• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.359 - €7.834 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 27 mei 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 50026, Plaatsingsdatum: 7 mei 2024

Het NIFP is voor de regio Zuid-Holland op zoek naar een enthousiaste manager bedrijfsvoering & algemene zaken.

De ambulante dienst wordt aangestuurd door een duaal managementteam; bestaande uit de manager bedrijfsvoering en algemene zaken (BAZ) en manager zorg en rapportage (ZR). Dit duale team is resultaatverantwoordelijk voor de aansturing van de dienst en realisatie van de doelen. Beide managers zijn integraal verantwoordelijk voor de dienst en zijn, binnen de gestelde kaders, bevoegd om keuzes te maken ten aanzien van zaken als de inrichting van werkprocessen, medewerkers en middelen. Daarnaast heeft het duale team voor het gehele NIFP als taak een actieve bijdrage te leveren aan de koers, procesinnovatie en het doorvertalen van strategisch beleid.

Als manager BAZ ben je verantwoordelijk voor de prestaties (alle producten in kwalitatieve en kwantitatieve zin) van de dienst. Je focust op de bedrijfsmatige aspecten van de aansturing van de dienst en je duale partner focust zich op de kwaliteit van de dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan met begroting en samen met je duale partner voor de uitvoering -conform afspraak met de directie NIFP- van het jaarplan. Ook ben je verantwoordelijk voor de tijdige, juiste levering van de 3 primaire procesproducten van een ambulante dienst, te weten: PJ Rapportages, indicatiestellingen forensische zorg en het leveren van psychiatrische zorg aan justitiabelen (in PI’s en detentiecentra). Je draagt zorg voor een kloppend financieel beleid van de dienst, de inkoop, huisvesting en het facilitairmanagement van de dienst en de informatietechnologie van de dienst. Je geeft leiding aan het hoofd medische administratie, juristen, GZ en klinisch psychologen, coördinatoren forensische zorg en de bedrijfsvoerder. Naast de reguliere P-verantwoordelijkheid heb je ook de portefeuille personeelsbeleid. Je signaleert voor de hele dienst vroegtijdig trends en ontwikkelingen op het gebied van verzuim, mobiliteit en ontwikkeling. Voor een evenwichtige span of control tussen beide duale partners kan het voorkomen dat de manager ZR ook de psychologen aanstuurt.

Als manager BAZ val je direct onder de directie NIFP en maakt deel uit van het managementteam. Je bent verantwoordelijk voor een van NIFP brede beleidsportefeuilles. Binnen de dienst draag je de beleidskeuzes en besluiten van de directie uit. Je vertegenwoordigt het NIFP op strategische niveau en bent een verbindende schakel tussen het NIFP, opdrachtgevers en ketenpartners zoals; Officieren van Justitie, vestigingsdirecteuren gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring (GW VB), Rechter- Commissarissen, het OM, gerechtshoven en arrondissementsrechtbanken, GGZ-instellingen, Reclasseringsorganisaties en overige ketenpartners. Je besteedt zodoende actief aandacht aan de samenwerking van het NIFP binnen de strafrecht- en GGZ-keten.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Het NIFP is een expertisecentrum voor forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in justitiële inrichtingen. Psychiaters en psychologen adviseren in de pro Justitia rapportages, de rechtspraak over onder andere de persoonlijkheid van verdachten in strafzaken. De pro Justitia-rapportages worden door het NIFP op hun kwaliteit getoetst. Een rechter kan een opdracht geven om een verdachte te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Ook behandelen psychiaters van het NIFP mensen in justitiële inrichtingen. Daarnaast is het NIFP verantwoordelijk voor het stellen van indicaties voor de forensische zorg en voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling voor psychische én somatische zorg die in de inrichtingen wordt geboden.

Als kennisinstituut werkt het NIFP via wetenschappelijk onderzoek en deskundigheidsbevordering, permanent aan het ontwikkelen en verzamelen van kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie. Ook heeft het NIFP de Europese norm bepaald als het gaat om assessment van de gevaarlijkheid van terroristen.

Het NIFP bestaat uit het Pieter Baan Centrum (PBC) en vijf regionale kantoren in Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle en Utrecht. De directie, de leiding van die vijf kantoren en het PBC vormen samen met drie (staf)hoofden op het hoofdkantoor van het NIFP het managementteam.

Lees meer over het NIFP.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

M. Sanders, md-adviseur DJI

06-50074875

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

M. Sanders, md-adviseur DJI

06-50074875

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Forensisch Psychiater (salaris € 10.376,-)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Den Bosch
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Zorgpsychiater Pieter Baan Centrum (salaris € 10.376,- incl. ams-toelage)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 16-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Psychiater PPC JC Zaanstad (salaris € 10.376,- incl. ams-toelage)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 18-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon