• Den Haag / Den Bosch
 • Master/doctoraal
 • 20 - 26 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Agrarisch, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: pDGRTLG20240514_13, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Doel van de functie:
De provincie Noord-Brabant heeft, in overleg met het ministerie, zelf initiatief genomen in de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting en hier een eigen uitvoeringsorganisatie voor opgezet. De afspraken tussen het ministerie en de provincie over doel, aanpak, samenwerking en financiering zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Een gezamenlijke stuurgroep stuurt vanuit deze overeenkomst op goede samenwerking in de uitvoering. In de rol van liaison heb je een belangrijke rol in het vormgeven van deze samenwerking in de dagelijkse praktijk, samen met de projectleider die verantwoordelijk is voor de totale uitvoering in Noord-Brabant

Functieomschrijving:
Je opereert vanuit Den Haag en Den Bosch en werkt tegelijkertijd voor de programmadirectie Uitvoering Aanpak Piekbelasting in Den Haag als voor de projectorganisatie Aanpak Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant. In de programmadirectie in Den Haag werken circa twintig medewerkers verdeeld over drie teams die de Aanpak Piekbelasting coördineren én zorgen voor een goede uitvoering ervan door uitvoeringsteams in de provincies. Jij vormt met de projectleider, drie coördinatoren en een team van zaakbegeleiders het team Regionale uitvoering Noord-Brabant.

Concreet wordt er in het programma UAPB met elkaar gewerkt aan een aanpak gericht op innovatie, verplaatsing, omschakeling of opkoop van agrarische ondernemingen die een grote bijdrage leveren aan de stikstofbelasting van natuurgebieden. Dit vraagt om een gebied specifieke en persoonlijke benadering met aandacht voor het toekomstperspectief van boeren en lokale gemeenschappen. Deze benadering vormt de rode draad in alles wat de programmadirectie doet om de urgente en voor Nederland en Noord-Brabant cruciale opgave te realiseren.

Jij geeft samen met het regionale uitvoeringsteam Noord-Brabant, medeoverheden en ondersteund door beleidsmedewerkers van de programmadirectie, invulling aan de uitvoering van de regionale aanpak en de gebiedsgerichte uitvoering daarvan. Het effect moet zijn dat ondernemers een toekomstperspectief kunnen realiseren dat hen inspireert én met minder stikstofbelasting gepaard gaat. Je neemt deel aan het regionale uitvoeringsteam voor het in de praktijk brengen van de uitvoeringsstrategie van de programmadirectie in Noord-Brabant. Daarnaast draag je zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen het uitvoeringsteam en de programmadirectie, ten behoeve van de kwaliteit van de gesprekken met ondernemers vanuit het toekomstperspectief van de ondernemer én voor het realiseren van zoveel mogelijk reductie in stikstofbelasting. Ook doe je voorstellen voor de werkwijze vanuit het provinciaal uitvoeringsteam voor bijstellingen van de landelijke aanpak.

Meer specifiek:

 • Je stemt de strategische LNV lijn van het gezamenlijke programma af met het regionaal uitvoeringsteam, waarbij je samen met de projectleider van het regionaal uitvoeringsteam ervoor zorgt dat de doelstellingen en prioriteiten van het Rijk en de Provincie Noord-Brabant in lijn zijn met elkaar.
 • Je bent het primaire LNV aanspreekpunt voor Noord-Brabant als het gaat om het Programma UAPB. Dit omvat het beantwoorden van vragen, het verstrekken van informatie en het oplossen van operationele en coördinatie-gerelateerde vraagstukken.
 • Je monitort en signaleert relevante ontwikkelingen en kwesties in Noord-Brabant die actie vereisen vanuit LNV en mogelijk andere ministeries. Hierbij werk je nauw samen met lokale stakeholders en deskundigen.
 • Je brengt je rol als aanspreekpunt LNV en signaleren van ontwikkelingen in Noord-Brabant in de praktijk door deel te nemen aan het projectteam van Noord-Brabant.
 • Je werkt samen met de collega’s in Noord-Brabant aan de uitvoering van de aanpak piekbelasting en je voert bijstellingen in de landelijke aanpak door in de werkwijze van het provinciaal uitvoeringsteam.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het voorbereiden van de stuurgroep-vergaderingen en je neemt actief deel aan deze vergaderingen om de voortgang en uitvoering van het programma te bespreken.
 • Als liaison neem je in afstemming met de projectleider deel aan overleggen met de regiomanagers om ervoor te zorgen dat de samenwerking en coördinatie tussen LNV en de provincie soepel verloopt.
 • Je fungeert als de rechterhand van de directeur van het Programma UAPB in Noord-Brabant en ondersteunt bij strategische besluitvorming en uitvoerings-vraagstukken in Noord-Brabant.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Voor het uitvoeren van de aanpak piekbelasting is een 'programmadirectie' opgezet, met een Haags deel en zes regioteams, waarvan vier regioteams vanuit LNV en twee regioteams vanuit twee provincies.

In het Haags deel van de programmadirectie werken een kleine 20 mensen, onderverdeel in een team dat contacten onderhoud met beleid en bestuur van LNV, een team dat contact onderhoud met RVO en de kennis en kunde van de zaakbegeleiders organiseert en een team voor de zes regióteams met de zaakbegeleiders en de contacten met Provincies en gemeenten. Jij gaat deel uit maken van laatstgenoemde team.

Regioteam/projectteam Noord Brabant
Voor de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting in Brabant is een tijdelijke projectorganisatie opgericht. Onder leiding van de projectleider werken drie coördinatoren en een flexibel aantal zaakbegeleiders (momenteel 10-15). Het team kenmerkt zich door gedrevenheid, een dienstverlenende instelling en een combinatie van sectorkennis en coachende vaardigheden. Het team is gepositioneerd onder het programma Landbouw & Voedsel en er wordt zeer nauw samengewerkt met collega's op het gebied van stikstof, ruimtelijke ordening, ondersteuning van boeren en andere overheden en organisaties zoals gemeenten en gebiedsteams vanuit gebiedsgerichte aanpakken. Het team loopt tegen allerlei vraagstukken aan waar je in de rol van liaison aan kan bijdragen".

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG)

Het ministerie van LNV streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons ministerie effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michael van der Schans (LNV)

06-52672379

Martien van Bavel (Noord Brabant)

06-18303296

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Irene Huttinga, senior adviseur recruitment

06-50025825

Solliciteren?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lead Enterprise Architect

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(senior) adviseur Fiscaliteit en Kaderstelling

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Adviseur monitoring en beleidsevaluatie FEZ-LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon