Lid Centrale Commissie Dierproeven

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur termijn van 5 jaar met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met 5 jaar
 • Uren per week 4
 • Maand­salaris €7.006 - €9.376
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 15 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer LNV_CCD_20211123_17
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) is op zoek naar twee nieuwe, onafhankelijke leden die met ons de morele afweging maakt over de vergunbaarheid van aanvragen voor dierproeven. De commissie bestaat thans uit zes leden, waaronder de voorzitter. Vanwege het aankomende vertrek van één van de leden en een beoogde uitbreiding naar zeven leden, starten wij nu met de werving van twee nieuwe leden voor de Centrale Commissie Dierproeven. Voor een evenwichtige man-vrouw verdeling in de commissie, nodigen wij met nadruk vrouwen uit om te reageren op deze vacature.

De wettelijke taak van de CCD is om bij te dragen aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland door op transparante wijze zorg te dragen voor projecten die maatschappelijk, ethisch en wetenschappelijk van kwalitatief hoog niveau zijn. De CCD is, in navolging van de Europese Richtlijn 2010/63/EU, als enige in Nederland bevoegd om vergunningen voor dierproeven te verlenen. Een instelling krijgt alleen een projectvergunning om dierproeven uit te voeren als er geen andere onderzoeksmethoden beschikbaar zijn om de doelstellingen van het project te behalen en de baten voor maatschappij en/of wetenschap opwegen tegen het ongerief voor het dier dat in een proef wordt gebruikt.

De CCD bestaat uit leden met kennis van zaken op het gebied van dierproeven en proefdieren. De algemene profielkenmerken van leden van de CCD zijn affiniteit en ruime ervaring met dierexperimenteel onderzoek en de technische, ethische en maatschappelijke aspecten daarvan. De commissie is zodanig samengesteld dat zij beschikt over een gewenste combinatie van ervaring en expertise op een breed terrein. Gedurende de zittingsperiode houden de CCD-leden hun deskundigheid op hun vakgebied op peil.

Werkzaamheden:
De CCD vergadert drie-wekelijks op vrijdagmiddag op een centrale locatie in Nederland of digitaal. De belangrijkste werkzaamheden betreffen het beoordelen van aanvragen voor projectvergunningen, mede op basis van een advies van een erkende Dierexperimentencommissie (DEC). De CCD verleent projectvergunningen voor dierproeven en waar nodig wijzigt of trekt de CCD verleende vergunningen in. Andere werkzaamheden betreffen het verlenen van erkenning aan de DECs, het opstellen van richtlijnen voor de werkwijze van de DECs, het publiceren van Niet Technische Samenvattingen (NTS), het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures en het behandelen van Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur).

Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen, maar er wordt altijd gestreefd naar consensus. De CCD wordt in haar werk ondersteund door een ambtelijk bureau met gespecialiseerde medewerkers, die zorgen voor de voorbereiding van de vergadering en opvolging van de besluiten.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

De CCD is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). De leden zijn in 2014 voor een periode van vijf jaar benoemd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Leden zijn éénmaal herbenoembaar. De taken en bevoegdheden van de CCD zijn vastgelegd in de Wet op de Dierproeven (WoD). Deze wet is in 2014 van kracht geworden na de invoering van een nieuwe Europese richtlijn (2010/63/EU). De kaders voor de werkzaamheden van de CCD worden gevormd door onder meer de Wet op de dierproeven, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet veiligheidsonderzoeken en de onderliggende regelingen.

De CCD heeft integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit is terug te zien in de kernwaarden van de CCD, die de basis vormen voor de wijze waarop de werkzaamheden van de CCD worden uitgevoerd. Deze kernwaarden zijn: transparant, onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, kritisch en verantwoordelijk.

De leden van de CCD en haar secretariaat doen hun werk op onafhankelijke en onpartijdige wijze, in aansluiting op artikel 2:4, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat de CCD, uiteraard binnen de wettelijke kaders, onafhankelijk van de politiek en maatschappij een oordeel vormt. Als de wettelijke kaders nadere interpretatie vereisen of ruimte laten voor nadere uitwerking, stelt de CCD, conform artikel 4.81 van de Awb, beleidsregels of richtsnoeren op.

Graag verwijzen we u naar onze website voor meer informatie: www.centralecommissiedierproeven.nl

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ferry Braunstahl, algemeen secretaris van de CCD

06-29012469

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Centrale Commissie Dierproeven (CCD) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder Informatie- en datatechnologie bij de CTIVD

De CTIVD
 • Stand­plaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementassistent

Centrale Raad van Beroep
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving (32 – 36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon