Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Manager Control

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 18 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND DH/FBI/2020/014
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij team Control van afdeling Financiën Business Informatie, directie Bedrijfsvoering een vacature voor de functie van Manager S14, Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat ga je doen?

Het team Control van de afdeling Financiën Business Informatie heeft grote ambities met betrekking tot het verder structureren van terugkerende processen, automatisering van de Maand Rapportage (Marap), project control en het intensiveren van de samenwerking met andere teams binnen en buiten de eigen afdeling. Speel jij als manager Control hier straks een belangrijke rol in?

Als manager Control geef je leiding aan en motiveer je een team van business-, financial- en projectcontrollers. Je bent verantwoordelijk voor de controlfunctie voor de gehele IND op strategisch, tactisch en operationeel niveau en bent budgetverantwoordelijk. Je vertaalt de visie van de organisatie en beleid naar strategische doelen voor de afdeling Control en de IND.

De IND kent een grote diversiteit aan projecten; in omvang, complexiteit, vorm en onderwerp. De afgelopen jaren zijn deze projecten steeds belangrijker geworden binnen de IND. De financiering vanuit het ministerie is aangepast, er is een portfolioboard opgericht en er zijn project controllers aangetrokken. De rol van project controller is nog in ontwikkeling, net als de wijze waarop de IND met projecten om wil gaan. Vanwege de toenemende groei van het aantal van projecten is het van belang om de rol van projectcontroller in de nieuwe organisatie inrichting te bestendigen. Als manager Control geef jij, naast de aansturing van de dagelijkse gang van zaken, richting aan dit proces. Je zult de rol van de project control en de samenwerking met de stakeholders verder gaan specificeren, waarvoor het handboek project control en subsidies een basis is.

Vanwege de komst van de nieuwe controlfunctie is het ook van belang dat jij ervoor zorgt dat de verschillen tussen de diverse controllers helder zijn voor zowel de medewerkers zelf als voor de directies. Anderzijds is het van belang dat je ervoor zorgt dat er een samenspel ontstaat tussen de financial-, business- en projectcontroller richting de directies. Hiervoor is zowel gezamenlijke als afzonderlijke training op competenties en vaardigheden noodzakelijk. Je stelt hiervoor individuele ontwikkelplannen op, stimuleert het cursus- en opleidingsaanbod en de onderlinge kennisdeling binnen het team. Als manager control ben je tevens plaatsvervangend hoofd FBI en plaatsvervangend teamlid MT IND.

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een wo-diploma in een relevante richting (bijvoorbeeld Finance of Bedrijfseconomie);
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het leiden van een team en bent gewend om gestelde doelen gezamenlijk te realiseren;
 • Je beschikt over brede kennis van en ervaring binnen het financiële domein, de P&C cyclus en de rijksbegrotingscyclus;
 • Je hebt aantoonbare ervaring binnen het publieke domein, het bijbehorende krachtenveld en bent in staat daarbinnen de IND op strategisch niveau te vertegenwoordigen;
 • Je hebt uitstekende schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheden. 

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Netwerken;
 • Aansturen organisatie;
 • Aansturen groep;
 • Ontwikkelen medewerkers;
 • Reflecteren.

Herken jij jezelf ook hierin?

Naast financiële administratieve kennis bezit jij uitstekende communicatie vaardigheden weet je jouw medewerkers te motiveren en overtuigend te handelen tijdens diverse overleggen en presentaties. Onderhandelen is je niet vreemd en je kunt goed een verbindende rol spelen tussen de diverse directies binnen en buiten de IND. Daarnaast houd je jezelf graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Financiën en Business Informatie

De afdeling Financiën en Business Informatie (FBI) is een afdeling waarin alle onderdelen van de financiële functie bij elkaar zijn gebracht. Onze ambitie is om de businesspartner van de IND te zijn. Om dat doel te bereiken gaan we de komende jaren onze toegevoegde waarde verbeteren en bouwen we aan een stevig financieel fundament. Dat betekent dat we samen met de business de (financiële) sturing gaan verbeteren door proactief en met kennis van zaken mee te denken, bijvoorbeeld over een efficiëntere inrichting van klantprocessen, handhaving en risicogericht sturen. Dit is ook nodig in een context waarin sprake is van afnemende middelen enerzijds en een continue vraag om kwaliteitsverbetering anderzijds.

De afdeling kent vijf teams: Inkoop Servicedesk, Business Informatie Centrum, Concern, Control en Verbijzonderde Interne Controle en Innovatie.

Team Control

Binnen het team control zijn er verschillende aantal functies, zoals business controllers, financial controllers, project controllers en financial controllers t.b.v. projecten opgenomen. Behalve de titel controller die steeds terugkomt, zie je ook dat de blik van control binnen de IND op vooruit staat. De controller is een sparringpartner van het management geworden. Het bedrijfseconomisch geweten van de IND met het centrale thema beheersing. Een tweetal thema’s zijn hierbij van cruciaal belang. De eerste is ‘in control’ versus ‘in business’. Kort samengevat, naar binnen of naar buiten kijkend. Het tweede thema is de korte termijn versus de lange termijn. De Control afdeling binnen de IND is door de integrale benadering van control in staat om te adviseren en te besluiten voor de korte termijn binnen een lange-termijn-visie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Verbijzonderde Interne Controle & Innovatie

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Procesvertegenwoordiger (Zwolle)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon