Manager Bureau Managementondersteuning

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DMO_20230331_14
 • Plaatsingsdatum 17 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een manager die zich als een vis in het water voelt bij verandering? Word jij graag uitgedaagd om de transitie van Bureau Managementondersteuning (BMO) verder te brengen? Heb jij ervaring met het aansturen en begeleiden van veranderprocessen? Weet jij daarin de rust te bewaren en tot resultaten te komen? Haal jij graag elke dag het beste uit je mensen?

Als manager Bureau Managementondersteuning (BMO) ben jij de sturende en verbindende kracht binnen het gelijknamige onderdeel van de Directie Mens & Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor beide ministeries ondersteunen en ontzorgen we het management, zodat zij zich maximaal aan hun primaire taken kunnen wijden. Je geeft direct leiding aan acht teammanagers die op hun beurt zo’n 35 managementondersteuners en projectondersteuners aansturen. Deze managementondersteuners zijn gekoppeld aan managers van de diverse directies en directoraten-generaal (DG’s) van EZK en LNV. De functionele aansturing ligt bij de directies en DG’s, hiërarchisch vallen de managementondersteuners onder BMO.
Als gevolg van een reorganisatie is BMO volop in transitie. Als manager ga jij samen met je MT handen en voeten geven aan deze transitie en de positie van de managers en de medewerkers daarbij. Het opbouwen van de afdeling, invulling geven aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening en verdere professionalisering van BMO zijn belangrijke opgave voor de komende jaren. Dat vraagt van jou dat je strategisch nadenkt wat er straks nodig is. Wat komt er op ons af en wat hebben we nodig? Welke ontwikkelingen zien we, hoe brengen we die in lijn met elkaar, hoe moeten onze mensen daarop ontwikkeld worden, hoe zorgen we dat we nog meer aansluiten bij de behoeften van onze klanten? De veranderende rol van managementondersteuners, de krappe arbeidsmarkt en het slimmer organiseren van de toenemende vraag naar managementondersteuners zijn voorbeelden van thema’s waar jij mee aan de slag gaat.
Er loopt momenteel ook een onderzoek naar de toekomst van BMO, waarin onder andere gekeken wordt naar de scope en type ondersteuning dat nodig is, ook in relatie tot de rijksnorm voor ondersteuning. De resultaten hiervan worden in de zomer verwacht. Aan jou om samen met alle betrokkenen de conclusies uit dit rapport om te zetten in werkbare oplossingen. Uiteraard met oog voor het belang van de organisatie als geheel.
Tegelijkertijd moet BMO tijdens de transitie ook gewoon doordraaien; De winkel is open tijdens de verbouwing en het is van belang dat de managementondersteuning goed op orde blijft. Voor teammanagers en medewerkers verandert er ook het nodige. Je bent er voor de medewerkers en zorg daarbij voor een inclusief werkklimaat waarin medewerkers zich gezien voelen en gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Door een goede en open sfeer te borgen stimuleer je leren en de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Naast coach ben je ook een inhoudelijke sparringpartner.
Samen met de directeur Mens en Organisatie en twee andere managers vorm je een collegiaal directieteam. Daarin buigen jullie je over afdeling overstijgende uitdagingen pak je directie brede projecten op. Het werkend krijgen van de nieuwe organisatiestructuur en de doorontwikkeling van de directie zijn hierin belangrijke pijlers. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en tegelijkertijd werken we op een prettige manier samen. We krijgen veel ruimte en vrijheid om ons werk op onze eigen manier in te vullen.

Jij bent een doortastende en verbindende manager. Met een flinke dosis energie geef jij leiding aan jouw team. Je vindt het belangrijk om de dienstverlening verder te verbeteren en dit doe je op een daadkrachtige manier. Je weet dat samenwerking essentieel is om doelen te bereiken. In deze functie heb je regelmatig met directeuren en DG’s te maken, je hebt goed oog voor welke belangen er (kunnen) spelen en wat zij nodig hebben. Samen weet je tot werkbare oplossingen en innovaties te komen. Tegelijkertijd durf je stelling te nemen en biedt je tegenwicht waar het moet. Je staat voor je mensen en toont eigenaarschap.
Je voelt je comfortabel in een omgeving waarin vernieuwing centraal staat en beschikt over een grote mate van verander- en realisatiekracht. Je toont initiatief, denkt oplossingsgericht en neemt doordachte besluiten. Hierbij heb je zowel aandacht voor de korte als de lange termijn. Jij bewaart als geen ander de rust, houdt overzicht en weet zaken met elkaar te verbinden. Het team weet je daarin goed mee te nemen, waarbij je oog hebt voor de doorontwikkeling van BMO als geheel. Je weet werknemers te motiveren en inspireren en verbind medewerkers. Daarnaast weet je het team te stimuleren in hun ontwikkeling en houdt daarbij de balans tussen resultaat en teamgevoel goed in het oog.
Verder heb je:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in het begeleiden en aansturen van veranderprocessen.
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen en coachen van teammanagers.
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van een MT.
 • Inzicht in bedrijfsvoeringsprocessen van de (Rijks)overheid.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

BMO valt onder de nieuwe directie Mens en Organisatie (M&O) die per 1 januari 2023 is gestart. Naast BMO vallen P&O en de POOL onder deze directie. Het Programma Hybride werken heeft haar thuisbasis bij M&O. De directie Mens & Organisatie (M&O) werkt voor de ministeries van EZK èn LNV. Het werken voor twee ministerie is uniek binnen de Rijksoverheid! Onze directeur legt namelijk verantwoording af aan de top van EZK én LNV en dat brengt zo zijn eigen dynamiek met zich mee.

De directie M&O richt zich op mens- en organisatieontwikkeling die leidt tot een duur¬zaam, ondernemend en vitaal EZK en LNV. De ambitie van de directie is om met de afdeling P&O ((±95 fte) professionele en innovatieve HR-diensten en (strategisch) organisatieadvies te leveren met aandacht voor diversiteit & inclusie. Belangrijk is dat de “basis op orde” is. Hier wordt met de doorontwikkeling van P&O aan gewerkt (onder andere verbetering datakwaliteit en data-gedreven werken).

Met de POOL (±180 fte) maakt M&O onderdeel uit van het primaire proces en draagt bij aan de ontwikkeling van een flexibele organisatie. De programma- en projectmanagers en trainees bewegen zich door de organisatie heen, met oog voor verbinding van (beleids)thema’s en mensen. Ook faciliteert de POOL de Werkplaats, een netwerk voor het delen van kennis en ervaring en een plek om te leren en te experimenteren binnen de beide departementen.

Met het Bureau Managementondersteuning (BMO) (± 180 fte) biedt M&O de secretariële ondersteuning voor alle onder¬delen van de kerndepartementen en ondersteuning van programma’s en projecten. Het programma

Hybride werken richt zich op de ontwikkeling van Hybride werken waarin EZK en LNV koplopers zijn binnen het Rijk.

Afdeling BMO
De afdeling Bureau Managementondersteuning (BMO) is de thuisbasis van ongeveer 200 project- en managementondersteuners die werkzaam zijn binnen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De afdeling heeft als kerntaak “het ondersteunen en ontzorgen van het management bij DG’s en Staf, zodat zij zich maximaal aan de primaire taken kunnen wijden”. BMO levert professioneel secretariaat dat flexibel en met voldoende capaciteit op locatie werkzaam is bij de DG’s en Staf. Project- en programmaondersteuners bieden meer inhoudelijke ondersteuning bij het programmatisch en projectmatig werken binnen de beide kerndepartementen. BMO kent ook een centrale straf die het MT BMO ondersteunt in de expertisebevordering en het doorlopend actualiseren, stroomlijnen en standaardiseren van de ondersteuningsprocessen in samenwerking met de ondersteuners.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Het ministerie van EZK verbindt en vernieuwt. Samen met zijn partners werkt EZK aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland. Om onze missie te realiseren werken we intensief samen met partners, waarmee we niet alleen de inhoudelijke verbinding zoeken, maar ook de verschillende partijen met elkaar verbinden. Het mag schuren, maar met respect, begrip en nieuwsgierigheid. We staan samen voor grote maatschappelijke opgaven en die kunnen we alleen het hoofd bieden door vernieuwend te zijn. We zijn als LNV continu in ontwikkeling. We zijn flexibel en geven met durf en creativiteit richting aan ons werk. Zo bieden we meerwaarde in de complexe en dynamische omgeving - vol dilemma’s - die LNV kenmerkt. Daarbij houden we het einddoel in de gaten en zijn we doeltreffend. We sturen op resultaat en we pakken door waar dit nodig is. Dit vraagt dat we ook betrouwbaar zijn. Dat is te herkennen aan ons consistent handelen en optreden. We maken keuzemogelijkheden transparant, bijvoorbeeld tussen verschillende waardenoriëntaties, risico’s en belangen, en maken altijd een integere afweging met respect voor de positie van de ander. Wij nemen én geven verantwoordelijkheid en we leggen verantwoording af naar de samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Thieu Coffeng, directeur Mens & Organisatie

06-18306559

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sou Harrachi, senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt en communicatie

06-29691489

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Bureau Managementondersteuning

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon