Lid klachtencommissie politietaken Koninklijke Marechaussee/Krijgsmacht

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het commissielid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met vier jaar.
 • Uren per week 2 - 4
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 11 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer KMar 2023-01
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van een lid van de Klachtencommissie is de Minister van Defensie op zoek naar een nieuw lid van de Klachtencommissie politietaken Koninklijke Marechaussee/Krijgsmacht.
De behandeling van een klacht over het optreden van medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) vindt plaats conform de 'Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004' en het Huishoudelijk Reglement van de Klachtencommissie.
Als een klacht is ingediend, probeert de KMar deze allereerst zelf op te lossen door met klager in gesprek te gaan. Lukt dat niet naar tevredenheid van de klager, dan wordt de klager in de gelegenheid gesteld de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie.
De Klachtencommissie adviseert de Commandant KMar over de afdoening van de klacht. Dit advies komt tot stand door bestudering en bespreking van het klachtendossier en door het horen van de klager en de betrokken medewerker(s). De Commandant KMar komt aan de hand van dit advies tot een oordeel over de klacht en de afdoening daarvan.
De Klachtencommissie is divers samengesteld. De leden ervan brengen ieder vanuit hun eigen maatschappelijke achtergrond specifieke kennis, deskundigheid en ervaring in. Deze achtergronden zijn gelegen in het openbaar bestuur, de politiek, de politie en/of justitie.
Voor het nieuwe lid van de Klachtencommissie wordt specifiek gezocht naar een persoon met een achtergrond in het openbaar bestuur en/of de politiek.

 • aantoonbaar werk- en denkniveau op WO/HBO-niveau;
 • goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • goede adviesvaardigheden;
 • kritisch en analytisch vermogen;
 • van onbesproken gedrag (een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ is vereist);
 • relevante ervaring in het openbaar bestuur en/of politiek.

Een afgeronde studie Nederlands recht en/of relevante ervaring in soortgelijke commissies strekt tot aanbeveling.

 • Salaris­omschrijving

  Vergoeding:
  De Klachtencommissie komt in principe iedere zes weken bijeen voor een hoorzitting. De leden ontvangen een onkostenvergoeding op grond van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Dit houdt in een brutovergoeding van 3 % van schaal 18 CAO Rijk. 

 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het commissielid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid van verlenging met vier jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 2
 • Maximaal aantal uren per week 4

Vergoeding:
De leden van de Klachtencommissie ontvangen een vergoeding op grond van het 'Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies'. Dit houdt in een brutovergoeding van 3 % van schaal 18 CAO Rijk. Voorts ontvangen zij een reiskostenvergoeding.

Overige bijzonderheden:
De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Klachtencommissie zijn van groot belang. Daarom komen niet voor benoeming in aanmerking personen die werkzaam zijn of zijn geweest bij de KMar of een ander onderdeel van Defensie en personen tegen wie bezwaren bestaan in verband met het vertrouwelijke karakter van de functie alsmede de aan de functie verbonden bevoegdheden.

De leden van de Klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen in
de uitoefening van hun taak ter kennis komt.
Gezien de huidige samenstelling van de Klachtencommissie worden vrouwen met een migratie-achtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Hoorzittingen:
De hoorzittingen van de Klachtencommissie vinden plaats in Den Haag of in Amsterdam.
Deze hoorzittingen vinden in beginsel 1 x per 6 weken plaats. Concreet houdt dit in één dag voorbereiding gevolgd door één dag hoorzitting.

Dienstverband:
Er vindt een benoeming plaats conform de Kaderwet Adviescolleges. Deze benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar met een eventuele verlenging van vier jaar.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De onafhankelijke Klachtencommissie politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht, bestaande uit drie leden, behandelt klachten over gedragingen van ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee (KMar) dan wel van enig ander onderdeel van de krijgsmacht bij de uitvoering van hun in de Politiewet 2012 omschreven taken.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Meester J. Hoekstra

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Leonie van der Mije

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Centralist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medior Docent (Engels)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medior Docent (Nederlands)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon