• Oranjestad, St. Eustatius
 • Bachelor - HBO
 • 36 uur
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: RCN/E/24/17, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen met vragen of problemen die ze in het dagelijks leven tegen kunnen komen. De maatschappelijk werker verzorgt casemanagement; en biedt ondersteuning, begeleiding en coaching aan de sociaal medewerkers (lifecoaches) over cases, hulpvragen, klachten en problemen; en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende over de kwaliteit en doeltreffendheid van de uitvoering van de hulpverleningsplannen. De maatschappelijk werker neemt beslissingen over de inhoud van hulpverleningsplannen, de wijze waarop de begeleiding van cliënten vorm krijgt en wordt uitgevoerd, over de inhoud van (sociaal) adviezen, de informatieverstrekking en rapportages.
Tevens speelt de maatschappelijk werker een belangrijke rol bij crisisinterventie door het uitvoeren van een eerste assessment bij meldingen, die via het nog op te richten advies & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling binnen komen.

Hoofdtaken functie:

 • Het leveren van informatie en advies bij hulpvragen, problemen en klachten;
 • Sociaal probleemgebieden in kaart brengen en hulpverleningsplannen opstellen;
 • Begeleiding aanbieden aan de ondersteunend sociaal medewerkers, en verwijst zo nodig door naar andere deskundige diensten;
 • Beantwoorden van telefoongesprekken die binnenkomen bij het nog op te richten advies & meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en verrichten van eerste assessment;
 • Pleegt in bedreigende (crisis) situaties, de benodigde interventies;
 • Bemiddeling bij overheidsinstanties en andere instanties bij aanvraag van voorzieningen;
 • Bespreekt de aanpak van problemen in het team met de sociaal medewerkers;
 • Een bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling, en deelnemen aan relevante overlegplatformen;

Kennis en vaardigheden

 • Kennis en inzicht in de beleidsontwikkelingen op sociaal maatschappelijk gebied;
 • Kennis en vaardigheid in het hanteren van instrumenten op het gebied van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening, bij voorkeur oplossingsgerichte methodieken;
 • Kennis van agressie hantering en crisisinterventie;
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn effectief om alle facetten van een gesprek te beheersen en goede rapportages en registraties af te leveren;
 • Kunnen omgaan met meervoudige partijdigheid;
 • Sturend op gezamenlijk belang en eindresultaat;

Contacten:

 • Met de doelgroep over hun individuele problemen op sociaal maatschappelijk gebied om de client te motiveren, activeren en te begeleiden en gezamenlijk tot het gewenste eindresultaat te komen;
 • Met vertegenwoordigers van relevante diensten, hulpverleningsinstanties en instellingen over de probleemgevallen om door te verwijzen, te adviseren en samen te werken bij de behandeling/begeleiding;
 • Met beleidsmedewerkers van de overheid over de raakvlakken van de hulpverlening met de betreffende beleidsvelden om de uitvoering af te stemmen en te adviseren;
 • Met vertegenwoordigers van eilandelijke overheden, werkgroepen, belangengroeperingen,
 • e.d., om overleg te voeren.

Meer over de functiegroep Sociaal-Maatschappelijk Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Openbaar Lichaam St. Eustatius

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is een bijzonder orgaan binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is een van de drie BES-eilanden, naast Bonaire en Saba, en sinds 1 januari 2011 hebben deze eilanden een bijzondere status die verschilt van de typische gemeentestructuur in Nederland. De bestuursstructuur van Sint Eustatius bestaat uit een eilandsbestuur en de Nederlandse Rijksoverheid. Hoewel vergelijkbaar met Nederlandse gemeenten, maken de eilanden geen deel uit van een Nederlandse provincie.

Het lokale bestuur op Sint Eustatius wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur, zoals het afgeven van vergunningen en het ondertekenen van overeenkomsten. Het bestuurscollege wordt ondersteund door een team van ambtenaren, waarbij de eiland secretaris aan het hoofd staat van deze ambtelijke organisatie. De eilandsraad daarentegen fungeert als de volksvertegenwoordiging en onderwerpt het bestuurscollege aan controle.

Verder is er een Rijksvertegenwoordiger die optreedt als liaison tussen de Nederlandse centrale overheid in Den Haag en de Caribische openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vertegenwoordiging is gevestigd
op Bonaire en informeert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de situatie op de eilanden.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

dhr. Vernon llidge, Unit manager

+ (599) 318-2555

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Domeinbeheerder

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur – Bureau Bestuursondersteuning

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Assistent Pedagoog m/v

Openbaar Lichaam St. Eustatius
 • Stand­plaats Oranjestad, St. Eustatius
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon