Manager bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 augustus
 • Vacaturenummer VWS21-134(GMT)
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Het borgen van de toegang tot werkzame en betaalbare genees- en hulpmiddelen, voor nu en voor morgen’. Dat is waar de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) aan werkt. In Nederland en internationaal. Als MT lid GMT draag je hier aan bij door, samen met het onderhandelteam dat je aanstuurt, innovatieve maar veelal dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar te maken voor patiënten, nu én in de toekomst. In deze omgeving komen beleid, politiek, publieke en private belangen samen, op het snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van de patiënt, de premiebetaler en bedrijven.

De opgave
We zijn op zoek naar een ervaren manager om ons management team te verstreken met focus op geneesmiddelen. Je stuurt 2 clusters aan van in totaal zo’n 20 medewerkers. Een van deze clusters is het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen (BFAG). De kerntaak van het BFAG is het voeren van onderhandelingen vanuit de overheid met het farmaceutisch bedrijfsleven over kortingen voor de allerduurste geneesmiddelen (zogeheten financiële arrangementen). Deze kortingen worden uitgekeerd aan de zorgverzekeraars (en dus uiteindelijk de premiebetalers). Door te onderhandelen houden we dus de geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten toegankelijk voor patiënt en arts.

Het BFAG kijkt allereerst met behulp van de ‘horizon scan voor geneesmiddelen’ strategisch en planmatig vooruit naar de middelen die op de markt gaan komen. Voordat de onderhandelingen starten onderzoekt het team relevante informatie zoals wetenschappelijke artikelen, klinische en financiële data en voeren ze gesprekken met partijen zoals de beroepsgroep, patiënten en zorgverzekeraars. Na advies van het Zorginstituut Nederland wordt vervolgens met alle informatie, in teamverband de onderhandelingsstrategie bepaald. Als er een financieel arrangement is afgesloten wordt er besloten over de opname in de basisverzekering. Voor de uitvoering van de arrangementen worden contracten en rekenmodellen opgesteld zodat helder is hoeveel korting zorgverzekeraars jaarlijks terugkrijgen.

Het BFAG adviseert bij deze trajecten de minister en zorgt voor een professionele uitvoering van de arrangementen. Er is intensief contact met partijen buiten VWS zoals het Zorginstituut Nederland, patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars, inhoudsdeskundigen en uiteraard farmaceutische bedrijven. Het team werkt ook op verschillende fronten samen met andere landen en draagt binnen de directie GMT bij aan het beleid voor dure geneesmiddelen.

Welk ander geneesmiddelen-cluster je aanstuurt, is mede afhankelijk van je profiel en de match met de rest van het managementteam. Het kan gaan over de intra- en extramurale geneesmiddelen. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn onder andere beprijzing, vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet, gepast gebruik, rol van de apotheker/huisarts en inkoop van geneesmiddelen.

De clusters bestaan uit sterk technisch inhoudelijk gedreven mensen die goed draaiende teams vormen. Je weet je medewerkers te boeien en binden en stuurt je team aan op open en transparante wijze. Je treedt op als sparringpartner en houdt de werkdruk in de gaten. Het BFAG zal de komende jaren naar verwachting gaan groeien en de discussies rondom geneesmiddelen en de kosten hiervan zullen onveranderd hoog op de agenda blijven staan van politiek en media.

Je bent lid van het MT van GMT en geeft daarmee mede leiding aan de hele directie. Het is daarvoor belangrijk dat je een teamspeler bent en mee wilt denken over onderwerpen die de gehele directie raken zowel op inhoud als op personeelsvlak.

Wat bieden we?

 • Je komt te werken in een uitdagende omgeving waarin beleid, politiek, publieke en private belangen samenkomen, op het snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van de patiënt, de burger en bedrijven.
 • Een salaris tussen de € 5.485,- en € 7.736,- bruto per maand (schaal 15).
 • Goede begeleiding en een uitgewerkt inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Een functie van 36 uur per week met flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Meer informatie over de uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden vind je in de cao Rijk.

Functie-eisen

Om in aanmerking te komen voor deze prachtige positie dien je aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van (bio) farmaceutische wetenschappen of gezondheidseconomie.
 • Je bent een ervaren leidinggevende en hebt kennis over het prijs- en vergoedingssysteem van geneesmiddelen binnen Nederland. Je begrijpt wat het voeren van complexe onderhandelingen betekent. Je bewaakt daarbij de koers, en je bent nauw betrokken bij gevoelige dossiers waarbij je de schakel bent (samen met de directeur GMT) met de minister.
 • Je weet wat er internationaal speelt op het gebied van dure geneesmiddelen en hebt bij voorkeur kennis over bijvoorbeeld de toelatingsprocedure die geldt binnen Europa, initiatieven vanuit de Europese Commissie over de toelating van geneesmiddelen en hoe de farmaceutische industrie globaal opereert. Idealiter beschik je over een (inter)nationaal netwerk van mensen die zich bezighouden met het prijzen en vergoeden van geneesmiddelen.
 • Je voelt je thuis in een complex werkveld met uiteenlopende belangen. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en realiseert je dat de politiek en media van invloed zijn op je dagelijkse werk.
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Karla van Rooijen, waarnemend directeur GMT.
 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het rijk Ervaring in meerdere contexten, zoals uitvoering, beleid, staf, internationaal en toezicht, en in verschillende organisaties binnen of buiten het rijk, komen ten goede aan jouw kwaliteit als manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn, en aan divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • We verwachten van je dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Het is goed om te weten dat, gezien de vakantieperiode, de selectiegesprekken gepland worden in de week van 6 of 13 september. Je verneemt in de week van 30 augustus of je wordt uitgenodigd hiervoor.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) maakt deel uit van het directoraat-generaal Curatieve Zorg (zie voor meer informatie: DG Curatieve Zorg | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Rijksoverheid.nl). Het werkveld van de directie GMT is dynamisch en staat continue onder politieke aandacht. De directie werkt aan de beschikbaarheid, de kwaliteit, de veiligheid én de betaalbaarheid van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloedproducten, menselijke weefsels en organen en radiotherapie. GMT doet haar werk op de driesprong van krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang. Op die driesprong kruisen de wegen en belangen van burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het spreekt voor zich dat in een dergelijk sterk krachtenveld een zorgvuldige afweging van alle belangen noodzakelijk is.

De directie kent momenteel 7 clusters. Het MT bestaat uit 3 MT-leden en een directeur.

 • Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen
 • Cluster Pakkettoelating en bekostiging
 • Cluster Markttoelating, Onderzoek en Regelgeving
 • Cluster Patiënt en Farmacie
 • Cluster Medische Technologie
 • Cluster Lichaamsmaterialen
 • Cluster Leveringszekerheid en Innovatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Publiek leiderschap
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst (ABD). Dit betekent dat kandidaten ook getoetst worden aan het profiel van een ABD-manager voor publiek leiderschap.

Als publieke leider beschikt je over de volgende kernkwaliteiten:

Samenwerken

“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het bredere verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit

“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie

“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karla van Rooijen, wnd. directeur GMT

070-3407215 (secr.)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker team maatregelen en projecten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker team reizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist Bezwaar en Beroep

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon