Lid van het adviescomité van het Kaderverdag bescherming nationale minderheden

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • n.v.t.
 • Master/doctoraal
 • 0 - 4 uur
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: RVE01, Plaatsingsdatum: 27 april 2024

Het Raad van Europa Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden is een multilateraal instrument dat de rechten beschermt van personen die tot nationale minderheden behoren. Momenteel hebben 37 lidstaten van de Raad van Europe het Kaderverdrag geratificeerd.

Het adviescomité is een collegiaal orgaan van 18 onafhankelijke deskundigen dat verantwoordelijk is voor de evaluatie van de uitvoering van het Kaderverdrag in verdragsluitende staten. De leden van het adviescomité nemen deel aan monitoringsbezoeken aan de verdragsstaten na de indiening van hun periodieke rapporten, en aan de voorbereiding en goedkeuring van adviezen ter attentie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Het takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Deelnemen aan de drie jaarlijkse plenaire zittingen (van telkens een week) in Straatsburg.
 • Deelnemen aan ten minste één bezoek per jaar aan een andere verdragsstaat. Dit bezoek wordt gevolgd door een vergadering (één dag) om het advies op te stellen.
 • Je wordt geacht bij te dragen aan het opstellen van thematisch commentaar.
 • Deelnemen aan activiteiten (m.n. in Nederland) om het kaderverdrag meer bekendheid te geven zoals debatten en conferenties over nationale minderheden.

Elke verdragsstaat mag één lid in het adviescomité hebben. Gezien het aantal verdragsstaten het aantal leden van het adviescomité overschrijd, nemen de verdragsstaten om de beurt zitting in het adviescomité. Bij toerbeurt kan de deskundige een ambtstermijn van vier jaar vervullen, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. In 2024 heeft Nederland recht om zitting te nemen.

De Nederlandse regering staat nu voor de taak om ten minste twee Nederlandse kandidaten voor te dragen. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa zal uiteindelijk het nieuwe lid kiezen.

Ten behoeve van de voordracht wordt een aanbeveling aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken uitgebracht door een onafhankelijke aanbevelingscommissie. De gesprekken met de commissie zullen in juni plaatsvinden in Den Haag.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mv. L. van Dillen

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Externe Relaties Douane

Douane
 • Stand­plaats Maasvlakte I
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker - College van Beroep voor het bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger Den Haag (permanente werving)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon