Manager afdeling Bedrijfsvoering Rijksschoonmaakorganisatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 24 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 70/21-01
 • Plaatsingsdatum 10 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In vijf jaar tijd is de Rijksschoonmaakorganisatie uitgegroeid naar een organisatie met ruim 1600 medewerkers en bijna 600 panden die worden schoongemaakt. Panden van de Rijksoverheid, Eerste Kamer, Tweede Kamer en Raad van State. Onze focus ligt de komende periode op de doorontwikkeling van de (interne) processen en de organisatiestructuur, zodat we toekomstbestendig en stabiel blijven. Als manager van de afdeling Bedrijfsvoering speel jij daarbij een centrale rol. Want jij stuurt de interne bedrijfsvoering aan, samen met afdelingshoofden. Een mooie uitdaging!

Je gaat aan de slag bij een uitvoeringsorganisatie binnen een departement. Deze bijzondere positie brengt de nodige dynamiek met zich mee. Jij bent als manager vooral betrokken bij het administratieve gedeelte van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) en zoekt aansluiting met de operatie. Dit betekent dat je je goed moet kunnen begeven op het departementale vlak, zorgen dat de overheidsbelangen goed afgewogen worden én dat je je kunt inleven in de belangen van de schoonmaker. Met die twee werelden kun je gelijktijdig communiceren, zodat de ene wereld de andere wereld snapt. Menselijk op de inhoud en waar nodig meer abstract en theoretisch richting het departement.

Als manager van de afdeling Bedrijfsvoering ben je lid van het directieteam en draag je de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. Dit doe je door de afdeling aan te sturen. Deels direct en deels indirect via de vier afdelingshoofden van vier nieuwe teams. Door je medewerkers te faciliteren en door met de juiste visie de goede richting mee te geven, zorg je dat er prestaties geleverd worden. Daarnaast heb je als lid van het directieteam van de RSO een belangrijke rol bij het behalen van de gestelde jaarplandoelen en het vasthouden van de uitgezette strategie. Samen met je team ben je verantwoordelijk voor het verbeteren van het financieel beheer en het optimaliseren van de werkprocessen binnen de bedrijfsvoering.

Het is van groot belang dat de afdeling Bedrijfsvoering de Operatie van de RSO optimaal ondersteunt, zodat de Operatie voldoende in staat is haar dienstverlening bij de overheidsdiensten uit te voeren. Ook zoekt jouw afdeling aansluiting bij de Operatie op het terrein van het RSO-tarievenstelsel en zorgt dat de praktische dienstverlening wordt vertaald in een bedrijfsvoeringsformat: in dienstverleningsafspraken en financiële afrekeningen.

Naast de reguliere lijnactiviteiten pakken we binnen de RSO een aantal onderwerpen projectmatig op in portefeuilles. Als lid van het directieteam ben je eigenaar en daarmee opdrachtgever van meerdere portefeuilles. Je maakt verbinding met collega’s op verschillende niveaus en overstijgt daarbij functies en afdelingen. Daarmee ben je een belangrijke (uit)drager van de RSO-kernwaardes. Je bent mede-boegbeeld naar de organisatie toe en onderhoudt de samenwerkingsrelaties met diverse rijksorganisaties, zoals andere rijksleveranciers en shared service organisaties.

In jouw rol denk je in termen van ketens en processen en leg je verbanden over de verschillende disciplines heen. Verder stel je prioriteiten en borg je de afstemming met SZW en het Rijk. Met jouw kennis en ervaring weet je bestuurlijke besluitvormingsprocessen – samen met de directeur RSO en de andere leden van het directieteam – een stap verder te brengen binnen de organisatie.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijksschoonmaakorganisatie
De Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) is de schoonmaakdienstverlener van en voor de Rijksoverheid. Samen met andere dienstverleners zetten we ons dagelijks in voor een schone, gezonde en prettige werkplek voor de collega’s binnen het Rijk. We doen dit vakkundig, klantgericht, betrouwbaar en kostenbewust. Om kwaliteit te kunnen bieden, houden we rekening met de beleving die mensen hebben van hun werkomgeving.
Resultaten bereiken we door heldere communicatie met de opdrachtgevers, een collegiale samenwerking tussen onze schoonmaakteams, collega’s en partners binnen het Rijk én transparantie over onze dienstverlening. De RSO staat voor een duurzame, doelmatige en respectvolle inzet van mensen, materialen en middelen. Het vakmanschap van onze medewerkers vormt de basis van onze dienstverlening en binnen de organisatie hebben zij de ruimte om zich hierin verder te ontwikkelen. Als werkgever biedt de RSO elke medewerker een goede, gezonde en plezierige baan.
De RSO is gepositioneerd onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) van SZW, die eindverantwoordelijk is voor het functioneren van de RSO. De staf van de RSO is gevestigd in Den Haag, de operationele uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats door het hele land.
De RSO wordt aangestuurd door de directeur, ondersteund door de manager Operatie en de manager Bedrijfsvoering.

Afdeling Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het volledige spectrum van alle bedrijfsvoeringsdisciplines. Wij zorgen voor een (financieel) gezonde, rechtmatige en efficiënte uitvoering van alle bedrijfsvoeringsprocessen, inclusief een heldere kaderstelling en advisering. In totaal werken er ruim vijftig medewerkers bij onze afdeling. Zij zijn verdeeld over vier clusters: HR, Financiën en Inkoop, Directie-ondersteuning en ICT/procesmatig werken. Twee van deze teams (HR en Financiën en Inkoop) hebben een eigen afdelingsmanager. Op dit moment vindt een herijking van de organisatie plaats, waarbij de taken van Bedrijfsvoering nader worden bekeken.
Het is van groot belang dat je bij deze hernieuwde opbouw van de RSO organisatie een substantieel aandeel kunt leveren.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Participatie en arbeidsmarktregio's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Inspectiebreed Kenniscentrum (IKC)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend directeur Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Algemene Economische Politiek (AEP)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon