Macro-econoom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2022/27
 • Plaatsingsdatum 11 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een macro-econoom en geïnteresseerd in macro-economische vraagstukken rondom de samenhang tussen Rijksfinanciën en de doorwerking op de financiën van gemeenten- en provincies? Vind je het een uitdaging om te adviseren over vraagstukken als de invloed van de verkiezingsprogramma’s op de financiën van gemeenten en provincies? Wil jij je graag inzetten voor een bijdrage aan en analyse van CPB-documenten als de MEV en Keuzes in Kaart. Lijkt het je boeiend om mee te denken over de inzet van de investeringsfondsen. Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

We zoeken een macro-econoom die kennis heeft van publieke financiën – kennis van financiële verhoudingen tussen overheden is een pré - en zich graag wil inzetten om deze te vertalen naar de financiën van gemeenten en provincies.
Bv 1. Wat de betekenis is voor de ontwikkeling van de Rijksuitgaven voor het gemeente- en provinciefonds (de zogenaamde normeringssystematiek).
Bv. 2. Welke productiviteitskorting reëel is voor de komende kabinetsperiode.

Dit vraagt naast analytische vaardigheden en politiek-bestuurlijke sensitiviteit ook het constructief kunnen samenwerken met onder andere gemeenten en provincies en hun koepels (VNG en IPO), ook bij tegengestelde belangen. Samenwerking met de collega’s van het ministerie van Financiën (die samen met BZK verantwoordelijk is voor de financiën van decentrale overheden), onze eigen BZK-collega’s van de directie Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie (KIEM) en de directie Financieel- Economische Zaken (FEZ) zijn een belangrijk onderdeel van je werkpakket.

De steeds complexere vraagstukken waarin Rijk, provincies en gemeenten steeds meer samen optrekken laten zien dat de huidige bestuurlijke en financiële verhoudingen en wet- en regelgeving nog niet altijd ingesteld zijn op nieuwe samenwerkingsvormen tussen overheden of tussen overheid en marktpartijen. Creativiteit en denken buiten de bestaande kaders zijn competenties waar jij je in herkent: wat kan er wél en hoe lukt dit in goede interbestuurlijke en interdepartementale samenwerking. Daarbij gaat het niet alleen om het hier en nu, maar kijken we nadrukkelijk ook naar toekomstige ontwikkelingen.
Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team, waarin de mensen gericht zijn op samenwerken, naar elkaar omkijken en als het nodig is iedereen een stapje harder loopt. Bovendien is er ruimte en aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

 • Academisch werk- en denkniveau met een macro-economische
 • achtergrond
 • Bij voorkeur ervaring van de financiën van medeoverheden
 • Je kunt goed samenwerken (met andere afdelingen en
 • departementen)
 • Je kunt werken onder hoge druk
 • Je bent creatief en denkt buiten bestaande kaders
 • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

Binnen de directie BFR is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling BBB is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.

BBB is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (samen ca. € 40 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening. De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directe, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR, met de directie Financieel-Economische Zaken van BZK en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder.

BBB werkt volop aan de ontwikkeling en modernisering van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Hiervoor wordt in (inter)nationaal verband de financieringsbehoeften en ontwikkelingen gevolgd. Hierbij is aandacht voor aard en omvang van het takenpakket van gemeenten en provincies, schaalvergroting, taakdifferentiatie en regionale samenwerking. Ook neemt het vraagstuk van de financiering van het sociaal domein bij gemeenten een prominente plaats in.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerendezaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne van den Berg, afdelingshoofd

(06) 29 97 82 05

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker interbestuurlijke, gebiedsgerichte aanpak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Media-analist (Schaal 10)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon