Leveranciersmanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 2 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS21-285(CDI)
 • Plaatsingsdatum 17 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Als leveranciersmanager vervul jij een belangrijke rol in de missie van VWS. Je neemt een strategische positie in tussen de verschillende inkooporganisaties waar het ministerie mee te maken heeft. De Inkoopfunctie bij VWS wordt gecoördineerd door de Coördinerend Directeur Inkoop en het bijbehorende team, bestaande uit 9 collega’s. Dit noemen we de CDI-office en heeft als doel om klant- en waarde gericht in te kopen, middels een doelmatig, rechtmatig en doeltreffend koopproces. Maar daar zijn we nog niet.
We zijn trots op de groei die CDI-office dit jaar heeft gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de komst van drie nieuwe sourcing adviseurs en twee contractmanagers waardoor we de bezetting van het Inkoop Steun Punt op orde hebben. Daarnaast is in samenwerking met onze business partner UBR Inhuurdesk de implementatie van een nieuwe applicatie voor inhuuraanvragen gerealiseerd. Ook het voorbereiden van een nieuwe inkoopapplicatie, het herschreven inkoopbeleid en de verbeterde samenwerking met Inkoop Uitvoering Centra zijn voorbeelden van opbouwende activiteiten, terwijl de operationele druk onverminderd hoog is.

VWS heeft haar tactische inkoop in belangrijke mate uitbesteed aan Inkoop Uitvoering Centra (IUC): voor materiele behoeften aan de Haagsche Inkoopsamenwerking (HIS) en voor personele behoeften aan de Inhuurdesk. Enerzijds werk je samen met deze IUC’s en bespreek je aan de hand van periodieke rapportages het functioneren van het inkoopproces en bekijk je hoe de dienstverlening verbeterd kan worden en leg je de gemaakte afspraken vast. Anderzijds houd je continu voeling met de trends in behoefte en klanttevredenheid van de opdrachtgevers binnen VWS. Tevens fungeer je als linking pin en escalatieniveau tussen CDI-office, de klant en IUC indien dossiers nadere aandacht behoeven.
Kortom; je volgt de ontwikkelingen binnen VWS en je zorgt ervoor dat de IUC-prestaties hierop zo goed mogelijk aansluiten. Je draagt bij aan het continu verbeteren van het inkoopproces waarbij je de balans houdt tussen resultaat en relatie.

Wij denken dat je in deze functie succesvol bent als je onder meer verschillende belangen kunt verbinden, kunt schakelen tussen verschillende beïnvloedingstijlen, resultaat en doelgericht te werk gaat en de balans behoudt tussen vertrouwen en gezond wantrouwen. Maar we lezen en horen heel graag jouw visie hierop.

We werken hard, maar maken ook tijd voor elkaar. We staan klaar om elkaar te helpen, met daad en raad. We geloven in de kracht van diversiteit, waarbij we beter worden door gebruik te maken van elkaars expertise en verschillende invalshoeken. We werken individueel aan onze taken, maar zoeken ook de samenwerking. Inkopen zien wij als een teamprestatie, want alleen door met elkaar samen te werken kunnen we scoren.

Als je het leuk vindt om samen met ons en de ketenpartners verder te bouwen aan onze inkoopfunctie en je kunt je eigen weg vinden in een organisatie die in ontwikkeling is, waarbij nog niet alle taken en verantwoordelijkheden zijn uitgekristalliseerd en nog niet alle ICT up and running is, dan zijn wij op zoek naar jou.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De CDI-office is verantwoordelijk voor het in interdepartementaal verband ontwikkelen van rijksbrede inkoopkaders en de vertaling en implementatie hiervan naar het inkoopbeleid van VWS. Hierbij hoort ook het ontwikkelen, inrichten en continu verbeteren van processen en het beleggen van de bijhorende taken, verantwoordelijkheden en rollen. Belangrijk is daarbij de sturing op rechtmatig, doelmatig en duurzaam inkopen en actuele informatievoorziening daartoe.

VWS staat voor de nodige complexe uitdagingen in het zorgveld. Dat vraagt dat we nu en voor de toekomst de juiste partijen aan ons binden die helpen innovatie en duurzaamheid te bevorderen. VWS gaat veel overeenkomsten met het veld aan; soms leveranciers, soms stichtingen, soms met andere ministeries en de VNG en ziekenhuizen. Standaard instrumenten zoals openbare of niet openbare Europese aanbestedingsprocedures voldoen niet altijd. De accountantsdienst Rijk vindt innovatieve instrumenten niet altijd passend en vindt een subsidie soms meer op zijn plaats, terwijl VWS een duidelijk resultaat wil afdwingen en tegelijkertijd innovaties wil ontwikkelen die dan vooral door het zorgveld gebruikt moeten gaan worden. Kortom, de inkoopfunctie moet en wil hier zijn bijdrage aan leveren binnen de kaders die hiervoor gelden. De CDI-office heeft akkoord om de inkoopfunctie bij VWS fundamenteel aan te passen. VWS schaft nieuwe ICT functionaliteit aan om de totale inkoopfunctie te ondersteunen en werft nieuwe medewerkers om een klantgerichte, efficiënte en robuuste inkoopfunctie in te richten die rechtmatig, doelmatig en duurzaam inkopen bevordert.

VWS heeft een deel van de inkopen uitbesteed aan de Haagsche Inkoopsamenwerking (HIS) en de inhuurdesk van UBR. Deze partijen zijn strategische partners van VWS. De HIS voert alle inkopen uit boven de € 33.000,- en sluit alle nadere overeenkomsten onder rijksbrede- en door VWS gesloten raamovereenkomsten.

We zijn een klein, informeel en gedreven team. We hebben samen een uitdagende visie en zijn daarbij soms missionaris naar onze collega’s en partners. We werken samen met de klant, de interne controllers, collega’s van de directie Financieel Economische Zaken, financieel adviseurs, de collega’s van de directie Wetgeving en Juridische Zaken en nog vele anderen om te borgen dat we doelmatig, rechtmatig, innovatief en duurzaam inkopen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Odille Mijnheer-de Heer, Plaatsvervangend CDI (bellen of Whatsapp)

06-23382352

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator subsidies (3 fte)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Web)redacteur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker toegang, langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon