• Den Haag  -  route
  • MBO - 4
  • 15 uur
  • schaal 7
    €3.016 - €3.879 (bruto)
  • Administratief / secretarieel
  • Solliciteer voor 29 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1477(DJ), Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

De directie Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar een ervaren management ondersteuner. Ben je servicegericht, flexibel en goed in plannen, organiseren en prioriteren? En heb je ervaring met complex agendabeheer, het liefst binnen de Rijksoverheid, dan ben jij de geschikte kandidaat.

Wat ga je doen als Management Ondersteuner?
Binnen de directie Jeugd krijg je een specifieke taak. Je wordt de management ondersteuner van de bestuurlijk aanjager afbouw gesloten jeugdhulp voor jongeren. Doel is om deze opgave binnen twee jaar af te ronden.

De aanjager verbindt alle betrokken partijen in de regio en op nationaal niveau. Hij trekt op met gemeenten en jeugdhulpaanbieders, om te zorgen dat deze partijen voldoende in staat zijn om de residentiële jeugdhulp af te bouwen en passende alternatieven op te bouwen. Dit moet leiden tot een landelijk dekkend zorgaanbod waarbij de meest kwetsbare kinderen passende en zo nabij mogelijke hulp ontvangen.

Een van je belangrijkste taken is het agendabeheer, waar je afspraken maakt met externe partijen. Het gaat om afspraken die complex zijn om te maken vanwege de inhoud en de vele stakeholders. Je bent in staat om de urgentie over te brengen en de afspraken in te plannen. Je zorgt onder andere voor de vergaderlocaties en benodigdheden en verzendt de agendastukken ter voorbereiding op de overleggen. Je trekt daarin samen op met een programmamanager, die de aanjager inhoudelijk ondersteunt.

Je maakt daarnaast onderdeel uit van een team met zeven collega’s onder leiding van de manager bedrijfsvoering/directiesecretaris. We werken nauw met elkaar samen en zijn elkaars achtervanger, om zo de directie goede ondersteuning te bieden en altijd paraat te staan.

Meer over de functiegroep Managementondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Jeugd

Gezond en veilig opgroeien. Meedoen in de samenleving en je talenten zoveel mogelijk ontwikkelen. Dat is belangrijk voor elk kind. De directie Jeugd maakt beleid om kinderen zoveel mogelijk te ondersteunen in hun gewone leven. Als kinderen echt jeugdhulp nodig hebben, moet het zo geregeld zijn dat op tijd goede en passende zorg beschikbaar is. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Want het uitgangspunt is: ondersteuning en zorg zoveel mogelijk thuis en in de wijk.

De directie Jeugd werkt op nationaal niveau aan beleid voor een beter en beheersbaar jeugdstelsel. En ook op Europees en internationaal niveau zijn we actief (bijvoorbeeld op terrein van de rechten van kinderen). Dat doen we met ongeveer 80 betrokken collega’s, verspreid over verschillende teams. Aandachtsgebieden zijn onder andere de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, het vergroten van participatie van jongeren, het voorkomen van uithuisplaatsingen en het hervormen van de gesloten jeugdzorg naar kleinschalige open aanbod. We werken samen met zeer veel partijen: uiteraard jeugdigen en jongeren zelf, maar ook met professionals, aanbieders van jeugdzorg, cliëntenorganisaties, gemeenten en andere ministeries.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Daphne Grimmelikhuijse - MT-lid 06-25313381

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon