Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Managementondersteuner

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Bosch
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €2.871
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 9 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2020/017
 • Plaatsingsdatum 25 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als managementondersteuner binnen de afdeling AMV/Dublin ben je het visitekaartje van de afdeling en ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van ondersteunende en algemene secretariële werkzaamheden. Je bent in de eerste plaats de persoonlijke ondersteuner van de afdelingsmanager, daarnaast het aanspreekpunt voor interne medewerkers en externe contacten.

Werkzaamheden?

Je ontvangt en begeleidt gasten die het regiokantoor in Den Bosch bezoeken. Je registreert inkomende en uitgaande post in de administratief-ondersteunende systemen. Je beheert de agenda van de afdelingsmanager en draagt zorg voor de notulen van (afdelings)overleggen. Je verricht diverse werkzaamheden van representatieve aard. Je verzorgt boekingen van hotels en incidenteel vluchten voor de (inter)nationale reizen van collega’s. Daarnaast signaleer je mogelijke knelpunten en je draagt, in overleg met de zaakverantwoordelijke, zorg voor een tijdige en juiste planning. Je werkt nauw samen met de andere managementondersteuners van de directie en daarbuiten, en vervangt elkaar waar nodig.

Functie-eisen

 • afgeronde mbo 4-opleiding;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • kennis van interne procedures en interne instructies, of in staat deze snel eigen te maken;
 • kennis van (moderne) vreemde talen;
 • bij voorkeur ervaring in en kennis van secretariaatswerkzaamheden;
 • kennis van en ervaring met en digitale planningsystemen (Meetingselect, Worldmeetings etc.).
 • goede beheersing van Microsoft Office;
 • geen negen-tot-vijfmentaliteit.

Competenties

Als managementondersteuner ben je dienstverlenend, klantgericht, flexibel, zorgvuldig en proactief. Je bent een kei in plannen en organiseren, en in mondeling en schriftelijk communiceren. Je voelt de belangen in een organisatie goed aan, en kunt goed anticiperen. Je bent en werkt integer, toont discipline en kunt goed luisteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Salarisomschrijving; Inschaling is afhankelijk van werkervaring, kennis en competenties.

 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €2.871 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • In de selectieprocedure hebben herplaatsingskandidaten en verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht u tot een van deze doelgroepen behoren, dan wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.
 • Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.
 • Plaatsing op basis van detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie behoort tevens tot de mogelijkheden.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie OVT is georganiseerd in acht regionale afdelingen en een landelijk opererende afdeling. De omvang van de directie is ongeveer 170 fte.

Medewerkers van deze directie starten hun werkzaamheden nadat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een negatieve beschikking heeft uitgebracht op het asielverzoek van de migrant. Met behulp van de informatie uit het overdrachtsdossier van de IND, gaan de regievoerders vertrek in gesprek met de migrant. De DT&V, het Centraal Orgaan opvang asielzoeker (COA) en de Afdeling vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) werken op de COA locaties gezamenlijk aan het voorbereiden en realiseren van daadwerkelijk vertrek. Hierbij worden relevante (keten)partners zoals de IND, de gemeenten, de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en in voorkomende gevallen de voogdijinstelling Stichting NIDOS betrokken.

Medewerkers van de directie nemen ook deel aan lokale overleggen in het kader van de lokale samenwerking. In deze lokale overleggen wordt getracht in (keten)gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor vreemdelingenaangelegenheden.

De afdeling
De afdeling AMV/Dublin is landelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van het terugkeerbeleid van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en ondersteunend aan overdrachten van vreemdelingen, waarvan een ander lidstaat dan Nederland verantwoordelijk is voor de toelatingsprocedure. Wij doen dit zorgvuldig, humaan en respectvol. We vormen de achterkant van de vreemdelingenketen en oefenen invloed uit aan de voorkant waar nodig. Wij zijn proactief in de samenwerking met collega’s, ketenpartners, gemeentes, maatschappelijke organisatie en andere belangenorganisaties door te informeren, adviseren en mee te denken. Wij zetten onze expertise in op het gebied van terugkeer, buitenschuld en schrijnendheid om te komen tot een oplossing voor de vreemdeling, waarbij terugkeer ons vertrekpunt is. De afdeling AMV/Dublin is een bevlogen team met professionals die staan voor wat ze doen en gaan voor elkaar, de vreemdeling en het maatschappelijk belang. De kernwaarden van de afdeling zijn: respect, professionaliteit en betrokkenheid.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken, en gemeentes. Daarnaast werken wij intensief samen met maatschappelijke organisaties en werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij.

Het directieteam van de DT&V bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren en twee stafmanagers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Fredriksz

06-48137671

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Manager Juridische Zaken IND Zwolle

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner (S6)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Inkoop IND Den Haag

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon