Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Lid adviescommissie Wetenschappelijke Autoriteit CITES

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 2 - 3
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGNVLG20200622_16
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland en adviseert het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over vergunningaanvragen voor invoer van beschermde planten of dieren. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is het internationale verdrag waarbinnen de handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten wordt gereguleerd met het doel over-exploitatie van deze soorten te voorkomen en duurzaam gebruik mogelijk te maken.

De WA CITES NL is internationaal actief als lid van de Scientific Review Group (SRG) van de Europese Unie en in de Animals en Plants Committees van CITES.

De WA CITES NL is zodanig samengesteld dat er deskundigheid aanwezig is op het gebied van taxonomie, ecologie, duurzaam beheer, huisvesting, verzorging en fok of kweek van een breed scala aan dier- en plantensoorten, waarvan een groot deel afkomstig is uit Zuid-Amerika, Azië en Afrika.

Er is bij de WA CITES NL per 1 juli 2020 een vacature vacant voor een deskundige op het terrein van amfibieën en reptielen.

De kandidaat dient bereid te zijn -na inwerking- ca. 2.5 uur per week aan de werkzaamheden van de WA CITES NL te besteden.

Benoeming van de leden van de WA CITES NL vindt plaats door de Minister van LNV voor een periode van vier jaar, met maximaal twee verlengingsperioden van vier jaar. De leden van de WA CITES NL ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform het  Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies  en bijlage B van het  Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren (2,5 uur per week, schaal 16).

Taken

Leden van de WA CITES NL brengen hun deskundigheid in bij het opstellen van adviezen t.b.v. vergunningaanvragen (dagelijks/wekelijks), nemen deel aan de vergaderingen van de WA (ca. vier maal per jaar) en zijn betrokken bij de inbreng in Europese en mondiale vergaderingen (SRG, de Animals en Plants Committees en eventuele ad hoc werkgroepen).

Functie-eisen

Bij de beoordeling van kandidaten voor de vacature zal gelet worden op:

 • Universitaire (biologie of verwante) opleiding.
 • Brede soortenkennis.
 • Internationale ervaring en netwerk.
 • Inzicht in de CITES-regelgeving c.q. bereidheid dit inzicht te ontwikkelen.
 • Kennis van taxonomie en ecologie,  internationale legale en illegale handelsstromen en verzorging en kweek van amfibieën en reptielen op mondiaal schaalniveau.
 • Belangstelling voor duurzame handel in (beschermde) dieren en planten.
 • Bereidheid om minimaal 2,5 uur per week aan de werkzaamheden van de WA CITES NL te besteden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 2
 • Maximaal aantal uren per week 3

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Schriftelijke reactie binnen 14 dagen per email aan: Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied, t.a.v. P. Joop. Email: p.joop@minlnv.nl o.v.v. Vacature WA CITES NL.

Let wel: onafhankelijke externe adviescommissie

Meer over de functiegroep Strategisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dr. R.G. van den Berg, Voorzitter

06-51068914

Ir. P. Joop, Secretaris

06-46602379

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Implementatiemanager Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beoordelaar EU-gebiedsfinanciering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker samenwerking uitvoerende diensten: NVWA, RVO en Douane

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon