Liaison/projectleider defensie open op orde

  • Den Haag  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 13
    €6.237 - €7.851 (bruto)
  • Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 4 augustus 2024
  • Vaste aanstelling
Kenmerk: 579504, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

De liaison/projectleider (LSO/PL) verricht werkzaamheden bij de staf waarbij de coördinatie tussen de vele betrokkenen een belangrijk hoofdelement is. De werkzaamheden hebben als doel om het gewenste volwassenheidsniveau van Informatiehuishouding en transparantie te bereiken (gebaseerd op nulmetingen) en behouden, onder andere door het inrichten en in stand houden van informatiehuishouding en transparantie als regulier onderdeel van de managementfunctie. De liaison rapporteert aan de programmamanager LSO-projecten over de staat van Informatiehuishouding en transparantie en vormt daarmee de verbindende schakel.


De functie omvat een breed scala aan verantwoordelijkheden, waarbij de liaison een cruciale rol speelt in de ondersteuning van de Commandant en stafafdelingen bij de implementatie van de doelstellingen van het programma Defensie Open op Orde (DOO) bij het Special Operations Command (SOCOM). Hierbij houdt de liaison zich bezig met het vertalen van beleid en het inspelen op beleidsverschuivingen, het initiëren en begeleiden van metingen en analyses, en het informeren van het lijnmanagement over de gewenste kwaliteit van de informatiehuishouding.


Verder wordt van de liaison verwacht dat deze de programmamanager LSO-projecten en programmadirecteur DOO ondersteunt bij het bewaken van de voortgang en kwaliteit van diverse DOO-activiteiten. Dit omvat het adviseren over beheersmaatregelen, het ondersteunen bij de implementatie van verbeteringen op het gebied van informatiehuishouding en transparantie, en het actief monitoren en evalueren van de effectiviteit van projecten en activiteiten.


Daarnaast heeft de liaison een coördinerende rol bij het waarborgen van samenhang tussen verschillende activiteiten en de defensiebrede aanpak. Dit omvat het plannen en coördineren van de uitrol van defensiebrede activiteiten, adviseren van centrale projectleiders en fungeren als aanspreekpunt voor deze projectleiders binnen de afdeling.


Tot slot omvat de rol van de liaison het coördineren en leidinggeven aan DOO-projecten, waarbij de nadruk ligt op onderzoek naar probleem- en doelstellingen, het formuleren van resultaten, het creëren van draagvlak, het aansturen van medewerkers, en het leveren van managementinformatie en advies.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie liaison/projectleider maakt deel uit van het programma Defensie Open op Orde (DOO). Het programma heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (en additionele moties).
Om de informatiehuishouding en transparantie binnen Defensie(onderdelen) op een voldoende peil te brengen ondersteunt het programma de organisatie vanuit 4 pijlers:

• Informatiehuishouding op orde
• Informatieverstrekking (Implementatie Beslisnota’s aan Tweede Kamer en implementatie Wet Open Overheid)
• Signalen en de Menselijke Maat
• Ambtelijk en Militair Vakmanschap.

Met het programma DOO wordt ook uitvoer gegeven aan inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 door: als Defensieorganisatie 'Transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving te zijn en door 'het Verbeteren en bereiken van een gezaghebbende informatiepositie'. Dit laatste wordt bereikt door een goede informatiehuishouding, als backbone van de defensieorganisatie en daarmee een randvoorwaarde voor Informatie Gestuurd Werken (IGW), in een integrale omgeving. Dit is een voorwa

Ministerie van Defensie

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Werving & Selectie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving & Selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon