• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Administratief / secretarieel
 • Solliciteer voor 21 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51006, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Als manager directiestaf/directiesecretaris kom je te werken binnen de Directie Interne Organisatie (DIO). Je hebt een uitdagende veelzijdige functie waarin je leiding geeft aan de directiestaf, het MT Interne organisatie adviseert over allerhande strategische onderwerpen én ervoor zorgt dat de sturingsinformatie van de directie op orde is.

Wat ga je doen?
In deze functie ben je leidinggevende (p-verantwoordelijke) van circa 10 medewerkers in het team Directiestaf Interne organisatie. Het team bestaat uit managementondersteuners die werkzaam zijn voor de managers van Interne organisatie en een drietal (senior) adviseurs. Je coacht en motiveert jouw medewerkers met aandacht voor de persoon en zijn/haar professionele ontwikkeling en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Rust, richting en aandacht zijn de kern van jouw handelen.

Samen met de adviseurs uit het team draag je bij aan de sturing op kwaliteit, de voortgangsbewaking, afstemming en kwaliteit van de besluitvorming (inclusief het proces met de Ondernemingsraad). Je coördineert het opstellen van de (inhoudelijke) prioriteiten van de directie in het A3, het strategisch personeelsplan en het bestedingsplan. Jouw team zorgt ervoor dat de directeur en het MT Interne organisatie in control is door, samen met de afdelingen Control en P&O, inzicht te geven in de uitputting en realisatie, benutting van middelen en vertaling daarvan naar benodigde/beschikbare fte is. Ook zorg je voor de coördinatie van de stukken en informatiestroom vanuit de directie Interne organisatie naar andere onderdelen van de organisatie.

Je bent volwaardig lid van het MT Interne organisatie. Vanuit je rol als directiesecretaris ben je verantwoordelijk voor de strategische advisering en ondersteuning van de (plaatsvervangend) directeur Interne organisatie en het MT Interne organisatie. Ook neem je de coördinatie van directie-brede onderwerpen op je. Met strategische advisering wordt bedoeld het adviseren over bestuurlijke issues, sturingsvraagstukken, relatieonderhoud en vraagstukken op de inhoud van de directie. De diversiteit van de aandachtsgebieden van de directie is groot, varieert van P&C, HRM, HFM, Sturing & Risicobeheer tot alle aspecten van Informatiemanagement.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Interne Organisatie (DIO) 
De directie IO bestaat uit negen onderdelen: Financiën en Control (F&C), Sturing & Risicobeheer (S&R), Personeel en Organisatie (P&O), Informatiemanagement (IM), Interne Auditdienst (IAD), Huisvesting en Facilitair Management (HFM), Project- en Interimmanagers Pool (PIP), de CIO office en de directiestaf. Bij de directie IO zijn ruim 400 medewerkers werkzaam. 

De directie ondersteunt het primaire proces van de NVWA met dienstverlening die aansluit op de behoeften en verwachtingen van onze klanten. In de directie IO:

 •     wordt gewerkt aan betrouwbare IV en ICT voor de NVWA; 
 •     zijn de financiële processen ondergebracht en wordt de control- en auditfunctie uitgeoefend;
 •     worden de NVWA collega’s gefaciliteerd met onder andere het leveren van beschermende kleding, het zorgen voor goede huisvesting en ICT-apparatuur;
 •     wordt gewerkt aan sturing, beheersing en ontwikkeling van de NVWA-organisatie;
 •     zetten we ons in voor een veilige en inspirerende werkomgeving en voor professionele ontwikkeling van onze NVWA collega’s. 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Lambert Rutges-Reukers

0651356562

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Specialistisch Adviseur bij de Control Room Mest

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur/Projectleider Toezicht Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur niet-grond gebonden subsidies

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon