Lid van het College van procureurs-generaal bij het Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur zie vacaturetekst
 • Uren per week 36
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer OM-334
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het OM heeft een belangrijke positie in de strafrechtketen en opereert in een breed maatschappelijk speelveld. Tot de bestuurlijke en politieke omgeving van het College behoren onder meer: de ministers en staatssecretaris, de bestuursraad van J&V (o.a. SG, DG’s), NCTV, (regio)burgemeesters, de Raad voor de Rechtspraak, de Nationale Politie, de advocatuur, diverse maatschappelijke organisaties, belangengroepen en de media. De omgeving van het College kent tevens een internationale component, waardoor men ook geacht wordt in een internationale context de verbinding te zoeken en het OM mede te vertegenwoordigen in het buitenland.

De procureur-generaal (PG) levert een belangrijke bijdrage aan de taak van het College om een toekomstbestendig OM vorm te geven; een betrouwbaar, kwalitatief hoogstaand en efficiënt OM dat maatschappelijk relevant effect sorteert. De snelheid van de veranderingen en de complexiteit van de vraagstukken neemt de laatste jaren (exponentieel) toe. Door een toenemend aantal taken, afhankelijkheden in de strafrechtketen, politieke beleidsthema’s, wettelijke regelingen en Europese initiatieven staat het OM voor een uitdaging van formaat.

De werkterreinen van de gezochte PG richten zich, naast verantwoordelijkheden op het gebied van organisatie(ontwikkelingen) van het OM, op de aanpak van – met name georganiseerde - criminaliteit. Het gezag over de opsporing en vervolging staan daarin centraal. Kernbegrippen zijn effectiviteit, sturing, prioritering, kwaliteit en innovatie. Een aspect dat blijvende aandacht vraagt zijn de rol en de positie van het OM in de integrale aanpak van criminaliteit. Concreet zijn op dit gebied o.a. de volgende thema’s aan de orde: ondermijnende c.q. georganiseerde criminaliteit, high impact crimes, veelvoorkomende criminaliteit/ZSM, kwaliteit van de opsporing en intelligence, terrorisme en radicalisering, bewaken en beveiligen, afpakken, financiële criminaliteit, forensische opsporing, kinderporno en fraude. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • Voorzitterschap van overleggen op strategisch niveau zowel intern als extern;
 • Vertegenwoordiging van het OM in externe overlegstructuren op strategisch niveau, zoals het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO), de stuurgroep MIT (Multi Disciplinair Interventieteam) en het DG-overleg ‘contraterrorisme’;
 • Periodiek en incidenteel overleg met o.a. vertegenwoordigers van het Ministerie van J&V, leden van de Korpsleiding, (regio)burgemeesters, leden van de strategische leiding van de KMAR en bijzondere opsporingsdiensten;
 • Bijdrage aan strategie, visieontwikkeling en innovatie, zowel binnen het OM als in breder verband zoals het OM Perspectief en de Veiligheidsagenda.

Voorts heeft het College nog een belangrijke rol ten aanzien van de toetsing van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. Bovenstaande werkterreinen zijn indicatief; na aantreden vindt in onderling overleg de uiteindelijke verdeling van portefeuilles plaats.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal in Den Haag. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM en ziet erop toe dat er bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Samen met de staf vormt het College het Parket-Generaal: het landelijke hoofdkantoor van het OM.

Het College bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf procureurs-generaal. Besluitvorming binnen het College vindt plaats in collegiaal bestuur. Dit dwingt tot overleg, en daarmee tot evenwichtigheid van de besluitvorming. Een van de procureurs-generaal wordt bij een voorzittersvacature benoemd tot voorzitter. De keuze voor collegiaal bestuur laat onverlet dat binnen het College een zekere taakverdeling bestaat. Het College kan bovendien een procureur-generaal machtigen een of meer van zijn bevoegdheden uit te oefenen en kan ten aanzien van de uitoefening van die bevoegdheid algemene en bijzondere aanwijzingen geven.

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten en oefent gezag uit over de opsporing door de politie. Van een snelheidsovertreding, winkeldiefstal en belastingontduiking tot aan cybercrime, terrorisme en moord. Het OM brengt verdachten voor de rechter, eist een straf en legt zelf straf op. Samen met de Rechtspraak is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes door het Parket Centrale Verwerking OM beoordeeld.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei. Lees hier meer over het OM

Het OM is op zoek naar een procureur-generaal (PG) die de vacature die is ontstaan wegens de aanstaande pensionering van een huidig PG per 1 november, kan opvullen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerrit van der Burg, voorzitter College van Procureurs-generaal

088-6998765

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ingrid van Rooijen, Senior MD-adviseur

06-46896727

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Lid van het College van procureurs-generaal

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Secretaris KIPO KST/HTI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker cybercrime (S13/S12)

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon