Manager afdeling Toezicht 1: Gasnetten en Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast contract
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 7 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer SodM_20230216_14
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

SodM zoekt een manager voor de afdeling Toezicht 1 (hierna: manager T1). De afdeling Toezicht 1 omvat het toezicht Groningen en het toezicht Gasnetten. Doel van het toezicht van SodM is om de veiligheid van de mensen te borgen en het milieu te beschermen.

Toezicht Groningen
Onder veiligheid verstaat SodM de veiligheid van gebouwen, de gezondheid van mensen en het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van schade ten gevolge van de gaswinning. De gaswinning in Groningen wordt de komende jaren beëindigd. SodM houdt toezicht op een veilige en zorgvuldige afbouw van de gaswinning: het sluiten en het veilig verwijderen of achterlaten van installaties, monitoring van de bodembeweging en voorbereiding van de (lange termijn) nazorg.

In Groningen zijn de nadelige gevolgen van de gaswinning groot. Een aanzienlijk deel van de gebouwen voldoet niet aan de gestelde veiligheidsnorm en moet versterkt worden. Een deel van de bewoners ervaart al lange tijd stress door de onrust die daarmee gepaard gaat. SodM houdt toezicht op de versterkingsoperatie. Dit moet ertoe bijdragen dat versterking in 2028 is afgerond met het oog op de veiligheid.

Op grond van dit toezicht adviseert SodM de staatssecretaris van EZK over de gaswinning, de voortgang van de versterking en de afbouw. Met het toezicht wil SodM ook bijdragen aan het broodnodige herstel van vertrouwen van de bewoners van de aardbevingsgemeenten in de overheid.

Toezicht Gasnetten
Het toezicht Gasnetten betreft de veiligheid van de gasdistributie door lagedruk netten door regionale netbeheerders en eigenaren van besloten en particuliere netten. SodM heeft naast deze wettelijke taak ook een tijdelijke taak als toezichthouder op waterstofdistributie. Prioriteiten zijn het toezicht op verbetering van het kwaliteitsborgingssysteem van de netbeheerders en van nieuwe partijen op de markt met besloten of particuliere netten; het toezicht op belangrijke issues en incidenten met betrekking tot gaskwaliteit en -transport; en het bijdragen aan beleidsontwikkeling en wetgeving ten aanzien van gasdistributie, gaskwaliteit, groen gas en waterstof uit oogpunt van veiligheid voor mens en milieu.
Voor het toezicht werken de medewerkers van T1 intensief samen met experts van SodM, veelal geomechanici, geologen en boorspecialisten van de afdeling Centrale Expertise (hierna: CE) en woordvoerders, juristen en strategische adviseurs van de afdeling Bestuurszaken (hierna: BZ).

De afdeling T1 is ook verantwoordelijk voor het aansturen en benutten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gaswinning Groningen en gasnetten door kennisinstellingen in binnen- en buitenland, passend bij de door SodM gestelde prioriteiten.

Dit ga je doen
Als manager T1 ben je lijnverantwoordelijk voor de afdeling en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het toezicht. Je zorgt dat de medewerkers van de afdeling T1 optimaal kunnen bijdragen aan het toezicht en de advisering van SodM aan de minister in het verlengde hiervan.
Je stuurt op voldoende capaciteit, kennis en kunde bij T1 en op een goede benutting hiervan. Ook zorg je dat de kennis en kunde bij andere afdelingen wordt benut, zowel wetenschappelijke als technische kennis èn inzichten met betrekking tot effectief toezicht binnen de maatschappelijke context. Hiertoe werk je met de mulitidisciplinaire teams en faciliteert hen als sparring partner in hun analyse, gedachtenvorming en realisatie van het toezicht.

Je bevordert dat de medewerkers hun kennis en kunde onderhouden, doorontwikkelen en delen in de organisatie en daarbuiten. De medewerkers worden ook uitgedaagd om de dialoog aan te gaan met externe partijen, zoals netbeheerders, brancheorganisaties, gemeenten en burgers. Je vervult hierbij een voorbeeldrol.

Je stuurt op een werkwijze die past bij de missie, visie en kernwaarden van SodM. Je verdiept je zodanig in de complexe vraagstukken dat je effectief kunt sturen op zorgvuldig en impactvol toezicht.
Met behulp van de sturingsmechanismen van SodM, zoals de risicosturing en de financiële cyclus, draag je bij aan het stellen van de juiste prioriteiten voor SodM en stuur je, in nauwe samenwerking met de andere managers toezicht en vergunningen op realisatie daarvan zowel binnen als buiten de eigen afdeling. Indien taken om meer capaciteit of andere inzet vragen, zorg je voor agendering daarvan en realisatie van de besluiten voor zover het T1 betreft.
Je signaleert waar wet- en regelgeving verder ontwikkeld moet worden en adviseert de beleidsverantwoordelijke departementen hierover. Je benut je politiek-bestuurlijke ervaring om te komen tot impactvol toezicht. Hierbij heb je oog voor rolzuiverheid van het toezicht.
Je onderhoudt in overleg met de collega managers een strategisch netwerk van relevante stakeholders, waaronder beleidsmakers, toezichthouders en burgers. Je voert en draagt waar nodig ook bij aan gesprekken met onder toezichtstaande instellingen.

Wat deze functie zo bijzonder maakt?
Een deel van de bewoners in Groningen ondervindt dagelijks de nadelige effecten van de gaswinning. Deze varieert van ongemak tot grote impact op hun gezondheid en leven. Vanuit haar rol als toezichthouder vindt SodM belangrijk om signalen van bewoners en burgerverenigingen te kennen en te benutten om het toezicht zo effectief mogelijk vorm te geven, de minister te adviseren en de besluitvorming van de regering te beïnvloeden opdat het in Groningen net zo veilig wordt als elders in Nederland.

Door de energietransitie vindt enerzijds afbouw plaats van oudere installaties plaats en anderzijds wordt gebruik gemaakt van nieuwe gassen en technieken, ook door nieuwe partijen. Experimenten met gasdistributie en gaskwaliteit moeten veilig worden uitgevoerd, en bijdragen aan inzichten voor regulering die intussen wordt opgesteld. De actualiteit en het tempo van de innovatie maakt dit toezicht zeer uitdagend.

Dit ben jij
Je bent een ervaren manager. Je geeft de gedreven en betrokken medewerkers van T1 ruimte om hun beste inbreng te leveren en ondersteunt hen in hun taken vanuit je rol als leidinggevende.

Je werkt graag aan het maatschappelijk belang van veiligheid en benut je inlevingsvermogen om het burgerperspectief te kennen.

Je bent een snelle, strategische denker en hebt het vermogen om ingewikkelde, veelal ook technische materie in voldoende mate je eigen te maken vanuit de rol van manager. Je bent in staat om in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving effectief te opereren en het toezicht rolzuiver uit te voeren. Ervaring met toezicht is een pré maar geen vereiste.

Je staat open voor signalen en benut deze in het werk van de afdeling en de samenwerking met de andere afdelingen en het directieteam. Je bent goed in samenwerken en zoekt daarbij de meerwaarde van de verschillende invalshoeken. Verschillen van inzicht weet je productief te maken ten behoeve van de kwaliteit van SodM als geheel, door eigen inzet of door het gesprek hierover te voeren met de verantwoordelijke collega’s, inclusief het directieteam.

Je beweegt je makkelijk en rolvast tussen verschillende stakeholders. Je stemt met collega’s binnen SodM af om de kwaliteit van het toezicht en de adviezen van SodM te waarborgen.

Daarnaast heb je:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het aansturen van experts.
 • Bewezen effectiviteit in aansturing van complexe trajecten en politiek-bestuurlijke advisering.
 • Strategisch denkvermogen en een ondernemende mentaliteit.
 • Kennis van de gasproductie of -distributie is een pré.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een vast contract
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct met je cv en onderbouw in je motivatiebrief waarom je op deze functie solliciteert en waarom SodM jou aanspreekt.

Let op! Bij succesvol doorlopen van de brievenselectie word je uitgenodigd voor een gesprek. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 14 april. Houd hier rekening mee en reserveer deze dag in jouw agenda.

De kennismaking en selectieprocedure bestaat uit minimaal twee gesprekken en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek. Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van de selectieprocedure. De kandidaten die het beste aansluiten op het opgestelde profiel nodigen wij uit voor een gesprek. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Wat bieden wij jou?
SodM is een professionele en resultaatgerichte hedendaagse werkgever die actief is in het maatschappelijke speelveld waar de dynamiek groot is. Je werkt aan inhoudelijke, interessante en zeer actuele zaken. Als toezichtzichthouder staat SodM in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en publiek volgt ons werk kritisch. Jouw werk heeft direct impact op mensen en bedrijven. Samen met andere specialisten werk je op een hoog kennisniveau en draag je bij aan de veiligheid van de burgers en het milieu, het houden van toezicht en het ontwikkelen van nieuwe manieren van toezicht op de onder toezicht gestelde bedrijven. Naast deze inhoudelijke uitdagingen kun je rekenen op:

 • Een prettige werkplek in Den Haag op 2 minuten loopafstand van (metro)station Leidschenveen, makkelijk te bereiken met tram en metro op 12 minuten van Den Haag CS.
 • Een salaris in een schaal 14, Zie tabel salarisschalen Rijksoverheid.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd (IKB-uren). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je IKB laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in extra verlof of het besteden aan een fietsregeling, voordelig sporten en andere fiscaal vriendelijke doelen.
 • Volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer.
 • Een tijdelijk contract voor een jaar met een 32-36-urige werkweek met daarna de mogelijkheid tot een vast contract; de werktijden zijn in onderling overleg.
 • Wij hechten veel waarde aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en bieden je daarvoor tal van mogelijkheden.
 • Goede faciliteiten, een gezellig bedrijfsrestaurant en een personeelsvereniging die regelmatig leuke uitjes organiseert.
 • Bij SodM werken we ‘hybride’. Dit betekent dat thuiswerken wordt afgewisseld met werken op kantoor of op andere locaties. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de kosten voor thuiswerkfaciliteiten.

Wil jij eerst nog kijken of het werk en de omgeving iets voor je zijn? Wij kunnen in overleg met jouw huidige leidinggevende een detacheringsperiode overwegen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Toezicht 1 bestaat uit circa 15 inspecteurs met kennis van de relevante gebieden. De functie van manager Toezicht 1 behoort tot de portefeuille van de directeur Centrale Expertise, Toezicht Groningen en Gasnetten.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 140 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Francine Kiewiet de Jonge, directeur Centrale Expertise, Toezicht Groningen en Gasnetten

06-18596797

Solliciteren?

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist bestuursrecht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) inspecteur geothermie en zout

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon