Lid Nationaal Comité advies dierproevenbeleid

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (adviesorgaan)

 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Contractduur termijn van 5 jaar met mogelijkheid tot eenmalige verlenging met 5 jaar
 • Uren per week 4
 • Maand­salaris €6.530 - €8.889
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 oktober
 • Vacaturenummer LNV_CCD_20220923_16
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw ruime ervaring en achtergrond in (bio-) ethiek ben je een waardevolle toevoeging aan ons Comité. Met de andere leden van het NCad zet je je in voor de bescherming van dieren die worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en voor onderwijs. Het NCad heeft hierin een brede, inhoudelijke, adviserende en uitvoerende taak.

Het Comité adviseert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en de instanties voor Dierenwelzijn (IvD’s), zet strategische lijnen uit en onderhoudt contacten met strategische (internationale) partners. Ook brengt het Comité partijen bij elkaar door de organisatie van symposia en werkgroepen rond specifieke thema’s. Jij zorgt met de andere leden voor advies, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter-) nationale netwerken. Je zet daartoe je netwerk, kennis, ervaring en visie in.

Het NCad vergadert maandelijks digitaal of fysiek in Den Haag/Utrecht. In het collegiaal bestuur worden besluiten genomen over onder andere plannen van aanpak, visiedocumenten, (beleids-) adviezen. Deze komen in concept tot stand onder de verantwoordelijkheid van één of twee NCad-leden. Zij bereiden de besluitvorming voor met de adviseurs van het ondersteunend bureau en voeren vastgestelde besluiten uit. Het NCad werkt samen met partijen uit het werkveld en andere Nationale Comités.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (adviesorgaan)

Het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het welzijn van proefdieren beschermt. Dit doet het comité door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, innovatie en kennisontwikkeling te stimuleren en stakeholders aan elkaar te verbinden. Hiermee realiseert het NCad zichtbare verbeteringen voor het Vervangen, Verminderen en Verfijnen (3V's) van dierproeven en proefdiervrije innovatie.

Het NCad is 18 december 2014 van start gegaan. Door advies, kennisuitwisseling en het ontwikkelen van (inter)nationale netwerken wil het NCad een belangrijke bijdrage leven aan het minimaliseren van het proefdiergebruik, nationaal en internationaal en het Vervangen, Verminderen en verfijnen (3V's) van dierproeven.
Het NCad wil dat doel conform haar wettelijke opdracht bereiken door:

 • Het adviseren van de minister, de CCD en de IvD’s. En de personen verantwoordelijk voor het toezicht op het welzijn en de verzorging van de dieren in de inrichting. Het advies gaat over de aanschaf, de fok, de huisvesting, de verzorging, en het gebruik van dieren in dierproeven.
 • Het stimuleren van de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven.
 • Informatie uit te wisselen met andere NC’s over het functioneren van de IvD’s en de beoordeling van projectvoorstellen.
 • Zorg te dragen voor de verspreiding van de beste praktijken zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.
 • Het bevorderen van de ontwikkeling, validatie, acceptatie en toepassing van alternatieven voor dierproeven. Zowel op nationaal als internationaal niveau: het bundelen van de inbreng in internationale gremia.
 • Het ondersteunen van de communicatie tussen en met professionals in het veld van dierproeven en alternatieven.
 • Het verzorgen van communicatie naar het publiek over dierproeven en alternatieven.

Het NCad wordt in de uitvoering ondersteund door een ondersteunend bureau dat wordt geleid door een algemeen secretaris. Het bureau biedt naast inhoudelijke expertise ook juridische, communicatie-/IT-, administratieve en projectexpertise. Medewerkers van het secretariaat werken nauw samen met leden van het NCad aan de voorbereiding van adviezen van het Comité. Het NCad wordt gefinancierd door het ministerie van LNV. Het NCad bestaat uit een voorzitter en zes leden uit het onderzoeksveld van dierproeven, dierenwelzijn en ethiek. De leden rapporteren aan de voorzitter NCad.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ferry Braunstahl, algemeen secretaris van het NCad

06 2901 2469

Solliciteren?

Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (adviesorgaan) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bestuurslid bij de Centrale Commissie Dierproeven

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 4
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Extern lid VWS-bezwaarschriftencommissie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 3
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Management Ondersteuners

Autoriteit Consument & Markt (ACM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon