• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 4 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer MN-22-012
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Er is geen enkele andere werkgever waar je zoveel maatschappelijke impact hebt als hier. Bovendien vind je nergens anders zulke imposante en complexe objecten!” Lees het hele interview met Jan Stoker, senior asset manager, over de vaktechnische uitdaging van maintenance engineers bij Rijkswaterstaat.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
In Midden-Nederland ligt het drukst bevaren kanaal van Europa, het Amsterdam-Rijnkanaal. Vanuit District Zuid verzorg je het beheer en onderhoud van dit kanaal en het Merwedekanaal, met alle bijbehorende assets zoals de bruggen en sluizen. Hiermee dien je meerdere doelen, zoals de mobiliteit voor beroeps- en recreatievaart, aan- en afvoer van water van voldoende kwaliteit voor onder andere de waterschappen, drinkwatervoorziening en waterveiligheid.

Als maintenance engineer zorg je voor inzicht in de onderhoudsbehoefte, concepten en strategieën van de natte assets voor zowel de korte als de lange termijn. Vanuit jouw leidende rol in het opstellen en actualiseren van de Instandhoudingsplannen voor alle objecten in het natte areaal van het District. Voor de grote sluizen hanteren we daarbij de methodiek van de Prestatiegestuurde Instandhoudingsplannen (pIHP’s).

Samen met de asset managers van de diverse objecten breng je de gevolgen in kaart van de keuzen die gemaakt worden bij het toewijzen van de beschikbare budgetten. Tevens breng je de risico’s in kaart van het areaal en de ontwikkeling naar data gedreven onderhoudsmanagement. Hiermee draag je bij aan onze organisatiedoelstellingen, namelijk een veilig en efficiënt gebruik van onze infrastructuur.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

 • werken met OMS systemen als bijvoorbeeld RCM-Cost om de meest passende onderhoudsscenario’s te bepalen binnen de driehoek kosten, risico’s en prestatie;
 • het opstellen van decomposities conform de NEN 2767-4 en het auditeren samen met je collega’s van onder andere storings-, inspectie- en toestandsrapportages;
 • analyseren van onderhouds- en toestandsinspecties en de informatie omzetten naar prestatiegerichte instandhoudingsplannen (p-IHP’s) en reguliere Instandhoudingsplannen (IHP’s);
 • rapporteren over de prestaties van de objecten in de afgelopen periode;
 • specificeren van de toekomstige onderhoudsbehoefte (RAMS-specificatie) over de te vervangen assets;
 • bijdragen aan de landelijke vervangingsopgave binnen de context beheer en onderhoud.

Wat wij aan jou waarderen
Naast je technische expertise en ervaring die je meebrengt binnen het technische beheer en onderhoud, schakel je makkelijk met de technisch adviseurs en asset managers. Uit een veelheid van informatie afkomstig van verschillende partijen en experts, weet je de kern te halen. Je ziet verbanden tussen gegevens en signaleert ontbrekende informatie. Risico’s en consequenties van beslissingen vertaal je naar het onderhoud. Daarnaast sluit je aan bij de landelijke werkgroep prestatiegestuurde instandhoudingsplannen om deze door te ontwikkelen. Je stelt duidelijk wederzijdse verwachtingen en afspraken op, komt met verbetervoorstellen, oplossingen en nieuwe ideeën.

Wil je meer informatie over deze vacature voordat je gaat solliciteren?
Bel Willem Lamers, senior asset manager, 06-25183000. Hij staat jou graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Midden-Nederland (MN) ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van het hart van Nederland: Utrecht, Flevoland en de randen van de omliggende provincies. Met onze specifieke kennis en expertise beheren we één van de drukste regio’s van Nederland. De belangrijkste highlights binnen ons gebied zijn:

 • het IJsselmeer: Nederlands grootste zoetwaterreservoir;
 • de wegen rond Utrecht: de draaischijf van ons land;
 • diverse waterwegen, waaronder het Amsterdam-Rijnkanaal dat het drukst bevaren kanaal van Nederland is.

Samen met andere onderdelen van Rijkswaterstaat werken we aan het optimaal beheer, het gebruik én de ontwikkeling van alle netwerken van de organisatie. Ook extern zijn wij vanuit onze centrale ligging graag de verbindende schakel. In totaal werken er ongeveer 300 mensen binnen MN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

District Zuid
District Zuid is hét informatieportaal over assets als het Amsterdam Rijnkanaal, het Merwedekanaal, de A1, A2, A12, A27 en A28. We vertalen onze kennis over dit areaal naar risico’s en kansen. Daarbij staan we in nauw contact met onze omgeving en gebruikers. We verzorgen de onderhoudsplanning en leggen hiermee de basis voor de programmering en opdrachten van de landelijke uitvoeringseenheden.

District Zuid bestaat uit de clusters Assetmanagement, en Beschikbaarheid Netwerken en Crisismanagement. Samen zorgen we dat onze netwerken vandaag en in de nabije toekomst voldoen aan de afgesproken eisen. Ook in crisissituaties zijn we partner in business en onderhouden we de contacten met de veiligheidsregio’s.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Willem Lamers, senior asset manager

06-25183000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tom Ebbers, adviseur Werving en Selectie

06-24557152

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Asset manager industriële automatisering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior maintenance engineer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior adviseur asset management

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon