Manager exportcertificering

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, ICT, Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 1 september
 • Vacaturenummer NVWA_20210610_12
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een doortastende leidinggevende die mensen en doelen weet te verbinden? Ben je thuis in digitalisering en heb je affiniteit met IT en certificering? Dan zit je als manager exportcertificering op de juiste plek bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. Draag bij aan het succes van Nederland als exportland.

Bij onze directie Keuren stuur je als manager exportcertificering ons team Certificeren op Afstand aan. Dit doe je op een inspirerende en enthousiaste manier, met een scherp oog voor de operationele processen. Je bent een verbinder die samenwerking hoog in het vaandel heeft staan en de juiste balans vindt in resultaat- en mensgericht werken.

In een exportland als Nederland is exportcertificering een intensief proces. Jij speelt daar een sleutelrol in. Voor het certificeren van veterinaire en fytosanitaire export gebruiken we een geavanceerd digitaal systeem, e-CertNL. Affiniteit met digitalisering en IT is dus belangrijk. Het team dat je gaat aansturen heeft verschillende verantwoordelijkheden, zoals voorbereiding van het certificeringsproces, ondersteuning en uitvoering van het proces, en continue verbetering en verdere ontwikkeling.

Samen met je team zorg je ervoor dat het systeem altijd up-to-date is. Je geeft uitvoering aan contentbeheer, zodat elk exportcertificaat in de juiste opmaak en met de juiste inhoud uit het systeem komt, de aanvrager weet welke certificaat hij moet aanvragen en de certificerend inspecteur weet welke controles hij/zij moet uitvoeren. We bieden ook ondersteuning aan exporteurs en onze inspecteurs via een helpdeskfunctie. Daarnaast dragen wij zorg voor centrale certificering op afstand waar certificering op locatie niet nodig is en we scherpen permanent de bestaande processen aan.

Om onze klanten een optimale dienstverlening te leveren, is samenwerking en samenspel op de werkvloer en in het managementteam essentieel. Dit vraagt van jou als manager exportcertificering een grote mate van flexibiliteit in het verdelen van taken en clusters in het managementteam. Je draagt actief bij aan het gezamenlijk sturen op processen die dwars door teams en clusters heen lopen. Jouw specifieke verantwoordelijkheden zijn:

 • de kwaliteit en tijdigheid van de exportcertificaten die dagelijks door de afdeling CoA worden afgegeven;
 • de juistheid en volledigheid van de content van e-CertNL waarmee exportcertificaten kunnen worden aangevraagd, beoordeeld en afgegeven;
 • een soepel verloop van het operationele proces met de inzet van medewerkers en een goed ingericht IT-systeem;
 • de verbinding met andere afdelingen, bedrijven en brancheorganisaties;
 • werken aan kwaliteit- en procesverbetering en medewerkers hierin stimuleren;
 • oplossen van incidentele knelpunten en bijdragen aan adequate oplossingen voor onze klanten, de exporterende bedrijven van Nederland.

Als leidinggevende ben je het aanspreekpunt voor de medewerkers van je team en de afdeling. Je weet iedereen mee te krijgen in de gewenste ontwikkeling. Medewerkers coach je en stuur je op resultaat, waarbij je serieus aandacht schenkt aan verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. Je handelt in lijn met onze kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel. Daarnaast werk je plan- en projectmatig, onder meer door toepassing van de lean-methode.

Je maakt deel uit van het managementteam van de afdeling. Jouw werk vraagt om veel dagelijkse afstemming en het is belangrijk dat je elkaar als managers kunt vervangen. In afstemming met je collega-managers beheer je een inhoudelijke portefeuille voor specifieke processen of voor de ontwikkeling van medewerkers.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in (lijn)management.
 • Je hebt ervaring met de lean-werkwijze.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in grote complexe organisaties.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met IT-vraagstukken. Je weet digitale processen aan te jagen en te optimaliseren.
 • Je schakelt snel tussen inhoud, IT, proces en mens. Je denkt en handelt vanuit het klantbelang.
 • Je communiceert vlot en helder, op verschillende niveaus en bent een vaardige netwerker.
 • Je houdt van leidinggeven en coachen. Je weet hoe je het beste uit mensen haalt.
 • Je hebt een antenne voor wat er in je omgeving en in de organisatie omgaat.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Werk met impact
De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang. Jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coachingmogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Ruimte om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (waar je functie het toelaat).
 • Een prettige werksfeer op alle locaties en een hoofdkantoor op loopafstand van Utrecht Centraal.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • We beschouwen je sollicitatie volgens de afspraken uit onder andere de cao Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan start je in eerste instantie met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Geef duidelijk in je cv aan dat je aan de gevraagde opleiding(en) voldoet, zoals omschreven in de functie-eisen.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen. Dit stemmen we altijd vooraf met jou af.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (onder andere bij de divisie Inlichtingen- en Opsporingsdienst).
 • Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de afdeling Certificeren op Afstand komen de werelden van de veterinaire, fytosanitaire export en niet-veterinaire export (levensmiddelen) samen. Op al deze terreinen leveren we een dagelijkse bijdrage aan de exportcertificering.

Voor de export van levende dieren, levende producten, dierlijke producten, levensmiddelen of andere producten, vragen exporterende bedrijven bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit exportdocumenten aan. Onze afdeling heeft hier een belangrijke rol in. We richten ons op export die we op afstand, zonder inspectie op locatie, kunnen certificeren. Daarnaast bereiden we certificaten en de certificeringen voor inspecties op exportlocaties voor.

We werken centraal en in teamverband en zijn continu op zoek naar verbeteringen in het proces en ons digitale systeem, e-CertNL. Daarmee verminderen we de druk op de collega’s in de buitendienst, halen we zoveel mogelijk werkzaamheden naar binnen, en zetten we ons in voor het verhogen van de kwaliteit en uniformiteit van onze controles.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers om zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hans Kerkman, teamleider CoA

06-22238636

Marcel Altena, teamleider CoA

06-52659488

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior toezichthoudend dierenarts

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel (boekhoudkundig) specialist

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager team Levend Vee

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon