en levensmiddelentechnologie in. Als coördinerend specialistisch adviseur onderhoud je professionele relaties met een groot (inter)nationaal deskundigennetwerk in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk voor het uitbestedingstraject van projecten en je begeleidt het onderzoek op het gebied van microbiologie en levensmiddelentechnologie.

In je rol als coördinerend specialistisch adviseur microbiologische voedselveiligheid, krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten, samen te werken met betrokken en deskundig collega’s binnen en buiten BuRO, en inhoudelijk interessant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.

Je rapporteert aan het afdelingshoofd.

Bekijk je deze vacature via een jobboard? Ga dan voor meer informatie over de sluitingsdatum en contactpersonen naar: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures?werkgever=50083 of klik op de link van de werkgever.

Je hebt relevante en diepgaande kennis van micro-organismen en hun risico’s voor de mens en daarnaast relevante kennis van de levensmiddelenproductieketen. Je hebt oog voor de maatschappelijke en politieke omgeving waarin ondernemers (agrariërs, slachthuizen, producenten van levensmiddelen) opereren. Daarom kun je adviseren over de juiste prioriteiten voor het risicogericht toezicht. Primair staat dat je op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren. Je bent gepromoveerd in de microbiologie / levensmiddelentechnologie en hebt aantoonbare wetenschappelijke ervaring met het uitvoeren en leiden van wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Je bent goed in het analyseren en beoordelen van risico’s op strategisch niveau en weet de uitkomsten daarvan zowel mondeling als schriftelijk helder in een advies te verwoorden. Je ruime ervaring (meer dan 10 jaar) en gespecialiseerde kennis helpen je daarbij. Contacten leggen en onderhouden met een internationaal netwerk van multidisciplinaire deskundigen gaat je eenvoudig af. Daarom kun je de juiste prioriteiten stellen voor het risicogericht toezicht. Verder beschik je over specifieke kennis van de relevante toezichtdomeinen van de NVWA. Je kunt omgaan met politiek-bestuurlijke gevoelige dossiers.
Daarnaast zien wij graag het volgende:
 

 • Een afgeronde promotie in de microbiologie / levensmiddelentechnologie.
 •  Praktijkkennis van de levensmiddelenproductie.
 •  Ervaring met en kennis van diverse disciplines van de microbiologie en levensmiddelentechnologie.
 •   Ruime relevante beleidsmatige ervaring in onderzoeken bij verschillende kennisinstellingen.
 •  Je hebt een internationaal aansprekende publicatielijst.
 •  Kennis van de Nederlandse (-en Engelse) taal in woord en geschrift.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof, kun je uren verkopen voor geld of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, dan wordt het vaste contract allereerst voorafgegaan door een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt in beginsel na een jaar omzetting in een vast contract voor onbepaalde tijd.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, maar heb jij al een vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan behoud je dit vast dienstverband.
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA, o.a. bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia en situaties. Tevens verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te kunnen voeren binnen domeinen en over hele productieketens. Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van LNV en VWS, alsmede aan de IG-NVWA.

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen de WOR staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Destijds heeft de toenmalige staatssecretaris van EZ bepaald dat hieronder ook dierenwelzijn moet worden verstaan. Deze wet heeft geen betrekking op plant- en diergezondheid of natuur (inclusief biodiversiteit). Desondanks beoordeelt BuRO op deze terreinen wel risico’s. BuRO handelt bij het opstellen van risicobeoordelingen op vergelijkbare wijze, ongeacht of deze wel of niet onder de WOR vallen.

BuRO is een relatief klein onderdeel binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO kenmerkt zich als laagdrempelig en bevat veel betrokken en gemotiveerde, hoogopgeleide medewerkers, met oog voor elkaar.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Dick Sijm

06-46860810

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Risicobeoordeling

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Expertise Voedselveiligheid (CML)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inkoopadviseur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon