Manager beleidsteams Curatieve Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-1112(ABD)
 • Plaatsingsdatum 19 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de directie Curatieve Zorg (CZ) zetten we ons in voor duurzaam toegankelijke curatieve zorg voor iedereen die haar nodig heeft. Dat is onze opgave. Je werkt aan onderwerpen die iedere Nederlander raken en die in de belangstelling staan van politiek en media. Het is een dynamische directie, waar we resultaten boeken door analytisch goed onderbouwd beleid te ontwikkelen om de opgave te realiseren.

We werken hiertoe samen met andere directies binnen het ministerie, collega’s in Den Haag en spelers in het veld. Het MT breidt uit en zoekt een nieuwe manager. Ben jij analytisch en strategisch sterk, samenwerkings- en veranderingsgericht en schep je er plezier in om de lange lijnen waarmee we de curatieve zorg toekomstbestendig maken te combineren met de hectiek van alle dag, lees dan verder.

In deze MT-positie ga je leidinggeven aan het beleidsteam Paramedie, Geboortezorg en Mondzorg (PGM) en bouw je aan het projectteam Zorgcoördinatie. Samen met je collega MT-lid die verantwoordelijk is voor de andere eerstelijnssectoren, huisartsen en wijkverpleging, draag je zorg voor een integraal beleid om de eerstelijn te versterken en voor te bereiden op een sterk groeiende zorgvraag. Jullie werken nauw samen en één dag in de week (bij afwezigheid van dit MT-lid), ben je ook het aanspreekpunt voor de clusters huisartsen en wijkverpleging.

Het cluster PGM is een cluster van 6 medewerkers dat zich richt op de versterking van de zorg op het gebied van:

 • Integrale geboortezorg waarin gynaecologen, verloskundigen, kraamverzorgenden samen werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg en het terugdringen van het sterftecijfer bij geboortes.
 • De positie van onder andere fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, huidtherapeuten binnen de eerstelijnszorg, waarbij vraagstukken spelen op het gebied van kwaliteit van zorg, het verzekerde pakket en verschillende vergoedingssystemen.
 • Mondzorg gericht op gezondheid en welbevinden, waarbij er specifieke aandacht is voor kwetsbare groepen zoals kinderen en kwetsbare ouderen.

Het projectteam Zorgcoördinatie is gericht op de samenwerking van alle acute zorgpartijen op regionaal en, waar nodig, nationaal niveau om de juiste acute zorg op het juiste moment ter beschikking te stellen. In de brief van 12 mei 2023 aan de Tweede Kamer heeft de minister zijn inhoudelijke visie gegeven op de inrichting van zorgcoördinatie. Deze visie wordt de komende jaren uitgewerkt en geïmplementeerd in het veld. Hiertoe wordt binnen de directie Curatieve Zorg een projectteam opgericht. Dit team zal zich richten op het realiseren van de landelijke randvoorwaarden en het ondersteunen van de regionale implementatie. De projectmanager is recent gestart. Samen met haar ga je het projectteam verder opbouwen en ben je het gezicht van VWS voor zorgcoördinatie in de regio. Je werkt hierbij nauw samen het MT-lid dat verantwoordelijk is voor het cluster acute zorg.

Zowel het cluster PGM als het programmateam Zorgcoördinatie leveren een bijdrage aan de uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Dit vraagt van jou dat je goede relaties onderhoudt met andere MT-leden binnen VWS, zodat je er samen met hen zorg voor kunt dragen dat het VWS-beleid op een effectieve en eenduidige manier landt in de regio.

In je werk ondersteun je regelmatig bewindspersonen tijdens bestuurlijke overleggen en Kamerdebatten. Je voert regelmatig overleg met veldpartijen op MT-niveau en ondersteunt de DG bij bestuurlijke overleggen.

Met jouw komst bestaat het MT van de directie Curatieve Zorg uit zeven MT-leden die met elkaar de directie aansturen. We werken nauw met elkaar samen op de inhoud, de organisatie- en het HRM-beleid. We vinden het belangrijk dat we een goede balans houden tussen het omgaan met de grote hectiek van alle dag en het bewaken van de lange lijnen waarmee we de curatieve zorg toekomstbestendig maken. Cluster overstijgende taken verdelen we met elkaar. We sturen op een directie met een gezond werkklimaat waar met plezier hard gewerkt wordt en waar we dingen voor elkaar krijgen.

Publiek leiderschap 
Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgave. Daarbij schakel je tussen de drie rollen die horen bij publiek leiderschap: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie


In welke rol je ook acteert en hoe dynamisch je speelveld ook is, je staat altijd voor de drie kernwaarden uit de rijksbrede visie op publiek leiderschap: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie. Dat betekent dat je weet hoe je mensen in je netwerk én in je eigen organisatie ‘aanzet’ en meeneemt. Je hebt goed afgestelde voelsprieten, bent respectvol en empathisch en weet wat er leeft en speelt. Verder ben je intrinsiek gemotiveerd en heb je de veerkracht om ook in een complex spanningsveld bij te dragen aan het algemeen belang.
Als publiek leider onderken je het belang van een lange adem bij het boeken van resultaten. Je voelt je daarom verantwoordelijk voor de stabiliteit en continuïteit in je organisatie – en je betrekt die verantwoordelijkheid ook op jezelf.


Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Lees dan hier verder:
- Wat verwacht de Rijksoverheid van een publiek leider?
- De rijksbrede visie op publiek leiderschap

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Binnen de ABD ontmoeten publiek leiders elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Herken jij jezelf hierin?
Met jouw leiderschapskwaliteiten weet je de grote opgave in de curatieve zorg verder te brengen. Je bent goed in staat resultaten te boeken in samenwerking met relevante partijen, vanuit de opgave van goed toegankelijke zorg voor iedereen die haar nodig heeft.

Je vindt het leuk om in een snel veranderende en politieke omgeving te werken. Je bent dan ook goed in staat de balans te houden tussen het bewaken van de lange lijnen waarmee we de curatieve zorg toekomstbestendig maken en het omgaan met de grote hectiek van alle dag. Je bewaart hierin het overzicht, stelt de juiste prioriteiten en kan uitstekend plannen en bijsturen. Zo breng je rust in de organisatie. Je werkt strategisch en snel als politiek-gevoelige dossiers dit vragen. Daarnaast ben je dankzij je mensgerichte houding prettig om mee samen te werken.

Verder heb je:

 • leidinggevende ervaring als manager of coördinator in een omgeving met ingewikkelde beleidsvraagstukken;
 • ervaring met het bouwen aan een sterk netwerk van partijen die uitvoering geven aan beleid.
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden we?

 • Een enthousiast team aan betrokken en kundige collega’s en werk wat ertoe doet.
 • Een salaris tussen de € 5.595,- en € 7.891, - bruto per maand (schaal 15).
 • Goede begeleiding en een uitgewerkt inwerkprogramma.
 • Budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. VWS werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Begeleiding
En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling
Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; al onze medewerkers bieden we hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

 • Meer weten over de functie, de uitdagingen en ons team? Bel gerust met Birgitta Westgren, Directeur Curatieve Zorg via 06 52 52 45 79
 • Wil je meer weten over het werken in een publiek leidinggevende functie of over de sollicitatieprocedure, bel dan met Marielle Kamp, MD-consultant voor het ministerie van VWS via 06 50 05 22 93
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure;
 • Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd.
 • Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wij zetten ons in voor duurzaam toegankelijke curatieve zorg voor iedereen die haar nodig heeft. De toegankelijkheid van de curatieve zorg staat onder druk en kan soms kwalitatief beter. Daar is ons beleid op gericht. Daarbij moet de zorg ook betaalbaar blijven. Dit is een randvoorwaarde voor ons beleid. Het werkveld betreft de volle breedte van het curatieve domein dus de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijnszorg.

De directie CZ is een jonge, diverse, dynamische directie waar ongeveer 95 mensen in verschillende teams werken. Bij CZ werken we aan onderwerpen die iedere Nederlander raken en die in de belangstelling staan van politiek en media. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog kan zijn, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling. We werken hard op de directie en maken regelmatig tijd voor plezier en gezelligheid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Birgitta Westgren, Directeur Curatieve Zorg

06 52 52 45 79

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD-consultant voor het ministerie van VWS

06 50 05 22 93

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen WOII

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Lid Raad van Bestuur CIZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 18
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senor beleidsmedewerker gehandicaptenbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon