Manager Behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 32123
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Manager Behandeling maak je samen met de Algemeen Directeur, Directeur Behandeling, Manager Bedrijfsvoering, Directiesecretaris en Manager Primair Proces deel uit van het managementteam van CTP Veldzicht. Je stuurt rechtstreeks de hoofdbehandelaren, maatschappelijk werkers, sociaaljuridisch dienstverleners en de teamleider therapie, trainingen en diagnostiek/assistent hoofdbehandelaren aan.

Je bent primair resultaatverantwoordelijk voor een optimale behandelkwaliteit, de uitvoering van de behandeling, het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het aansturen van de behandelinhoudelijke professionals. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de realisatie van veranderingen en verbeteringen in het behandelproces en de naleving van de verschillende wet- en regelgeving die binnen de behandeling nageleefd dienen te worden.

Als manager behandeling lever je een bijdrage aan het beleid van CTP Veldzicht en vertegenwoordig je de behandeling in werkgroepen en projecten. Samen met de manager primair proces draag je zorg voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting. Hierbij bevorder en bewaak je de werkverhoudingen, samenwerking, ontwikkeling en motivatie van de medewerkers en voer je periodiek loopbaan-, functionerings-, beoordelings- en ontwikkelgesprekken.

CTP Veldzicht is op dit moment bezig met een doorontwikkeling, dit kan mogelijk leiden tot wijzigingen in het werkpakket. 

Leiderschap 

Het primaire proces van DJI bestaat vooral uit mensenwerk. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de organisatie. Van de manager behandeling bij CTP Veldzicht wordt leiderschap en uitstekende managementvaardigheden verwacht als mede het vermogen om mensen op een resultaatgerichte wijze te binden en motiveren. Je spreekt mensen aan, inspireert en bent een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van het door de organisatie gewenste gedrag. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

CTP Veldzicht biedt dagelijks ambulante en klinische zorg aan meer dan 170 patiënten, grotendeels verdeeld over de beveiligingsniveaus 3 en 4. Er werken ongeveer 460 medewerkers. CTP Veldzicht is sinds 2016 een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). CTP Veldzicht is gericht op veiligheid en transculturele psychiatrie en behandelt grotendeels mensen met een vreemdelingenstatus in combinatie met complexe psychiatrische problemen. Daarnaast behandelt zij vanuit veiligheidsoogpunt ook mensen die in de reguliere TBS niet kunnen worden behandeld en vaak extra zorg en veiligheid nodig hebben (Intensive Care Units), of met mensen die niet behandeld kunnen worden in de reguliere psychiatrie en extra veiligheid nodig hebben met en zonder forensische titel. CTP Veldzicht werkt naast de reguliere werkwijze, ook met een (unieke) forensische transculturele aanpak die met een eigen kenniscentrum en wetenschappelijk onderzoek constant verder ontwikkeld wordt. CTP Veldzicht behandelt veelal mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit vraagt om maatwerk en een continue lerende organisatie.

Bij CTP Veldzicht verblijven mensen die op grond van de Wet Forensische Zorg, de Wet op de verplichte GGZ, de Beginselenwet voor TBS (BvT), de Penitentiaire Beginselenwet (PBW) en de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WBGO) worden behandeld. Voor meer dan de helft gaat het om mensen die een misdrijf pleegden en daarvoor door de rechter een gevangenisstraf of tbs opgelegd hebben gekregen. Voor alle patiënten bij Veldzicht geldt dat het hoofddoel is om hen te stabiliseren en te behandelen. Zij kunnen daardoor vaardig en veilig verder, in Nederland of, indien zij moeten repatriëren, in het land van herkomst. CTP Veldzicht kent een grote diversiteit aan patiënten. Om te kunnen zorgen voor een effectieve behandeling (en waar mogelijk resocialisatie- en of uitstroomtraject) werken wij samen met vele externe en interne (keten)partners, zoals de Divisie Individuele Zaken (DIZ), het COA, DT&V, IND, penitentiaire inrichtingen (PI’s)/Penitentiair Psychiatrisch Centra (PPC’s), GGZ-instellingen en gemeenten. Maar ook met de lokale omgeving en met experts en andere instellingen om onze kennis en kunde te ontwikkelen. Als ook met lokale overheden en instellingen buiten Nederland als het gaat om patiënten die moeten terugkeren naar hun land van herkomst. Daarnaast kan CTP Veldzicht ook ambulante zorg bieden aan asielzoekers in AZC’s. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Philippi, Directeur Behandeling CTP Veldzicht

06-52780414

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Sanders, MD adviseur DJI

06-50074875

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Applicatiebeheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelrapporteur CTP Veldzicht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon