Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Manager divisie Individuele Zaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 2317
 • Plaatsingsdatum 30 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Zorgen dat een veroordeelde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dat is de taak van de divisie Individuele Zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Als manager houd je de regie op de kwaliteit van ons werk rondom plaatsingen en het verlenen van vrijheden. Ook realiseer je een goed samenspel met ketenpartners en een inspirerende werkomgeving. Zo draag je bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen.

Je hebt als manager de leiding over een team dat zich richt op een van de processen binnen de divisie. Denk onder meer aan eerste plaatsing, bezwaar en beroep of verblijf buiten de inrichting. Dagelijks worden ongeveer 150 mensen veroordeeld voor een vergrijp. De plaatsing in een justitiële inrichting is afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de behandelmaatregelen die de rechter heeft opgelegd. Daarom kunnen de plaatsingen en andere processen soms lastige puzzels zijn. Hetzelfde geldt voor de afwegingen die worden gemaakt ten aanzien van het verlenen van verlof of verlengen van maatregelen. Behalve belangen van de justitiabele spelen ook de belangen van slachtoffers en de maatschappij in het algemeen een belangrijke rol.

Sommige zaken krijgen bovendien veel media-aandacht. Denk aan veroordelingen van leden van de mocromaffia of verlofregelingen in zedenzaken. In die gevallen ligt ons werk onder een vergrootglas. Jij coacht je medewerkers bij hun werkzaamheden, inspireert hen en toont waardering voor wat je samen voor elkaar krijgt. Zo creëer je een goede balans en betrokkenheid in het team.

Je spart regelmatig met de experts in je team. Dat kunnen selectiefunctionarissen zijn die plaatsingsbeslissingen nemen. Maar ook juristen of capaciteitsmanagers. Zij behandelen de complexe vraagstukken, stellen verbeteringen voor in de processen en steunen je met gedetailleerde inhoudelijke kennis. Daar maak je gebruik van in je contact en samenwerking met de andere divisies binnen DJI zoals de divisie Gevangeniswezen / Vreemdelingenbewaring en de divisie Forensische Zorg / Justitiële Jeugdinrichtingen en met ketenpartners zoals de reclassering en het Openbaar Ministerie. Samen met de experts zorg je dat de kwaliteit van ons werk altijd op een hoog niveau is.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur juridische kennis.
 • Je hebt ervaring als manager in een politiekgevoelige omgeving waar complexe zaken worden behandeld.
 • Je hebt kennis van veranderprocessen, bij voorkeur volgens de lean-methode, en begrijpt het belang van goede samenwerking met ketenpartners.
 • Je snapt snel hoe een organisatie in elkaar zit, wat de verhoudingen zijn en welke ontwikkelingen er spelen.
 • Je vindt samenwerking belangrijk, kunt goed netwerken.
 • Je bewaart ook in hectische situaties de rust en kunt goed reflecteren.
 • Je kunt zowel een groep aansturen als individuele medewerkers begeleiden in hun ontwikkeling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Ga naar www.dji.nl/diz voor meer informatie over de Dienst Justitiële Inrichtingen en de divisie Individuele Zaken. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw L. van Leeuwen via 06–15208401.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Meer over jouw toekomstige divisie

De divisie Individuele Zaken bestaat uit ruim honderd medewerkers die het selectie- en detentieproces uitvoeren. In teams zorgen we er onder meer voor dat een veroordeelde op het juiste moment een passende plaats krijgt in een justitiële inrichting. Dat kan een gevangenis, een huis van bewaring of een jeugdinrichting zijn. Maar ook een zorginstelling of een extra beveiligde inrichting. Daarnaast behandelen we bezwaar- en beroepschriften van en verlofregelingen voor veroordeelden en onderhouden we contact met onder meer advocaten via ons contact center. De divisie werkt met de processen contact center, eerste plaatsing, doorplaatsingen, bezwaar en beroep, verblijf buiten de inrichting, verlengingen en het internationaal overdracht strafvonnissen.

De divisie Individuele Zaken is volop in ontwikkeling. We voeren een verbeterprogramma uit met als doel de bestaande werkwijze en ondersteuning van medewerkers te verbeteren zodat zij hun werk zo optimaal mogelijk kunnen doen. Ook werken we aan verbeterde ICT-ondersteuning.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw L. Broersen, directeur Divisie Individuele Zaken

06-11599162

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

0880754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Functioneel Beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Hoofd Informatiemanagement en Architectuur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon