Manager Informatievoorziening Beheer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IVB/2020/305
 • Plaatsingsdatum 7 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft voor afdeling Informatievoorziening Beheer (IVB), directie Bedrijfsvoering locatie Den Haag een vacature voor de functie van Manager IVB (FGR: Manager schaal 14). Het betreft hier een structurele functie (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd).

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

We zijn op zoek naar een MT lid die als tactisch manager de afdeling IV Beheer gaat aansturen en leiding geeft aan de transitie in lijn met de ambities van de IND naar een wendbare en toekomstbestendige IND. De afdeling IV bevindt zich in transitie naar een nieuwe IV-directie, die vanaf 2e kwartaal 2021 staat. De nieuwe IV-directie is dé servicepartner van de business op het gebied van informatievoorziening, we werken Agile en volgen de Scrum software ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatie en vernieuwing. De werkzaamheden, beschreven in deze vacature, worden opgenomen in de nieuwe IV-directie.

Wat ga je doen?

“Als Manager IV Beheer bij de IND, werk je voor de hele IND. Alle medewerkers weten ons dan ook te vinden. In deze functie heb je niet alleen contact met de organisatie, maar ook met leveranciers en partners. Je werk is belangrijk voor het dagelijks functioneren van de IND, elke dag weer. Daar komen wij ons bed voor uit.” –Margreet Meijer (Hoofd IV Beheer, IND)

Deze functie combineert de technische inhoud van onze specialisten, de behoefte van de organisatie en het leidinggeven aan professionals. Je stuurt de operationeel managers aan en leidt/ begeleidt de grotere projecten van de afdeling Informatievoorziening Beheer (IV Beheer) die bestaat uit ongeveer 140 FTE. Daarnaast onderhoud je contact met onze interne leveranciers het Rijk en commerciële partijen. Regelmatig beoordeel je de samenstelling van het leveranciersportfolio op actualiteit en volledigheid.
Je vertegenwoordigt de IND in het CTO-overleg over de impact van technologische ontwikkelingen. Daarbij weet je de belangen van de IND goed te behartigen. Samen met je collega’s zet je de strategie uit van de technologische toekomst van de IND.

Er zijn tot dusver vier aandachtsgebieden gedefinieerd waar je je mee zult bezighouden:

Inrichten servicemanagement
Je geeft richting aan de verdere professionalisering van onze dienstverlening. Denk hierbij aan het ontwerpen van richtlijnen voor ICT-beheer, maar ook aan leveranciersmanagement door SLA’s, KPI’s en andere middelen van kwaliteitsmonitoring.

Continuïteit
Je bepaalt wat nodig is om de continuïteit van onze dienstverlening te borgen; zowel de beschikbaarheid als performance. Je geeft antwoorden op vragen als: hoe beperk je uitval, hoe gaan we kritieke applicaties monitoren, hoe zien de plannen voor lifecycle management eruit? Je bent daarbij soms voorzitter van een stuurgroep en soms opdrachtgever van verschillende projecten.

Vernieuwing infrastructuur
Nieuwe applicaties, nieuwe technologieën vragen om een nieuwe infrastructuur, denk bijvoorbeeld aan de inzet van cloud. Jij weet om te gaan met de hoogste veiligheidsstandaard die de overheid hanteert, en zorgt voor innovatieve oplossingen passend binnen de complexe ICT-infrastructuur van de overheid.

Dienstverlening
Op onze interne service portal komen alle ICT-gerelateerde vragen binnen. We geven persoonlijke ondersteuning en zorgen voor toegankelijke documentatie. Niet alleen helpen we gebruikers, maar ook ondersteunen we, bijvoorbeeld samen met HR, de organisatie met het opleiden van de gebruikers.

Functie-eisen

Je bent gemakkelijk benaderbaar en je staat voor je mensen. Je gaat met respect om met collega’s en hebt integriteit hoog in het vaandel staan. Je zorgt als leidinggevende voor het goede voorbeeld en je werkt actief aan een veilige werkomgeving waar collega’s open, respectvol en transparant met elkaar kunnen werken. Je komt op voor de belangen van de medewerkers én de afdeling en bewaakt een gezond werkklimaat. Klantgerichtheid, verbindend vermogen, ondernemerschap en innovatiekracht zijn begrippen die je op het lijf geschreven zijn.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je beschikt over een relevante (ICT) opleiding op WO-niveau of een Hbo-opleiding met aanvullende academische scholing op het gebied van ICT en/of (technische) bedrijfs- of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als leidinggevende van een IV-afdeling. Je bent bewezen succesvol in het begeleiden van organisaties en mensen die te maken hebben met complexe transities en verandervraagstukken, net als met de (door)ontwikkeling van processen, structuren én culturen in complexe organisaties, bij voorkeur in de uitvoering.
 • Je hebt ervaring met verandermanagement en organisatieontwikkeling.
 • Je bent bekend en hebt ervaring met DevOps en Agile werken.
 • Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans, voor jezelf en je medewerkers.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijk sensitiviteit.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Werk je op dit moment al bij of voor IND, dan vragen wij referenties op bij je huidige manager.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. Directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van HR, informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

Directie Bedrijfsvoering is opgebouwd uit een afdeling Human Resource, een afdeling Facilitair, een afdeling Financiën en Business Informatie, een afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling Informatievoorziening

Meer over jouw toekomstige afdeling:

De IND heeft zich voor de komende jaren een stevige ambitie gesteld om de informatievoorziening (IV) onder architectuur naar ‘the next level’ te brengen. De afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer hebben in het realiseren van die ambitie een sleutelrol. Wij voeren deze onder architectuur uit met gebruikmaking van hedendaagse hulpmiddelen en bij deze tijd passende werkwijzen, zoals Agile/Scrum en DevOps.

Bij de afdeling Informatie Voorziening van de IND werken ongeveer 300 mensen, voornamelijk in Den Haag. We stellen duurzame IV-oplossingen beschikbaar voor alle bedrijfsonderdelen van de IND. We ontwerpen, bouwen, testen, implementeren en beheren eigen IV-oplossingen, in nauwe samenwerking met de klant en onze ketenpartners. We testen, implementeren en beheren bestaande IV-oplossingen; software en hardware. Hierbij zijn we steeds op zoek naar de effectieve en efficiënte oplossingen en werkwijzen.

Verandercontext:

De afdeling Informatie Voorziening bevindt zich momenteel in transitie naar een nieuwe IV-directie, die vanaf 1 januari 2021 staat.
De nieuwe IV-directie is dé servicepartner van de business op het gebied van de informatievoorziening.
We werken volgens de Agile software-ontwikkelmethodiek met ruimte voor innovatieve en vernieuwende oplossingen.
De werkzaamheden, beschreven in deze vacature, worden opgenomen in de nieuwe IV-directie.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Twan Erkens, CIO IND

06-10226489

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Viec Nguyen, Adviseur Werving en Selectie

06-19779436

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Informatievoorziening Ontwikkeling

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 28 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Chief Information Security Officer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise Architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon