Lid directieteam Grote ondernemingen (ontwikkelpositie)

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht (in overleg nader te bepalen)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20220712
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Directielid Grote ondernemingen
met ambitie om te groeien naar regio- of unitdirecteur.
De Belastingdienst Grote ondernemingen is op zoek naar leidinggevenden en bestuurders die de potentie hebben om na ongeveer 2 jaar als directeur deel uit te maken van de leiding van één van de vijf regio’s of één van de drie landelijk opererende units en gemotiveerd zijn om hiertoe een ontwikkeltraject aan te gaan.

Als extra tijdelijk directielid (schaal 15) krijg je de kans om je gedurende één tot twee jaar te ontwikkelen tot regio- of unitdirecteur (schaal 15-16). Het is de bedoeling dat je na deze periode door solliciteert naar een passende functie.

De uitdagingen waar we voor staan vragen vernieuwing, creativiteit en nieuwe perspectieven. Daarom wil de directie GO de diversiteit vergroten. Door middel van deze vacature willen we managementtalent dat bijvoorbeeld vanuit gender, leeftijd, opleidingsrichting, culturele achtergronden en/of fysieke mogelijkheden deze diversiteit toevoegt, de gelegenheid bieden om zich te ontwikkelingen richting de positie van regio- of unitdirecteur.

De opdracht

De belangrijkste opdracht is je te ontwikkelen tot volwaardig niveau van regio/unitdirecteur. Je werkpakket wordt afhankelijk van je kennis, ervaring en leerdoelen samengesteld en kan wijzigen in de tijd. Taken kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van:

 1. (mede) aansturen van een regio of unit;
 2. overall organisatorisch ontwikkelingen of verandertrajecten;
 3. klantbehandelvraagstukken;
 4. middel- of procesportefeuilles; hierbij kun je denken aan het middel omzetbelasting of het proces invordering.
 • Je concrete werkzaamheden bepalen we in overleg en kunnen parallel aan je ontwikkeling worden bijgesteld. Je wordt deels bijvoorbeeld belast met reguliere taken van een regio-directeur en/of met programma-taken voor de gehele directie. Je initieert, volgt en benut strategische ontwikkelingen en draagt bij aan de doorontwikkeling van de gehele directie. Je pakt overall organisatorische ontwikkelingen, verandertrajecten en/of klantbehandelingsvraagstukken vanuit een strategische invalshoek op regionaal maar voornamelijk op landelijk niveau op. Denk daarbij aan programma’s als Professionele Werkrelatie, Leiderschap & Cultuur, Vakman-schap & Werkplezier en In Control Verklaring. Je voegt vanuit jouw specifieke kwaliteiten nieu-we perspectieven toe aan het topmanagement van de directie.

Met gerichte begeleiding en ondersteuning werk je aan een eigen ontwikkelplan en bouw je je portfolio op. De ontwikkeling is erop gericht kennis en ervaring op te doen binnen het bestuur-lijke domein, waar deze nog ten aanzien van de Belastingdienst en specifiek de directie GO te-kortschiet. Het einddoel is dat je aan het eind van de ontwikkelperiode over zoveel relevante ervaring beschikt dat je een serieuze kandidaat bent voor de functie van regio- of unitdirecteur.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Grote Ondernemingen (GO)
De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirec-teuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving. Samen ruim 2600 medewerkers.

De complexiteit van het klantpakket van de directie Grote ondernemingen zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste belastingplich-tigen van Nederland, inclusief de AEX-genoteerde bedrijven, die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. De medewerkers van de directie Grote ondernemingen zoeken en krijgen de professionele ruimte om in die complexiteit te opereren. Er wordt gestuurd vanuit zowel de hiërarchische positie, als vanuit de fiscale vaktechniek én de klantcoördinatie. Binnen die drie-hoek wordt geïnvesteerd in optimaal samenwerken, waarbij vakmanschap en werkplezier idealiter hand in hand gaan.

Een driehoofdige landelijke directie stuurt de achttien regio- en unitdirecteuren aan, plus de afde-lingshoofden van het Bureau Directie Ondersteuning (BDO) en Informatiemanagement, Databe-heersing & Security (ID&S). Aan het team worden nu tijdelijk 2 extra directieleden toegevoegd. Samen vormen zij een team met elkaar aanvullende kwaliteiten en competenties. Vanuit deze di-versiteit wordt het strategisch en tactisch management ingevuld.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Samen zor-gen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen. Samen wer-ken we aan een financieel gezond Nederland.

Lees meer over het ministerie van Financiën:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig be-lasting te heffen en te innen.

De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en mas-sale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.
Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 26.000 medewerkers. Belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met bur-gers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening -naast massale processen- en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maat-schappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marie-Anne Toenders, landelijk directeur GO

06-30098387

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ineke Kramer, MD-adviseur (tot 29 juli 2022)

06-29639239

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch Teamleider / Vaktechnisch coördinator Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Rotterdam (in overleg elders)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Teamleider regio Noordwest bij Belastingdienst directie GO

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon