Managementondersteuner

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.615 - €3.376
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 10 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer GT 22-29
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Generale Thesaurie voeren we als schatkistbewaarder essentiële taken uit voor de Nederlandse samenleving. Daarom hebben we een belangrijke maatschappelijke betekenis. Als managementondersteuner voor de plaatsvervangend thesaurier-generaal heb je dan ook een afwisselende functie met veel taken en verantwoordelijkheden. Doordat je goed op de hoogte bent van wat er in de omgeving speelt, zorg je dat alles voor de plaatsvervangend thesaurier-generaal op rolletjes loopt.

Jij bent verantwoordelijk voor de allround secretariële en organisatorische ondersteuning van de plaatsvervangend thesaurier-generaal, die daarnaast ook directeur Financiële Markten is. Vertrouwelijkheid en actualiteit zijn aan de orde van de dag. Je hebt dagelijks veel contacten met alle onderdelen van het ministerie van Financiën, evenals met vele externe partijen, zoals andere ministeries, politieke organisaties en internationale organisaties. De directie Financiële Markten is verantwoordelijk voor het beleid en de wet- en regelgeving voor de financiële markten. Dat is een dynamische omgeving. De collega’s – en jij als managementassistent dus ook – hebben voortdurend contact met bijvoorbeeld banken, verzekeraars, accountants en organisaties die belangen van consumenten behartigen, met toezichthouders en andere ministeries, en met verschillende Europese en internationale organisaties. Als managementassistent leid je deze contacten in goede banen. Ook ondersteun je de collega’s bij de informatievoorziening richting de ambtelijke leiding van het ministerie van Financiën en haar bewindspersonen. Daarbij kun je informatie die binnenkomt filteren en prioriteiten stellen.

Je voert het secretariaat gezamenlijk met de managementondersteuner van de thesaurier-generaal. Daarbij werk je intensief samen: jullie vormen een hecht team, ook met de managementondersteuners binnen de verschillende directies. De omgangsvormen binnen de Generale Thesaurie zijn informeel en er is veel aandacht voor elkaar en ieders ontwikkelmogelijkheden.

Concreet heb je onder meer de volgende taken:

 • Je beheert de agenda van de plaatsvervangend thesaurier-generaal en onderhoudt zowel intern als extern contacten (nationaal en internationaal). Ook beoordeel je verzoeken, stel je prioriteiten bij het maken van afspraken en zorg je ervoor dat afspraken goed op elkaar aansluiten.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en coördineert de digitale informatiestroom over gemaakte afspraken en vragen van en naar bewindspersonen, andere directies in de organisatie en externe relaties.
 • Je beoordeelt de binnenkomende telefoongesprekken op inhoud en belang. Indien mogelijk verstrek je zelf de benodigde informatie of verwijs je naar de betrokken directeuren, directies of instanties.
 • Je schat binnengekomen correspondentie in op belang en urgentie en voegt op eigen initiatief en naar eigen inzicht benodigde informatie voor de afhandeling toe.
 • Je ondersteunt de directiestaf van de directie Financiële Markten.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten en het toezicht daarop, en bereidt de benodigde wetgeving voor. Namens de bewindspersonen vervullen we het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en we adviseren over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico's die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder (‘thésaurier’), bestaat uit vijf directies: Financiële Markten, Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Financieringen, het Agentschap en de programmadirectie Herstel- en Veerkrachtplan.

Directie Financiële Markten
Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waarin het er eerlijk aan toegaat. Het is de taak van de directie Financiële Markten om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. Zo streven wij naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. Net als naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector en naar verantwoord financieel gedrag van burgers. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. De directie ontwikkelt voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voert de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen.

De directie bestaat uit vier afdelingen: Institutioneel Beleid, Betalingsverkeer Integriteit, Financiële Stabiliteit, Marktgedrag en Effectenverkeer, en Wijzer in geldzaken. Bij deze afdelingen werken zowel beleidsmedewerkers als (wetgevings)juristen. De directie bestaat overwegend uit juristen en economen, die worden ondersteund door jou en je collega's.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Laïla el Farissi

06-21000824

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker Herstel- en Veerkrachtplan

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon