Lid van het College van procureurs-generaal

Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €7.661 - €10.222
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 28 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer OM-335
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

 • De procureur-generaal (PG) Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan de taak van het College om een toekomstbestendig OM vorm te geven; een betrouwbaar, kwalitatief hoogstaand en efficiënt OM dat maatschappelijk relevant effect sorteert;
 • De snelheid van de veranderingen en de complexiteit van de vraagstukken neemt de laatste jaren (exponentieel) toe;
 • Door een toenemend aantal taken, afhankelijkheden in de strafrechtketen, politieke beleidsthema’s en wettelijke regelingen staat het OM voor een uitdaging van formaat;
 • Naast de medeverantwoordelijkheid voor de leiding en daarmee de (verander)opgave van het OM, ligt voor de PG Bedrijfsvoering in diens verantwoordelijkheid voor alle (bestuurlijke) aangelegenheden met betrekking tot de portefeuille bedrijfsvoering, de komende jaren vooral de nadruk op de aanzienlijke informatiserings- en digitaliseringsopgave en de hieraan verbonden financiële opgave.

Verantwoordelijkheden (specifiek)

 • De bedrijfsvoering verder ontwikkelen;
 • Verder ontwikkelen van de organisatie in de uitvoering van haar taken, met de nadruk op een professionele bedrijfsvoering in brede zin;
 • Zorgdragen voor een actueel inzicht in de effectiviteit en efficiency van de organisatie ten behoeve van de publiekelijke verantwoording en om inhoud te geven aan de sturingsrelatie in de keten en met het departement;
 • Verder uitwerken van de governancestructuur, en daarmee samenhangend het inrichten en bestendigen van een professionele planning- en controlcyclus;
 • Voortbouwen op het gelegde IV/ICT-fundament door planmatig sturing te geven aan de noodzakelijke informatiserings- en digitaliseringsopgave en de integraliteit tussen de hieruit voortkomende trajecten;
 • Waarborgen continuïteit primaire processen OM;
 • Opzetten van een toekomstgerichte bedrijfs- en procesarchitectuur en het doorvoeren van logistieke verbeteringen (zowel binnen het OM als binnen de keten);
 • Onderhouden van goede contacten met de medezeggenschap (COR-OM);
 • Vertaling van en aansluiting op (interdepartementale) ontwikkelingen binnen HR, huisvesting, financieel- en facilitair beheer;
 • Vertegenwoordiging van het OM op strategisch niveau in externe samenwerkingsverbanden;
 • Periodiek overleg met de minister, de ambtelijke top van het Ministerie van J&V en ketenpartners;
 • De (niet-rechterlijke) PG is integraal bevoegd en medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurstaak van het OM. Dit is inclusief het opsporingsbeleid. Dit maakt dat expertise op het ‘eigen werkterrein’ alleen niet volstaat;
 • De PG Bedrijfsvoering moet aantoonbaar in staat zijn om de verbinding te leggen met ‘de inhoud’ en met de professionals die hiermee sterk verbonden zijn;
 • Op integere wijze oprecht en bewust werken ten behoeve van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven;
 • Is zich bewust van voorbeeld- en boegbeeldrol en handelt transparant, consequent en betrouwbaar.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM en ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het OM. Het College bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf procureursgeneraal. Besluitvorming binnen het College vindt plaats volgens collegiaal bestuur. Dit dwingt tot overleg, en daarmee tot evenwichtigheid van de besluitvorming. De keuze voor collegiaal bestuur laat onverlet dat binnen het College een zekere taakverdeling bestaat. Het College kan bovendien een procureur-generaal machtigen een of meer van zijn bevoegdheden uit te oefenen en kan ten aanzien van de uitoefening van die bevoegdheid algemene en bijzondere aanwijzingen geven.

Gezien de specifieke vraagstukken op het brede gebied van bedrijfsvoering, HR, financiën, (keten)digitalisering, huisvesting & facilities is het College op zoek naar een procureur-generaal die beschikt over specifieke kennis en ervaring op deze terreinen.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten en oefent gezag uit over de opsporing door de politie. Van een snelheidsovertreding, winkeldiefstal en belastingontduiking tot aan cybercrime, terrorisme en moord. Het OM brengt verdachten voor de rechter, eist een straf en legt zelf straf op. Samen met de Rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten; die diversiteit vindt het OM belangrijk. Het OM streeft naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Taken OM
Het Openbaar Ministerie (OM) is exclusief belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en is verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten en oefent gezag uit over de opsporing door de politie. Haar ambitie is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Het strafrecht draagt daaraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. Het optreden van het OM heeft alleen maatschappelijke betekenis als de gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Vanwege het belang van dit werk staat het OM voortdurend in de belangstelling van media en politiek.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De Vroedt en Thierry

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lid van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Woordvoerder/Communicatie adviseur

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Secretaris KIPO KST/HTI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon