Manager bij de directie Langdurige Zorg, met de optie plv. directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 10 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-674(ABD)
 • Plaatsingsdatum 3 oktober 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan een betere zorg voor ouderen, mensen met een beperking of met een psychische stoornis is relevanter dan ooit. Met deze uitdaging houdt de directie Langdurige Zorg (LZ) zich bezig. De vraag naar (langdurige) zorg neemt de komende jaren fors toe en de capaciteit van de zorg kan dat niet zonder meer bijbenen. De kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor ouderen, mensen met een beperking of een psychische stoornis staan hiermee onder druk. Ook de complexiteit van zorg neemt toe en er is steeds meer behoefte aan het organiseren van de zorg over de grenzen van stelsels (domeinen) heen. Als onderdeel van het collegiaal MT van de directie LZ draag jij bij aan de organiseerbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg.

Jouw opgave
Als manager bij de directie LZ ben je verantwoordelijk voor ca. 15-20 medewerkers verdeeld over 3 teams. Deze portefeuilleverdeling is niet voor jaren in beton gegoten en kan in afstemming binnen het MT worden aangepast.
Samen werk je aan een aantal grote maatschappelijke uitdagingen en opdrachten uit het coalitieakkoord.

 • Team Ouderenzorg is verantwoordelijk voor de organiseerbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid van verpleegzorg. Sinds 2022 werkt dit team aan het bredere programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) dat VWS samen met een groot aantal partijen uit ons werkveld (zoals zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, professionals en ouderenorganisaties) verder uitwerkt. Belangrijke thema’s voor team ouderenzorg zijn scheiden wonen en zorg, voldoende verpleegzorgcapaciteit, doorontwikkeling van het kwaliteitskader, innovatie en domein overstijgende samenwerking.
 • Team Financiën, bekostiging en beleidsinformatie draagt zorg voor de begroting voor de Langdurige Zorg (jaarlijks bijna €30 miljard), de verdeling en de beschikbaarstelling van dit budget. Dit team streeft naar een passend budget en draagt bij aan de doelmatigheid en houdbaarheid van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Team Behandeling werkt samen met andere directies en het veld aan de toegankelijkheid en een doelmatige organisatie van behandeling (o.a. medisch-generalistische zorg, hulpmiddelen en mondzorg) voor mensen met een Wlz indicatie. Dit domein overstijgende thema is opgenomen in het coalitieakkoord, het WOZO programma en het (concept) Integraal Zorgakkoord

Als lid van ons MT draag je bij aan de strategische koers van onze directie. Daarbij kijk je over de grenzen van je eigen portefeuille. De opgaven in onze sectoren vragen om nieuwe, creatieve en gedurfde oplossingen die je samen met medewerkers en partners in het werkveld ontwikkelt. Jij inspireert, stimuleert en faciliteert deze ontwikkeling. Als manager geef je op een verbindende manier leiding. Je voelt je uitstekend thuis bij het managen van uiteenlopende vraagstukken en weet deze om te zetten in werkbare oplossingen die op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Voorbeelden van dergelijke vraagstukken zijn de financiering van zorg voor complexe doelgroepen, herstel van schade door aardbevingen aan zorgvastgoed in Groningen, het aanjagen van innovatie in de sector of sturing op zorginstellingen om aan het kwaliteitskader te voldoen. Je onderhoudt contacten in een breed netwerk binnen en buiten VWS (o.a. de NZa, de IGJ en het Zorginstituut, Zorgkantoren, brancheorganisaties, cliëntenorganisaties, kennisinstituten en instellingen). Je hebt een neus voor kansen, risico’s en belangentegenstellingen en weet deze goed te managen. Je bent hierbij een stevige counterpart voor het externe netwerk en weet ook intern het belang van de langdurige zorg goed over het voetlicht te krijgen. Je bent in staat goed om te gaan met tegengestelde belangen en weet mensen mee te krijgen.

In de dynamische omgeving waarin je teams opereren, heb je oog voor de belastbaarheid van medewerkers en hun ontwikkeling. Daarbij stuur je op hoofdlijnen en ondersteun je de teamcoördinatoren in hun rol. We zijn een grote, maar hechte directie waar we op een informele en persoonlijke manier samenwerken. We zijn betrokken bij de mensen voor en met wie we het doen. Vanuit die betrokkenheid geven we vorm aan onze ambtelijke professionaliteit en werken we resultaatgericht. We helpen elkaar waar nodig en er is veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Met het werken in teams geven we daar verder invulling aan. Als manager ben jij een drager van deze veranderende werkwijze. Daarbij hechten we veel waarde aan plezier in het werk voor iedereen.

Afhankelijk van je competenties en ervaring is het mogelijk ook in de rol van plaatsvervangend directeur benoemd te worden. In die rol vervang je (met mandaat) de directeur bij diens afwezigheid als verantwoordelijke voor de directie als geheel, als voorzitter van het MT en als vertegenwoordiger van LZ in de staven van de bewindspersonen en het MT van de DG Langdurige Zorg. Je bent in staat om de hele directie te representeren in het veld. Ook heb je een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het managementteam en de directie

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”. Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de directie Langdurige Zorg (LZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die
vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. Tevens dient langdurige zorg betaalbaar, kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk te blijven. LZ werkt daarom aan uiteenlopende onderwerpen, van bekostiging, kwaliteitsbeleid en toegankelijkheid tot aan administratieve lastenverlichting en elektronische gegevensuitwisseling.

Binnen de directie werken ongeveer 75 bevlogen collega’s. Het MT bestaat uit vijf personen. Naast de directeur zijn dit vier afdelingshoofden. Het MT kenmerkt zich door een collegiale en samenwerkingsgerichte houding, waarbij van wederzijdse vervanging wordt uitgegaan. De directie is verdeeld in vier afdelingen. In 2021 is een nieuwe structuur geïntroduceerd namelijk het werken in teams. Per afdeling zijn er verschillende teams. Met het werken in teams is de onderlinge samenhang tussen de onderwerpen verder geoptimaliseerd en wordt er samengewerkt aan diverse onderwerpen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Theo van Uum, (nu nog) directeur LZ (Van 12 t/m 16 september)

06-15035170

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle Kamp, MD consultant Bureau Algemene Bestuursdienst

06-50052293

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatieadviseur Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon