• Stand­plaats Arnhem / Doetinchem
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 juli
 • Vacaturenummer 1209119
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

MKB Arnhem/Doetinchem zoekt een teamleider.

De Belastingdienst vernieuwt en dat gebeurt stap voor stap. We werken niet alleen aan modernisering van de interactie met burgers en bedrijven. Maar ook aan een soepele uitvoering, goed toezicht en een efficiënte inning. Doordat we het echt gemakkelijker maken en mensen op maat ondersteunen, houden we voldoende menskracht over om degenen aan te pakken die bewust ontduiken. Zo versterken we het vertrouwen in een moderne Belastingdienst en maken we waar wat er in onze missie staat: bijdragen aan een financieel gezond Nederland. 

Dit doe je bij de Belastingdienst 
De directie MKB is een omgeving die aan verandering(en) onderhevig is en waarin processen en werkzaamheden regelmatig wijzigen. Als manager stuur je een MKB-team aan waarin medewerkers van verschillende niveaus - van mbo- tot universitair niveau - samenwerken in het toezichtproces.

Goede dienstverlening staat bij jou hoog in het vaandel. Je omarmt onze strategie en doelstellingen en bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin je opereert. Ook ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Met jouw kwaliteiten weet je hoe je jouw team het beste aanstuurt, medewerkers inspireert en enthousiasmeert, en hoe je het beste uit jouw mensen haalt. Samen gaan jullie voor een optimaal resultaat en leveren jullie een bijdrage aan de Belastingdienst van de toekomst. 

In de uitvoering geef je medewerkers ruimte vanuit vertrouwen in hun professionaliteit en je stimuleert en faciliteert hun vaktechnische en persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd spreek je aan op kwaliteit en voortgang en hak je knopen door als de situatie daarom vraagt. Je bewaakt dus ook deadlines en stuurt op output. De teamleiders van het middel IH werken hierin intensief samen en voelen zich samen verantwoordelijk voor de doelstellingen als geheel. Ze hebben een gezamenlijke focus en geven van daaruit leiding, ieder  aan zijn eigen medewerkers, met zijn eigen aandachtspunten en verantwoordelijkheden, daarnaast hebben ze onderling taken verdeeld waarbij ze ook, binnen de IH, over teamgrenzen heen acteren. Gezamenlijk geven ze leiding aan zo’n 100 professionals.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je vanuit je managementrol bijdraagt aan een financieel gezond Nederland
 • Je leiding geeft aan een goed functionerend team met professionele medewerkers
 • Je krijgt de vrijheid om je team aan te sturen, te inspireren en te enthousiasmeren
 • Je werkt in een dynamische omgeving
 • Je werkt nauw samenwerkt in een team met managers en vaktechnisch adviseurs.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving 
“Werken in een goed functionerend team met professionele medewerkers en collega managers is elke dag weer een plezier. We sturen vanuit verbinding op de te behalen resultaten. Daarbij focus ik me naast de landelijke doelstellingen op dat wat het team of de individuele professional nodig heeft”  Rosé, manager bij de directie midden- en kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst.

Wanneer past deze baan bij je

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau in een fiscale of andere relevante richting
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring met leidinggeven aan professionals
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met het toezichtproces
 • Je kunt zowel intern als extern draagvlak creëren
 • Je weet visie te vertalen naar operationele doelen en inzet van medewerkers en bent in staat om dit effectief te communiceren naar medewerkers, collega-teamleiders, vaco’s en regiodirecteuren
 • Je neemt initiatieven die gericht zijn op het continu verbeteren

Competenties 

 • samenwerken
 • creativiteit
 • flexibiliteit
 • initiatief
 • voortgangscontrole
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Daarbij maakt een (online) voorselectietest deel uit van deze procedure.
 • Na een positieve voorselectietest vinden op 14 juli de selectiegesprekken plaats.

Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen

Belastingdienst

MKB Arnhem/Doetinchem zoekt een teamleider

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rosé Thijsse Claase – de Valk, Manager

06 - 55 73 64 54

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hendrik van Nieuwkoop, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Formeel Recht/AVG team Intensief Toezicht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Enschede, Zwolle, Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuursondersteuner directie MKB

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager Fiscale Dienstverlening

Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon