• Balkbrug
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 12 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51643, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht is op zoek naar een manager Auditing, Control & Reporting (ACR) met een stevige persoonlijkheid die vanuit een onafhankelijke rol kritisch durft te zijn en in oplossingen denkt. Iemand die graag aan achterkantkant opereert, kijkt naar het verhaal en de mensen achter de cijfers en een sparringpartner is voor de directie, business controller en het management. Ben jij die persoon? Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. 

Je werk is gericht op de advisering van de directeur, het management en de business controller. De adviezen dienen ter onderbouwing van de besluiten van de directie en/of in te nemen standpunten van de directie in overleg met bijvoorbeeld de hoofddirectie van DJI over onderwerpen van auditing, control en reporting. De manager ACR vertegenwoordigt de directie in extern overleg over deze onderwerpen (of geeft de directie munitie mee voor die overleggen), coördineert beleidsmatig voornoemde onderwerpen binnen Veldzicht en geeft de functionaris leiding aan de medewerkers van het team. Het team bestaat uit adviseurs planning, control en reporting, een medewerker administratie en adviseurs kwaliteit. 

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • (On)gevraagd en onafhankelijk, op basis van financiële- en niet financiële informatie, adviseren van directie en management;
 • Vertalen van operationele kwalitatieve doelen naar Kritische Prestatie Indicatoren en rapporteert deze periodiek aan de stakeholders; 
 • Signaleren van trends en ontwikkelingen in de kliniek en op basis hiervan komen tot prognoses, scenario’s en aanbevelingen;
 • Identificeren en kwalificeren van diverse behandel- en verblijf KPI’s en stelt, in samenwerking met directie en management, opzet, bestaan en werking van beheersmaatregelen vast;
 • Gebruik maken van cijfers uit het verleden om voorspellingen voor de toekomst te doen d.m.v. diverse rapportagemethodieken (o.a.BI);
 • Analyseren en verbeteren van de (financiële, registratieve behandel- en verblijfsproductie) administratieve processen binnen CTP Veldzicht;
 • Verschaffen van inzichten in causaliteit tussen strategie, uitvoering, ingezette middelen, behandel- en verblijf prestaties en bereikte financiële resultaten;
 • Verantwoordelijk zijn voor uitvoering en toezicht op Kwaliteits- en auditverplichtingen (primair proces en behandelomgeving) en draagt zorg voor verbetervoorstellen en rapportages;
 • Toezicht houden op de betrouwbaarheid van audit-, control-, managementinformatie en informatiebronnen; 
 • Operationeel aansturen van het team ACR (Financiën, Planning & Control, Reporting, Kwaliteit en Audit); 
 • Onderhouden van interne contacten met de Algemeen Directeur, Business Controller, management, middenkader en de externe contacten (o.a. DJI, ForZoJJI, ondersteunende diensten, zoals het SSC DJI, ADR, NZa, GGZ Nederland en financiers van de zorg). 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht in Balkbrug helpt patiënten die door hun complexe psychiatrische stoornis delicten hebben gepleegd. Er verblijven ook patiënten zonder strafblad die baat hebben bij hoog beveiligde behandeling. Ze hebben de behoefte aan intensieve zorg op weg naar stabiliteit gemeen om veilig en vaardig verder te kunnen. Veldzicht is een van de mooiste locaties van DJI in het groen, met een re-integratiewoning in het dorp en een eigen boerderij. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Slijkhuis, teamleider ACR

06-22084934

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, senior recruiter

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sociotherapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Balkbrug
 • MBO - 4
 • 28-36
 • schaal 7
  €2.734 - €3.529 (bruto)

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Balkbrug
 • Bachelor - HBO
 • 28-36
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)

Coördinerend financieel adviseur HK DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon